Křest, svatba, svátosti

Křest

Svátost křtu mohou přijmout děti i dospělí. V obou případech vás zveme k přípravě na přijetí této velké svátosti.

U křtu dětí probíhá individuální příprava rodičů, kteří jsou zodpovědní za výchovu dítěte ve víře.

V případě křtu dospělích probíhá společná příprava všech zájemců o křest. Tím se vytvoří společenstí, které může svou touhu po křtu sdílet a navzájem se na cestě podporovat.

Pokud máte o křest zájem, kontaktujte našeho kněze.

Svatba

Snoubencům nabízíme svátost manželství v kostele i přípravu na ni.

Součástí přípravy na svatbu je několik setkání se zkušeným manželským párem a následně i knězem. Příprava s manželským párem probíhá obvykle skupinově. Zahájení přípravy je plánováno na leden 2024. Přípravu bereme zodpovědně a vyžaduje tedy i jistou časovou náročnost. Proto vás prosíme, pokud uvažujete o svatbě v kostele, abyste se ozvali v dostatečném časovém předstihu.

Pomazání nemocných

Tato svátost se týká nejen starších lidí, ale i všech, kteří jsou dlouhodobě nemocní nebo je třeba čeká složitý chirurgický zákrok. Lze ji přijmout kdykoli po domluvě s knězem, který vás může navštívit i doma nebo v nemocnici.

Hromadné udílení pomazání nemocných probíhá u nás v kostele jednou za rok v době postní.

Svátost smíření (zpověď)

V našem kostele můžete přijmout svátost smíření vždy půl hodiny před každou mší svatou. Čtvrtek před prvním pátkem v měsíci pak u nás zpovídá více kněží. Více informací najdete vždy v ohláškách.

Samozřejmě lze využít i osobní domluvy s knězem.