Kalendář akcí

Kalendář si můžete stáhnout do mobilu nebo například do Google Kalendáře - návod

Leden 2020

Farnost: Modlitba chval
30. 1. 2020 v 17:45 v kostele
9. oddíl: Ples 9. oddílu
31. 1. 2020 od 20 hodin na KD

Únor 2020

Farnost: Příprava na biřmování
7. 2. 2020 Mše svatá 17:45 a setkání (Lotos) 18:30 hod.
Katolický dům: Ples Ulity
8. 2. 2020 od 20 hodin na KD
Setkání katechetek blanenského děkanátu
10. 2. 2020 17:45 (mše svatá), 18:30 (Lotos)
Setkání katechetek blanenského děkanátu s programem.
Farnost: Spolčo 13+
14. 2. 2020 po mši svaté v komunitním domě Lotos
...večeře...modlitba...sdílení...diskuze na různá témata...hry...zážitky, a to vše pro všechny narozené v letech 2007, 2006, 2005, ....
Farnost: Jarňáky 2020
od 16. 2. 2020 do 21. 2. 2020
Katolický dům: Šibřinky - Maškarní ples
21. 2. 2020 od 20 hodin
Farnost: Příprava na biřmování
21. 2. 2020 Mše svatá 17:45 a setkání (Lotos) 18:30 hod.
Setkání pomocníků v pastoraci děkanátu Blansko
22. 2. 2020 Od 8:30 do 11:30 na KD
Duchovní slovo, přednáška a mše svatá (po skončení, cca v 12:00)
Kolpingova rodina: Dětský karneval
23. 2. 2020 od 14. hodin na KD
Farnost: Modlitba chval
27. 2. 2020 v 17:45 v kostele
Farnost: Spolčo 13+
28. 2. 2020 po mši svaté v komunitním domě Lotos
...večeře...modlitba...sdílení...diskuze na různá témata...hry...zážitky, a to vše pro všechny narozené v letech 2007, 2006, 2005, ....

Březen 2020

Farnost: Postní duchovní obnova farnosti
od 6. 3. 2020 do 7. 3. 2020 Pá 18:30; So 9:00 a 10:30h.
V pátek večer pro mládež a biřmovance, v sobotu pro všechny (v 10,30h pro rodiče, hlídání dětí zajištěno). Vede P. PaedDr. Pavel Lazárek, PhD., farář Bílovice nad Svitavou.
Farnost: Příprava na biřmování
6. 3. 2020 Mše svatá 17:45 a přednáška (kostel) 18:30 hod. v rámci Post
Farnost: Spolčo 13+
13. 3. 2020 po mši svaté v komunitním domě Lotos
...večeře...modlitba...sdílení...diskuze na různá témata...hry...zážitky, a to vše pro všechny narozené v letech 2007, 2006, 2005, ....
Farnost: Příprava na biřmování
20. 3. 2020 Mše svatá 17:45 a setkání (Lotos) 18:30 hod.
Přihlášky do kněžského semináře
22. 3. 2020 Otec biskup Vojtěch:
Termín přihlášek dospělých k přípravě na kněžskou službu.
Farnost: Modlitba chval
26. 3. 2020 v 17:45 v kostele
Farnost: Spolčo 13+ "Víkendovka"
od 27. 3. 2020 do 29. 3. 2020
víkendový pobyt plný her, modlitby, sdílení, výletů, společných zážitků, ...více info bude později na farních stránkách
Farnost: Týden modliteb za mládež
od 29. 3. 2020 do 3. 4. 2020 V kostele většinou v 18:30 (neděle v 9:45)
Týden modlitby za mládež končí v sobotu na Diecézním setkání mládeže v Brně.
Farnost: Příprava na biřmování
od 29. 3. 2020 do 3. 4. 2020 Modlitby za mládež

Duben 2020

Farnost: Květný pátek (Sloup)
3. 4. 2020 mše sv. v 7:00 (Sloup)
Pěší poutníci spolu s biřmovanci vyráží v 4:00 od pařeza.
Farnost: Příprava na biřmování
3. 4. 2020 Sraz ve 4:00 (u pařeza) a mše sv. v 7:00 (Sloup)
Pěší pouť do Sloupa na Květný pátek.
Farnost: Spolčo 13+
17. 4. 2020 po mši svaté v komunitním domě Lotos
...večeře...modlitba...sdílení...diskuze na různá témata...hry...zážitky, a to vše pro všechny narozené v letech 2007, 2006, 2005, ....
Katolický dům: Michal Horák - Michalova šňůra
24. 4. 2020 od 19 hodin
Farnost: Modlitba chval
30. 4. 2020 v 17:45 v kostele

Květen 2020

Farnost: Farní pouť - Szombathély
od 8. 5. 2020 do 9. 5. 2020 Dvoudenní cesta po stopách svatého Martina.
Přihlášky budou vyhlášeny po ověření podrobností cesty.
Farnost: Spolčo 13+
15. 5. 2020 po mši svaté v komunitním domě Lotos
...večeře...modlitba...sdílení...diskuze na různá témata...hry...zážitky, a to vše pro všechny narozené v letech 2007, 2006, 2005, ....
Farnost: Spolčo 13+
22. 5. 2020 po mši svaté v komunitním domě Lotos
...večeře...modlitba...sdílení...diskuze na různá témata...hry...zážitky, a to vše pro všechny narozené v letech 2007, 2006, 2005, ....
Farnost: Modlitba chval
28. 5. 2020 v 17:45 v kostele
Farnost: Zásvětná pouť Křtiny
30. 5. 2020

Červen 2020

Farnost: Spolčo 13+ Závěrečné spolčo
od 5. 6. 2020 do 6. 6. 2020
více info později :)
Farnost: Noc kostelů
5. 6. 2020
Kostel jako místo setkání. Prostor pro vnímání duchovní roviny v každém z nás. I v letošním roce se zapojíme do akce Noc kostelů, kdy se snažíme otevřít prostor kostel všem příchozím. Žánrová různorodost programu nabízí prostor pro setkání široké veřejnosti v kostele se sebou navzájem, s uměním, s tichem, s duchovní rovinou v nás.
Farnost: Svěcení M. Mokrý (kněžské) a J. Dyčka (jáhenské)
20. 6. 2020
Farnost: Modlitba chval
25. 6. 2020 v 17:45 v kostele
Farnost: Primice (M. Mokrý)
27. 6. 2020

Srpen 2020

Farnost: Zásvětná pouť Sloup
16. 8. 2020

Září 2020

Farnost: Zásvětná pouť Vranov
5. 9. 2020