Dary pro farnost

Římskokatolickou farnost Blansko je možné podpořit mnoha způsoby, a to finančně, ale také dobrovolnickou službou.

Finanční dary je možné zasílat přímo na účet farnosti nebo přes PULS.