Milí farníci a všichni kolem dobré vůle! :

Děkuju všem, kdo se v těchto dnech nasazujete, často velmi obětavě, do služby potřebným! Nebudu zde vypočítávat kdo všechno a co všechno, protože nebeský Otec to ví. A to stačí. Děkuju i všem, kdo se za ty všechny nasazené v terénu modlíte a povzbuzujete. Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje!  Na přímluvu svatého Josefa žehná Otec Jiří

Kalendář akcí

Kalendář si můžete stáhnout do mobilu nebo například do Google Kalendáře - návod

Březen 2020

Farnost: Týden modliteb za mládež
od 29. 3. 2020 do 3. 4. 2020 v 19 hodin
Na farních stránkách bude pro každý večer v 19:00 připraveni video s modlitbou.

Duben 2020

Farnost: Adorace za farnost - Senior centrum
8. 4. 2020 16 - 17
Farnost: Příprava na biřmování
14. 4. 2020 Kostel v 18:30
Modlitba, Písmo.
Farnost: Spolčo 13+
17. 4. 2020 po mši svaté v komunitním domě Lotos
...večeře...modlitba...sdílení...diskuze na různá témata...hry...zážitky, a to vše pro všechny narozené v letech 2007, 2006, 2005, ....
Kolpingova rodina: Splutí Svitavy
26. 4. 2020
Zveme všechny děti a rodiče na tradiční jarní farní splutí Svitavy s táborákem, které se bude
konat v neděli 26. dubna 2020. Sraz v 9:30 před vlakovým nádražím. Zájemci se mohou hlásit již
teď na mail: kolping.blansko@seznam.cz , jde hlavně o zjištění správných velikostí plovacích vest a pádel. Více informací v dubnu
Farnost: Modlitba chval
30. 4. 2020 Kostel v 17:45
Eucharistická adorace a modlitba chval.

Květen 2020

Farnost: Adorace za farnost - Spešov
2. 5. 2020 9 - 12
Farnost: Farní pouť - Szombathély
od 8. 5. 2020 do 9. 5. 2020 Dvoudenní cesta po stopách svatého Martina.
Přihlášky budou vyhlášeny po ověření podrobností cesty.
Katolický dům: Svátek maminek a divadlo
10. 5. 2020
Společným nadšeným úsilím divadelníků Společnosti katolického domu (Drakaťáku) a
Kolpingovy rodiny Blansko se podařilo nacvičit divadlo, na které srdečně zveme všechny maminky a jejich rodiny! Začátek bude v 10:00 po mši svaté.
Farnost: Spolčo 13+
15. 5. 2020 po mši svaté v komunitním domě Lotos
...večeře...modlitba...sdílení...diskuze na různá témata...hry...zážitky, a to vše pro všechny narozené v letech 2007, 2006, 2005, ....
Farnost: Spolčo 13+
22. 5. 2020 po mši svaté v komunitním domě Lotos
...večeře...modlitba...sdílení...diskuze na různá témata...hry...zážitky, a to vše pro všechny narozené v letech 2007, 2006, 2005, ....
Farnost: Modlitba chval
28. 5. 2020 v 17:45 v kostele
Eucharistická adorace a modlitba chval.
Farnost: Zásvětná pouť Křtiny
30. 5. 2020

Červen 2020

Farnost: Spolčo 13+ Závěrečné spolčo
od 5. 6. 2020 do 6. 6. 2020
více info později :)
Farnost: Noc kostelů
5. 6. 2020
Kostel jako místo setkání. Prostor pro vnímání duchovní roviny v každém z nás. I v letošním roce se zapojíme do akce Noc kostelů, kdy se snažíme otevřít prostor kostel všem příchozím. Žánrová různorodost programu nabízí prostor pro setkání široké veřejnosti v kostele se sebou navzájem, s uměním, s tichem, s duchovní rovinou v nás.
Farnost: Adorace za farnost - Olomučany
6. 6. 2020 10 - 12
Farnost: První svaté přijímání
7. 6. 2020
Farnost: Svěcení M. Mokrý (kněžské) a J. Dyčka (jáhenské)
20. 6. 2020 Brno, katedrála - 9:00
Farnost: Modlitba chval
25. 6. 2020 Kostel v 17:45
Eucharistická adorace a modlitba chval.
Farnost: Primice (M. Mokrý)
27. 6. 2020 Farní nádvoří - 15:30

Červenec 2020

Farnost: Adorace za farnost - Lažánky
5. 7. 2020 11:30 - 14:00

Srpen 2020

Farnost: Zásvětná pouť Sloup
16. 8. 2020 Sloup: 10:00

Září 2020

Farnost: Zásvětná pouť Vranov
5. 9. 2020 Vranov - 18:00

Říjen 2020

Farnost: Farní pouť do Medžugorje
od 4. 10. 2020 do 10. 10. 2020
Naše farnost ve spolupráci se zkušeným průvodcem poutí do Medžugorje, Václavem
Salajkou z Dolních Bojanovic připravuje pouť na toto poutní místo. Připraven je duchovní program a čas pro duchovní obnovení a svěření životních problémů do Božího řešení pod ochranou
Panny Marie.