Farní rady pro léta 2023 - 2028

Na období 2023 – 2028 byla dne 10. března 2023 jmenována pastorační rada farnosti a také ekonomická rada farnosti.

Zápisy z farních rad

Složení pastorační rady farnosti:

Bláha Aleš
Bláha Aleš

volený člen

Dyčka Martin
Dyčka Martin

volený člen

Forbelský Jan st.
Forbelský Jan st.

volený člen

Hasoň František
Hasoň František

volený člen

Němec Oldřich
Němec Oldřich

na základě úřadu

Mrázek Vojtěch
Mrázek Vojtěch

volený člen

Sedlák Petr st.
Sedlák Petr st.

volený člen

Synek Dominik
Synek Dominik

volený člen

Hasoňová Kateřina
Hasoňová Kateřina

jmenovaný člen

Prokopová Anna
Prokopová Anna

jmenovaný člen

Sedláková Anna
Sedláková Anna

jmenovaný člen

Svobodová Jitka
Svobodová Jitka

na základě úřadu

Vráblíková Alena
Vráblíková Alena

jmenovaný člen

Zachovalová Vendula
Zachovalová Vendula

na základě úřadu

Složení ekonomické rady farnosti

Kupčík Josef
Kupčík Josef

člen

Prokop Milan
Prokop Milan

člen

Šebelová Eva
Šebelová Eva

člen

Vaněk Pavel
Vaněk Pavel

člen

Vondálová Anna
Vondálová Anna

člen