Vítáme Vás na stránkách blanenské farnosti

PřipravujemeSeminář Život v Duchu: „Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.“ Ř 8,6

Seminář Život v Duchu 2019 – farnost Blansko
Srdečně zveme všechny křesťany narozené r. 2003 a dříve k účasti na semináři „Život v Duchu“.
Autor semináře P. Ernst Sievers napsal: „Bůh mluví k tobě prostřednictvím slova nebo Písma, ale také prostřednictvím člověka. Chceš-li dosáhnout v semináři hlubšího a obnoveného křesťanského života, budeš se muset pravidelně účastnit všech setkání, aby ti sestry a bratři mohli pomáhat růst v tomto novém životě. Především tě však chce Bůh oslovit zcela osobně, jestliže ty sám s ním denně prodlíš „chvíli ztišení“. Jsi tedy pozván, abys prodléval každý den – v neděli i ve všední den – minimálně 15-20 minut v tichosti, v osobní modlitbě u Pána. Přitom velmi brzy zakusíš, kolik milosti ti Bůh během této „chvíle ztišení“ daruje.“

Přidáno: 23.8.2019


Víkendový Kurz partnerství 2019 - 2020

Víkendový Kurz partnerství 2019 - 2020 v DCŽM MAMRE - Osová Bítýška

Je určen pro páry, které hledají, jak dobře prožívat období známosti a jak se připravovat na manželství. Program je věnován mimo jiné tématům: Poznání sebe a druhého, partnerské komunikaci, rozdílům mezi mužským a ženským "světem", sexualitě, praktickým zkušenostem z manželství, …

Kurz je založen na křesťanských principech pohledu na manželství, je vhodný pro všechny bez ohledu na jejich osobní postoj k víře.

Přidáno: 1.7.2019

Národní pouť do Říma

Národní pouť do Říma k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České se koná ve dnech 11. až 13. listopadu 2019. Hradecký biskup Jan Vokál má na starosti dar papeži Františkovi. Píše:
...
Naše farnost bude v uvedeném termínu slavit Vítání svatého Martina, proto neorganizujeme společnou pouť do Říma. Využít však můžeme nabídky sejít se s našimi biskupy při bohoslužbě v Praze 16.11.

Přidáno: 29.5.2019
Dlouhodobé informace