Kalendář akcí

Kalendář si můžete stáhnout do mobilu nebo například do Google Kalendáře - návod

Červen 2019

Farnost: Eucharistická adorace vedená dětmi
20. 6. 2019 17:45
Kontaktní osoba: V.Zachovalová
Farnost: Svátost smíření - pro všechny, zejména pro školáky a studenty!!
20. 6. 2019 14:30-17:45
Srdečně zveme, budou zpovídat také Otec Josef a Otec Karel.
Jáhenské svěcení (M. Mokrý)
22. 6. 2019 9:00 katedrála
Srdečně zveme CELOU FARNOST!! Využijte zejména vlakové spojení!
Farnost: Boží Tělo
23. 6. 2019 v 9:00!
Mše svatá bude opět na farním dvoře, po ní průvod do kostela s Eucharistií a závěrečné požehnání udělí (novo)jhen Martin Mokrý.
Farnost: Olomučany - mše svatá ke cti Božského Srdce Páně
30. 6. 2019 10:45
Mše svatá ke cti Božského Srdce Páně, jemuž je kostel zasvěcen.

Červenec 2019

Farnost: Lažánky - hodová mše svatá
7. 7. 2019 10:30
Hodová mše svatá v kapličce ke cti patronů kaple sv.Cyrila a Metoděje. Po ní (do 14:00) tichá modlitba (adorace) za farnost.

Srpen 2019

Farnost: Adorace - Ráječko
3. 8. 2019 8:00-12:00
Tichá modlitba (adorace) v kapličce za naši farnost.
Farnost: Sloup - zásvětná pouť naší farnosti
11. 8. 2019 10:00
Zásvětná pouť naší farnosti k Panně Marii Bolestné.
Farnost: Letňáky 2019
od 19. 8. 2019 do 25. 8. 2019
Letní tábor školáků z Blanska a Holešova ve farním středisku Újezd u Brna. Více informací: www.jarnakyblansko.wz.cz/aktualne.php
Kolpingova rodina: Letní vodácký a turistický tábor (Salza)
od 19. 8. 2019 do 25. 8. 2019
pro mládež od 12 let, přihlášky na kolping.blansko@seznam.cz

Září 2019

Farnost: Vranov - zásvětná pouť naší farnosti
7. 9. 2019 18:00
Autobus v 16:30 od Billy, pěší poutníci ve 14:00 od Staré fary.
Farnost: Olešná - poutní mše svatá
15. 9. 2019 15:00
Tradiční mše svatá u kapličky ke cti Panny Marie Bolestné a následné občerstvení v Obecním domě.