Ohlédnutí za akcemi roku 2019

Stará garda

28. prosince 2019 Farnost


Živý betlém 2019

25. prosince 2019 Farnost
Tradiční Živý betlém 2019 na videožurnálu Blansko.


Betlémské světlo 2019

23. prosince 2019 Skauti
Rozdávání betlémského světla našimi skauty na radnici Blansko


Vánoční dílna

18. prosince 2019 Farnost
Děti na Vánoční dílně vyráběly dárky pro své blízké


Potápění a další aktivity na bazéně

16. prosince 2019 Kolpingova rodina
Na třetí adventní neděli se mládež a děti sešly na bazéně a vyzkoušely si rejdění pod vodou s potápěčským vybavením.


Noví ministranti

14. prosince 2019 Ministranti
Řady našich ministrantů se rozšířily o dalších 10 kluků.


Bible a my

30. listopadu 2019 Farnost
Děti z naší farnosti se zúčastnily okresního kola. Do celostátního klání (březen 2020) postupují Klára a Markéta. Blahopřejeme!


Oslavy sv. Martina

15. listopadu 2019 Farnost
Farnost společně se městem oslavila svého patrona


Modlitba za zemřelé

11. listopadu 2019 Farnost
Modlitba u hrobů zesnulých naší farnosti


Výročí Martini Bandu

25. října 2019 Martiniband
Chrámová schola oslavila 50 let


Maxispolčo

3. října 2019 Farnost
Manželé se sešli na Katolickém domě.


Svatováclavské hody v Olomučanech

30. září 2019 Ostatní
V neděli se v Olomučanech slavily Svatováclavské hody.


Setkání prvokomunikantů

27. září 2019 Farnost
V Brně se uskutečnilo setkání prvokomunikantů s Otcem biskupem Vojtěchem.


Zahájení školního roku

6. září 2019 Farnost
Farníci společně zahájili nový školní rok.


Poděkování za dar stvoření

2. září 2019 Farnost
V neděli 1.9.2019 jsme se všichni sešli k modlitbě a poděkování za dar stvoření.


Letňáky

27. srpna 2019 Farnost
Děti z naší farnosti strávily týden v Újezdu u Brna společně s kamarády z Holešova.


Slavnost Těla a Krve Páně

29. června 2019 Farnost
Při letošní Slavnosti Těla a Krve Páně nám poprvé požehnal jáhen Martin Mokrý.


Návštěva kardinála Dominika Duky v naší farnosti

18. června 2019 Farnost
Otec kardinál požehnal nový komunitní dům Lotos a při mši svaté zahájil připomínku 880 let od postavení kostela.


LOTOS - jak šel čas do požehnání 16.6.2019

15. června 2019 Farnost
Dům požehnal v neděli 16.6.2019 před mší svatou pražský arcibiskup Dominik Duka v rámci své návštěvy ve farnosti.


Noc kostelů 2019

30. května 2019 Ostatní
Jeden z mnoha dojmů, které v návštěvnících zanechala Noc kostelů, bylo vystoupení žáků Základní školy Salmova.


Divadlo ke dni maminek

29. května 2019 Kolpingova rodina
Drakaťák připravil maminkám dárek k jejich svátku.


Farní pouť

8. května 2019 Farnost
Setkání plné lásky, pokory a oběti


Návštěva výrobny hostií

29. dubna 2019 Farnost
Prvokomunikanti navštívili výrobnu hostií v Bílé Vodě.


Týden modliteb za mládež

17. dubna 2019 Farnost
Mládež se týden scházela ke společným modlitbám, na závěr pak jela na setkání s otcem biskupem.


Tvoření kraslic

6. dubna 2019 Kolpingova rodina
Na Staré faře se předávaly zkušenosti s tvorbou kraslic.


Duchovní obnova farnosti

8. března 2019 Farnost
O víkendu se farníci mohli sejít na již tradiční Postní duchovní obnově naší farnosti.


Dětský karneval

4. března 2019 Kolpingova rodina
Dětský karneval navštívilo téměř 300 účastníků.


Setkání pomocníků v pastoraci blanenského děkanátu

23. února 2019 Farnost
O setkání pastoračních pomocníků našeho děkanátu informoval i Katolický týdeník.