Kalendář akcí

Kalendář si můžete stáhnout do mobilu nebo například do Google Kalendáře - návod

Duben 2018

Skauti: Skautská oslava svatého Jiří
21. 4. 2018 ve Křtinách
Skauti naší diecéze oslaví svátek svého patrona svatého Jiřího programem ve Křtinách.
Kolpingova rodina: Farní jarní splutí Svitavy pro děti s rodiči
22. 4. 2018
tradiční rodinná akce s poznáváním skryté krásy v našem nejbližším okolí a společným táborákem

Květen 2018

Pouť mužů do Senetářova k sv. Josefu
1. 5. 2018
Další ročník pouti mužů do Senetářova. Program bude upřesněn.
Katolický dům: Večery mladých
4. 5. 2018 v Blansku
Ministranti: Diecézní setkání ministrantů
5. 5. 2018
Letos se setkání všech ministrantů naší diecéze bude konat na Vranově u Brna. Půjde se hvězdicově z různých míst v okolí. Blanenský děkanát dostane také přiděleno jedno výchozí místo a podle toho pak zařídíme dopravu a další podrobnosti.
Farnost: Adorace - Spešov
5. 5. 2018
Také letos se bude konat v kapličkách naší farnosti modlitba (adorace) před vystavenou Eucharistií. Jejím smyslem je modlitba za farnost a její obce. Prosíme zejména místní o zapojení se.
Farnost: Farní pouť
8. 5. 2018
Kolpingova rodina: Den maminek a divadlo
13. 5. 2018 v 10:00 na KD
Spojením divadelníků Společnosti katolického domu a Kolpingovy rodiny Blansko se podařilo nacvičit divadlo „O stromu, který dával“. Srdečně zveme všechny maminky a jejich rodiny! Začátek bude v 10:00 po mši svaté - bude upřesněno.
Farnost: Křtiny - zásvětná pouť
19. 5. 2018
Pěší poutníci vyrážejí ve 14:00 od Staré fary přes Klepačov. Autobus pojede v 16:30 od Billy.
Setkání dětí navštěvujících náboženství v blanenském děkanátu
22. 5. 2018
Děti, které navštěvují ve školním roce náboženství mají připravenou odměnu. Nebude to tentokrát farní výlet, ale setkání s kamarády z půlky našeho okresu. V Bořitově bude připravený zajímavý program a oběd.
Farnost: Noc kostelů
25. 5. 2018
Ani v letošním roce nebude chybět program pro děti, výstup na věž, mše svatá a adorace. Novinkou letošního roku bude varhanní koncert a koncert skupiny Way to go. Kapela hraje převážně svoji vlastní tvorbu, kterou lze charakterizovat jako moderní. Na youtube najdete videoklipy k jejich písním Vodící pes, Padám.
Farnost: První svaté přijímání
27. 5. 2018 v Blansku

Červen 2018

Večery mladých
1. 6. 2018 ve Křtinách
Farnost: Adorace - Olomučany
2. 6. 2018
Také letos se bude konat v kapličkách naší farnosti modlitba (adorace) před vystavenou Eucharistií. Jejím smyslem je modlitba za farnost a její obce. Prosíme zejména místní o zapojení se.
Farnost: Boží tělo
3. 6. 2018
Pokud počasí dovolí, oslavíme je pod širým nebem. Rodiče prosíme, aby vypravili děvčata za
družičky. S sebou košíček na okvětní plátky (ty dodáme) k sypání na cestu v průvodu.
Farnost: Gardenparty
22. 6. 2018 závěrečná dětská mše sv.

Červenec 2018

Farnost: Adorace - Lažánky
1. 7. 2018 12 - 15 hodin
Také letos se bude konat v kapličkách naší farnosti modlitba (adorace) před vystavenou Eucharistií. Jejím smyslem je modlitba za farnost a její obce. Prosíme zejména místní o zapojení se.
Farnost: Letňáky
od 27. 7. 2018 do 3. 8. 2018

Srpen 2018

Farnost: Adorace - Ráječko
4. 8. 2018
Také letos se bude konat v kapličkách naší farnosti modlitba (adorace) před vystavenou Eucharistií. Jejím smyslem je modlitba za farnost a její obce. Prosíme zejména místní o zapojení se.

Září 2018

Farnost: Adorace - Olešná
16. 9. 2018 před poutní mší v 15
Také letos se bude konat v kapličkách naší farnosti modlitba (adorace) před vystavenou Eucharistií. Jejím smyslem je modlitba za farnost a její obce. Prosíme zejména místní o zapojení se.