Kalendář akcí

Kalendář si můžete stáhnout do mobilu nebo například do Google Kalendáře - návod

Březen 2018

Farnost: Postní duchovní obnova farnosti
od 2. 3. 2018 do 4. 3. 2018
Katolický dům: Večery mladých
9. 3. 2018 v Blansku
9. oddíl: Drakoneček
10. 3. 2018 od 13:00 na KD
Chcete zažít odpoledne plné závodění na Maxiautodráze a hraní her? Nebo se dokonce pokusit zajet rekord a vyhrát tak Velkou cenu Blanska? Tak neváhejte a přijďte se za námi podívat do Katolického domu. Vstupné je 40 Kč a akce je určena pro všechny kluky a holky od 6 do 14 let. Těší se na vás skauti a skautky ze střediska Srdce na dlani.
Farnost: Adorace - penzion Písečná
10. 3. 2018
Také letos se bude konat v kapličkách naší farnosti modlitba (adorace) před vystavenou Eucharistií. Jejím smyslem je modlitba za farnost a její obce. Prosíme zejména místní o zapojení se.
Farnost: Svátost nemocných
11. 3. 2018 v Olomučanech
Farnost: Křížová cesta dětí
11. 3. 2018 sraz v 14:15
Školáci povedou pobožnost křížové cesty. Začátek ve 14:30 v kostele. Sraz ve 14:15 před kostelem
Farnost: Svátost nemocných
14. 3. 2018 v Blansku
Rastislav: Mozartovo Requiem
15. 3. 2018 v 18:00 v kostele
V rámci oslav 100 let od vyhlášení ČSR uvede Rastislav Requiem W. A. Mozarta. Místenky k zakoupení v Infokanceláři Blanka
Farnost: Úklid kostela
17. 3. 2018
Farnost: Týden modliteb za mládež
od 18. 3. 2018 do 23. 3. 2018 v 18:30 po mši
Srdečně zveme mládež od 6. tříd a prim ke společné modlitbě každý večer v tomto týdnu. Koná se v kostele vždy v 18:30 (v neděli hned po mši svaté). Sjednotíme se s mladými z celé církve a s mládeží naší diecéze se pak sejdeme na Květnou sobotu v Brně
Květný pátek ve sloupě
23. 3. 2018 v 7:00 a v 10:30
Sejdeme se ke mši sv. (7:00 farní a 10:30 s Otcem biskupem Vojtěchem) a ke svátosti smíření.
Farnost: Velikonoční svátost smíření
od 24. 3. 2018 do 25. 3. 2018 so - Jedovnice, ne - Blansko
V sobotu 24. 3. budou od 9:30 do 12:00 zpovídat kněží našeho děkanátu v Jedovnicích. Na Květnou neděli 25. 3. od 14:30 do 18:00 budou zpovídat v kostele a na Katolickém domě v Blansku. Vypomohou jim kněží: O. Karel Hanslík z Vranova a O. Josef Večeřa z Obřan.
Diecézní setkání mládeže (od 6. třídy)
24. 3. 2018 sraz v 7:20
Více informací na stránkách
Farnost: Ježíšova velikonoční večeře
29. 3. 2018
Po obřadech Zeleného čtvrtku jsou žáci 4. - 7. tříd zváni na Starou faru, kde si připomenou, jak probíhala velikonoční večeře v době, kdy žil Ježíš. Společně také prožijí modlitbu v „Getsemanech“ a budou mít možnost přespat na Staré faře.
Farnost: Zelený čtvrtek - pro děti
29. 3. 2018 8:00 - 12:00
Pro děti všech základních škol naší farnosti je připraven program plný her a aktivit spojených s událostí tohoto dne. Proběhne v areálu farního nádvoří od 8:00 do 12:00 hod.
Skauti: Velikonoční klapání
od 30. 3. 2018 do 31. 3. 2018
pořádají skauti i farnost
Farnost: Velký pátek - pro děti
30. 3. 2018 od 8:00 do 12:00
Opět jsou zvány děti základních škol na farní nádvoří, kde pro ně bude připraven od 8:00 do 12:00 hod program. Tentokrát se o ně postará mládež z pátečního náboženství.

