Farnost Blansko

Kalendář akcí

Kalendář si můžete stáhnout do mobilu nebo například do Google Kalendáře - návod

Říjen 2017

Farnost: Misijní modlitby dětí
21. 10. 2017 od 17 hodin
Děti se v kostele modlí k Panně Marii (přijďte vytvořit společenství s dětmi a společně se s nimi v kostele pomodlit za misie)
Katolický dům: Nestříhat
22. 10. 2017 v 18:00
V neděli 22.10. v 18:00 zveme do KD na muzikál o Samsonovi: Nestříhat z dílny Luďka Strašáka. Jemný biblický humor plný poučení v krásném kulturním zážitku.
Farnost: Misijní neděle
22. 10. 2017
Po druhé mši svaté misijní prodej a misijní farní kavárna - děti budou mít připraveny perníčky, svíčky a možná i něco dalšího k prodeji v prostorách farní zahrady (výtěžek z akce bude věnován PMD)
Katolický dům: Přednáška: Hospodaření v církvi včera a dnes (Mgr. Pavel Kafka)
24. 10. 2017 18:30
Mgr. Pavel Kafka, správce Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost: Dušičkové pobožnosti
29. 10. 2017 14:30 v Blansku, v 15:00 okolí
Tradiční setkání k modlitbě za zemřelé na hřbitovech naší farnosti: 14:30 Blansko (ekumenická) a 15:00 Ráječko, Spešov, Lažánky, Klepačov, Olomučany.
Farnost: Dušičková svátost smíření a odpustky pro zemřelé
31. 10. 2017 14:30 - 17:45
Projevem naší lásky k zemřelým je přijetí svátosti smíření, přijetí svatého přijímání, modlitba na úmysly Svatého Otce a návštěva hřbitova (to vše tzv. odpustky, duchovní dar našim zemřelým).

Listopad 2017

Katolický dům: FestKaťák
4. 11. 2017 v 16:00 v Katolickém domě
Soutěžní přehlídka amatérských hudebních seskupení
Hledáme nové talenty a to v těchto čtyřech kategoriích: 0-12, 13-17, 18-26 let a Oddíl. Skupinu může doprovázet jeden starší člen, který ale nesmí zpívat.
Připravte si 3-4 vlastní nebo převzaté písničky.
Soutěž o hodnotné ceny. Podrobnosti a přihláška na www.skdblansko.cz/festkatak
Uzávěrka přihlášek do 20.10.2017
Farnost: VÍTÁNÍ svatého MARTINA
od 10. 11. 2017 do 12. 11. 2017
Vrámci oslav patrona naší farnosti a našeho města se opět uskuteční různé akce:
10. 11. PÁTEK! průvod světýlek a přivítání sv.Martina, na farním nádvoří
11. 11. mimořádné prohlídky kostela a věže, akce ve městě a Martinské hody na KD
12. 11. slavnostní mše svatá, po ní tradiční historický průvod a večer beseda u cimbálu.
Podrobnosti ještě budou zveřejněny
Katolický dům: Martinské hody
11. 11. 2017 20:00
Tradiční zábava s kapelou Pohoda, bohatou tombolou a domácí kuchyní
Rezervace na www.skdblansko.cz/hody
Farnost: Beseda u cimbálu
12. 11. 2017 17:00
Tradiční posezení s cimbálovou muzikou Grajcar v sále Katolického domu
Katolický dům: Hudební kavárna
17. 11. 2017 18:30
Farnost: Dušičkový výlet pro náboženství 2. st. ZŠ
18. 11. 2017 9.30-12.00
Sraz a ukončení na farní zahradě, akce se koná za každého počasí, návratku odevzdejte v náboženství.
Katolický dům: Přednáška: Manželství jako cár papíru?
21. 11. 2017 18:30
Je dnes k soužití potřeba manželství? A když ano, tak jak je uzavřít? A je možné manželství mezi osobami stejného pohlaví? Může člověk uzavřít manželství se zvířetem nebo s chytrým telefonem?
Na tyto a podobné otázky se pokusí odpovědět Otec Jiří Kaňa.
Farnost: Vánoční dílna pro dospělé... a 24 hodin na faře pro děti
25. 11. 2017 Katolický dům a Stará fara