Novinky

Cesta k Velikonocům = půst + modlitba + almužna. K radostnému prožití doby postní žehná + o. Jaroslav

Postní komponovaný koncert

Srdečně vás zveme v podvečer Květné neděle, 2. dubna, do farního kostela sv. Martina na komponovaný postní koncert. Začátek v 19:00. Využijme příležitost zastavit se, ztišit a vstoupit do času Svatého týdne skrze umění, hudbu, slovo. Zazní skladby J. Haydna, S. Rachmaninova, J. Suka, A. Dvořáka a to v podání Symfonického orchestru města Boskovice pod taktovkou dirigenta Dominika Pernici.

Přidáno: 18. března 2023

Plášť

Nové číslo farního občasníku Plášť právě vyšlo. Uvnitř si můžete přečíst rozhovor s akolytou Františkem, zapojit se do soutěží a připomenout si termíny aktivit. Omlouváme se za chybu v tisku na str. 2 :) opravte si prosím termín farní poutě do Křtin na sobotu 27. května a misijní jarmark na podporu PMD proběhne v neděli 28. května.

 

Přidáno: 17. března 2023

Zahájení turistické sezóny

Z provozních důvodů zahájíme turistickou sezónu věže kostela sv. Martina a vyhlídky na město Blansko po velikonočních svátcích, konkrétně v sobotu 15. 4. Dále bude pro návštěvníky otevřeno do konce června každou sobotu v čase 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00, v prázdninových měsících pak bude provoz rozšířen na každodenní mimo pondělí. Těšíme se na návštěvníky a děkujeme Střední škole cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko, která zajišťuje průvodcovské služby v rámci odborné praxe studentů oboru Cestovní ruch.
Přidáno: 12. března 2023

Diecézní setkání mládeže

V letošním roce se mladí brněnské diecéze setkají s otcem biskupem ne v sobotu před květnou nedělí, ale v květnu, a to v sobotu 13. 5. 2023. Biskup Pavel zve srdečně všechny mladé do Žarošic. Mládež z blanenského děkanátu vyrazí společně autobusem. Je třeba se již nyní přihlásit, a to vyplněním přihlášky na našich stránkách.

Přidáno: 10. března 2023

Společně k Velikonocům

Celý svět dnes spěchá a zdá se, že v něm vládne naprostý  chaos, takže člověk často vůbec nechápe, co se vlastně děje. Cítíme, že si ve svém životě musíme udělat jasno a nastolit pořádek. K tomu je potřebujeme čas, v němž se můžeme nadechnout".

Postní doba je pro všechny křesťany obdobím, kdy je třeba pracovat na opravdové proměně a obnově, abychom se mohli znovu naplno nadechnout, urovnat všechny své zmatky, obnovit autentické vztahy, znovu navázat dialog s lidmi, se kterými nemluvíme, opravdu si odpočinout a tak dojít spásy. Nezvládli bychom to pouhou naší lidskou vůlí nebo rozumem, ale musíme v sobě najít ochotu poslouchat Boží hlas, dovolit Bohu, aby nás proměnil, musíme opustit své cesty, kráčet po cestách Božích, zapojit se do dějin spásy.

(Citováno Zevini G.: Lectio Divina - Doba postní a velikonoční triduum)

 

K radostnému prožití doby postní žehná + o. Jaroslav

Přidáno: 9. března 2023

PŮST, MODLITBA, ALMUŽNA a co s tím? Více

V postní době se opírá život křesťana o tři pilíře: PŮST, MODLITBU A ALMUŽNU. Tyto pilíře jsou vzájemně propojeny a vzájemně ze sebe vyrůstají.

Výzvou pro každého z nás je stanovit si takový půst (odříkání si), který nás bude formovat k lepšímu já, bude z něj vyrůstat modlitba a plodem se stane almužna.

Co to znamená v praxi? Zkusme se podívat na konkrétní příklad: za půst si stanovíme např. střídmost v jídle. V praxi to bude znamenat, že budeme muset více promýšlet nákupy potravin, hledat levnější varianty, místo meníčka v restauraci budeme vařit doma, zpracovávat zbytky. Ve chvílích, kdy přijde pokušení "vzdej to" "proč se tak honíš?" "neboj se, to meníčko není předražené" ...se obrátíme na Boha, Ježíše v modlitbě (třeba i vlastními slovy). A jaká bude almužna v případě takového půstu? Krom ušetřených peněz, také pravidelné teplé jídlo doma, obohacení společného stolování doma, ekologické a ekonomické zpracování potravin, ...

Při stanovování půstu je dobré vkládat naše rozhodnutí do modlitby, hledat to, co nás vyvede z komfortní zóny, protože ve chvíli, kdy se dostaneme do nekomfortu, může nastat naše proměna.

Přidáno: 8. března 2023

SDM Lisabon 2023 - finanční podpora mladých blanenského děkanátu

Motto Světových dnů mládeže v Lisabonu je: „Maria se vydala na cestu a spěchala“ (Lk 1,39)

V naší farnosti a celém blanenském děkanátu se připravuje několik mladých, kteří se také vydají na cestu, a to na cestu do Lisabonu. Náklady na cestu však nejsou nejmenší, cena se pohybuje kolem 22000,-Kč na osobu. Obracíme se tedy jménem mladých na vás, členy farní rodiny, s prosbou o pomoc. Finanční příspěvky můžete posílat přes fond PULS - odkaz zde. Získané finanční prostředky budou rozděleny mezi přihlášenou mládež blanenského děkanátu. Věříme, že díky velké rodině drobných dárců se podaří mladým v jejich cestě pomoci.

Přidáno: 9. ledna 2023
Dlouhodobé informace