Duben 2018

Večery mladých
6. 4. 2018 ve Křtinách
Farnost: Adorace - Senior centrum
7. 4. 2018
Také letos se bude konat v kapličkách naší farnosti modlitba (adorace) před vystavenou Eucharistií. Jejím smyslem je modlitba za farnost a její obce. Prosíme zejména místní o zapojení se.
Farnost: Biřmování
7. 4. 2018 v 10:00
Jarní koncert Komorního orchestru města Blanska
8. 4. 2018 v 17:00
KOMB vystoupí se svým odpoledním nocturnem při příležitosti 40 let od svého založení.
Katolický dům: Hudební kavárna - Juraj Ďuri Hnilica
13. 4. 2018 v 19:00
Zastávka dubnového turné bronzového vítěze Česko Slovensko má talent 2015 se svým novým albem Slnečný.
Skauti: Skautská oslava svatého Jiří
21. 4. 2018 ve Křtinách
Skauti naší diecéze oslaví svátek svého patrona svatého Jiřího programem ve Křtinách.
Kolpingova rodina: Farní jarní splutí Svitavy pro děti s rodiči
22. 4. 2018
tradiční rodinná akce s poznáváním skryté krásy v našem nejbližším okolí a společným táborákem

Květen 2018

Pouť mužů do Senetářova k sv. Josefu
1. 5. 2018
Další ročník pouti mužů do Senetářova. Program bude upřesněn.
Katolický dům: Večery mladých
4. 5. 2018 v Blansku
Ministranti: Diecézní setkání ministrantů
5. 5. 2018
Letos se setkání všech ministrantů naší diecéze bude konat na Vranově u Brna. Půjde se hvězdicově z různých míst v okolí. Blanenský děkanát dostane také přiděleno jedno výchozí místo a podle toho pak zařídíme dopravu a další podrobnosti.
Farnost: Adorace - Spešov
5. 5. 2018
Také letos se bude konat v kapličkách naší farnosti modlitba (adorace) před vystavenou Eucharistií. Jejím smyslem je modlitba za farnost a její obce. Prosíme zejména místní o zapojení se.
Farnost: Farní pouť
8. 5. 2018
Kolpingova rodina: Den maminek a divadlo
13. 5. 2018 v 10:00 na KD
Spojením divadelníků Společnosti katolického domu a Kolpingovy rodiny Blansko se podařilo nacvičit divadlo „O stromu, který dával“. Srdečně zveme všechny maminky a jejich rodiny! Začátek bude v 10:00 po mši svaté - bude upřesněno.
Farnost: Křtiny - zásvětná pouť
19. 5. 2018
Pěší poutníci vyrážejí ve 14:00 od Staré fary přes Klepačov. Autobus pojede v 16:30 od Billy.
Setkání dětí navštěvujících náboženství v blanenském děkanátu
22. 5. 2018
Děti, které navštěvují ve školním roce náboženství mají připravenou odměnu. Nebude to tentokrát farní výlet, ale setkání s kamarády z půlky našeho okresu. V Bořitově bude připravený zajímavý program a oběd.
Farnost: Noc kostelů
25. 5. 2018
Ani v letošním roce nebude chybět program pro děti, výstup na věž, mše svatá a adorace. Novinkou letošního roku bude varhanní koncert a koncert skupiny Way to go. Kapela hraje převážně svoji vlastní tvorbu, kterou lze charakterizovat jako moderní. Na youtube najdete videoklipy k jejich písním Vodící pes, Padám.
Farnost: První svaté přijímání
27. 5. 2018 v Blansku

Červen 2018

Večery mladých
1. 6. 2018 ve Křtinách
Farnost: Adorace - Olomučany
2. 6. 2018
Také letos se bude konat v kapličkách naší farnosti modlitba (adorace) před vystavenou Eucharistií. Jejím smyslem je modlitba za farnost a její obce. Prosíme zejména místní o zapojení se.
Farnost: Boží tělo
3. 6. 2018
Pokud počasí dovolí, oslavíme je pod širým nebem. Rodiče prosíme, aby vypravili děvčata za
družičky. S sebou košíček na okvětní plátky (ty dodáme) k sypání na cestu v průvodu.
Farnost: Gardenparty
22. 6. 2018 závěrečná dětská mše sv.

Červenec 2018

Farnost: Adorace - Lažánky
1. 7. 2018 12 - 15 hodin
Také letos se bude konat v kapličkách naší farnosti modlitba (adorace) před vystavenou Eucharistií. Jejím smyslem je modlitba za farnost a její obce. Prosíme zejména místní o zapojení se.

Srpen 2018

Farnost: Adorace - Ráječko
4. 8. 2018
Také letos se bude konat v kapličkách naší farnosti modlitba (adorace) před vystavenou Eucharistií. Jejím smyslem je modlitba za farnost a její obce. Prosíme zejména místní o zapojení se.

Září 2018

Farnost: Adorace - Olešná
16. 9. 2018 před poutní mší v 15
Také letos se bude konat v kapličkách naší farnosti modlitba (adorace) před vystavenou Eucharistií. Jejím smyslem je modlitba za farnost a její obce. Prosíme zejména místní o zapojení se.