Milí farníci a všichni dobré vůle. Nezapomínejme, že služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří

Vítáme Vás na stránkách blanenské farnosti

Připravujeme

Obnova bohoslužeb v kostele 3

Od pondělí 25.5. se smí účastnit bohoslužeb 300 účastníků, kromě službu konajících. S ohledem na sčítání účastníků bohoslužeb v našem kostele v roce 2019 jsme se na farní radě rozhodli, že už můžeme obnovit běžnou účast na všech bohoslužbách. I nadále však prosíme:
Přidáno: 23.5.2020

Aktvní Kaťáci

Katolický dům si zaslouží naši pozornost nejen proto, že letos slaví 110 let od založení. Ale také proto, že si bez něj naše farnost už svůj života ni nedokáže představit. Kdo byste se chtěli zapojit do jeho života víc, podívejte se prosím na projekt Aktivní kaťáci.

Přidáno: 22.5.2020

Náboženství, ministranti, schóla, první svaté přijímání

Schůzka ministrantů (na Lotosu), zkouška malého sboru (na Staré faře) a příprava na první svaté přijímání (na Katolickém domě) budou vždy v pátek v 16:30 hod. Následuje dětská mše svatá. To vše do pátku 5.6., kdy bude pro děti a školáky připraven Dětský večer, plný her a zábavy v areálu Orla a tím zakončíme letošní školní rok.

Přidáno: 7.5.2020

Pomáháme Blansku - 2: SBĚR POTRAVIN

Blanenští skauti spojili síly s naší farností a vytvořili od 15.3.2020 po dohodě s Městem Blansko kontaktní stránky: pomahame-blansku . V těchto dnech se se otevírá další priorita, a to sběr potravin od dobrovolných dárců. Trvanlivé potraviny se budou průběžně vybírat v Informační kanceláři Blanka. Více na: pomahame-blansku .

Přidáno: 28.4.2020

Plášť a Pláštík

Vyšel postní PlášťPláštík pro děti. Najdete v něm důležité informace pro vás i vaše známé a děti najdou v Pláštíku tradičně zajímavou soutěž :)

Zároveň upozorňujeme, že internetová verze je oproti tištěné rozšířená o další články a informace!

Přidáno: 21.2.2020
Dlouhodobé informace

Krátce

Primice Martina Mokrého. Farní rada a další dobrovolníci už připravují primici jáhna, Martina Mokrého v sobotu 27.6. v 15:30 na farním nádvoří. Kněžské svěcení přijme 20.6. v 9:00 v katedrále v Brně.

23. května 2020


Požehnání Jiřího Dyčky. Naše farnost se připravuje také na jáhenské svěcení bohoslovce Jiřího Dyčky 20.6. v 9:00 v katedrále v Brně. Na to nám udělí své první eucharistické požehnání.

23. května 2020


Výběrové řízení  na samostatnou účetní vyhlašuje Brněnské biskupství.

22. května 2020


Hudbou proti trudomyslnosti bojovali blanenští hudebníci (z naší farnosti, od skautů i z města) v rámci projektu Pomáháme Blansku

14. května 2020


Kešu a Panna Maria?? Do 24.5.2020 (prostě ještě než začne zase škola :) se tedy můžete i s dětmi pustit do hledání kešek. A protože je květen, měsíc Panny Marie, tak jak jinak, než pod její ochranou :)

8. května 2020


Ohlédnutí za akcemi

Kadidlo jako desinficiens

7. května 2020
Mnoho zdrojů potvrzuje, že...


Neon line

7. května 2020
Živé společenství je živé společenství...


Minulý týden zněla výzva:

2. května 2020
„Uč se vidět Pána Ježíše kolem sebe!“


Obnova v kostele

29. dubna 2020
v čase karantény


Kdo bude lepší? (nebo horší?)

29. dubna 2020
Nejen Terika, Radek a Jáchym nebo Katka a Kristýnka, ale už i Barča a Dominika!

Více článků