Farnost Blansko

Kalendář akcí

Kalendář si můžete stáhnout do mobilu nebo například do Google Kalendáře - návod

Prosinec 2017

Charita: Adventní prodej charity
od 3. 12. 2017 do 17. 12. 2017 o nedělích
v čajovně
Kolpingova rodina: Farní divadélko
17. 12. 2017 po druhé mši
Divadelní kroužek KR si připravil pro malé i velké divadlo hned po druhé nedělní mši svaté...
Farnost: Vánoční svátost smíření
17. 12. 2017 14:30 - 17:30
Farnost: Betlémské světlo
od 22. 12. 2017 do 24. 12. 2017
Farnost: Kostelní betlém
od 25. 12. 2017 do 26. 12. 2017 od 10 do 16
vstup zdarma
Farnost: Živý betlém
25. 12. 2017 v 14:30 v parku u zámku
Rastislav - vánoční koncert
26. 12. 2017 v 16:00

Leden 2018

Charita: Tříkrálová sbírka
od 1. 1. 2018 do 15. 1. 2018
Martiniband: S Martini do nového roku
7. 1. 2018
Tradiční novoroční koncert chrámové scholy a hostů.
Charita: Tříkrálový koncert
14. 1. 2018
Charitativní hudební vystoupení v kostele Božského srdce Páně v Olomučanech.

Únor 2018

Farnost: Setkání pomocníků ve farní pastoraci blanenského děkanátu
10. 2. 2018 na SKD
Kolpingova rodina: Dětský karneval
11. 2. 2018
Kolpingova rodina a Společnost Katolického domu zve děti s rodinami na tradiční masopustní rej masek a soutěže.

Březen 2018

Farnost: Postní duchovní obnova farnosti
od 2. 3. 2018 do 4. 3. 2018

Duben 2018

Farnost: Biřmování
7. 4. 2018 v 10:00