Novinky

„Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.“ (Zj 12.1)  Žena, která vše uchovávala ve svém srdci a spolu s ostatními vytrvávala v modlitbách. Maria, Matko nás všech, oroduj za nás!

Modlitba k Duchu svatému

Věřím v Ducha Svatého.
Věřím, že může odstranit naše předsudky
Věřím, že může změnit naše návyky.
Věřím, že může přemoci naši lhostejnost.
Věřím, že nás může nadchnout k lásce.
Věřím, že nás může zbavit zlého.
Věřím, že nám může dát odvahu k dobrému.
Věřím, že může přemoci náš zármutek.
Věřím, že nám může dát lásku k Božímu slovu.
Věřím, že nám může odejmout pocit méněcennosti.
Věřím, že nám může dát sílu v utrpení.
Věřím, že nám může dát na pomoc bratra.
Věřím, že může proniknout mou bytost.

Přijď, Duchu Svatý.
Přicházej jako světlo, které v náš prozáří jakékoliv temnoty.
Přicházej jako jistota, která vysvobozuje z pout závislostí.
Přicházej jako radost, která dává našemu životu lesk a půvab.
Přicházej jako pokoj, který vítězí nad nesouladem a zmatkem.
Přicházej jako krása, která je pramenem všeho skutečně krásného.
Přicházej jako štěstí, které je naplněním všeho, po čem toužíme.
Přicházej jako víra, kterou poznáváme Boží záměry a odpovídáme na ně.
Přicházej jako naděje, která nás chrání před skleslostí a sobectvím.
Přicházej jako láska, která v nás spojuje božské a lidské.
Přicházej jako a kterou se stáváme jako Ty darem pro druhé.
Přijď, Duchu Svatý.

(autor: Vojtěch Cikrle, převzato ze stránek www.biskupstvi.cz)

Přidáno: 28. května 2023

Noc kostelů

Těšíme se na vás 2. 6. 2023. Program najdete na oficiálních stránkách akce - www.nockostelu.cz, je z čeho vybírat (tajemství farní zahrady, otevřená zkouška farní scholy Martiniband, komentované prohlídky kostela, otevřená věž, mše svatá, večer chval, zpěvy Taize, ticho, adorace, duchovní rozhovor, ...) a možná se rozezní i Poledník.

Přidáno: 23. května 2023

Májová pobožnost Více

Měsíc květen je měsícem, kdy se více než jindy obracíme s důvěrou v modlitbě k Nebeské Matce - Královně míru - Panně Marii.

Přidáno: 17. května 2023

Katolická charismatická obnova

proběhne v Brně 5.-9. července 2023 na výstavišti BVV. Motto pro letošní rok: Štěstí, kde bychom ho nečekali (srov. Mt 5, 1-12)

Přihlašovat se můžete již nyní zde.

Přidáno: 13. května 2023

Plášť

Nové číslo farního občasníku Plášť právě vyšlo. Uvnitř si můžete přečíst rozhovor s akolytou Františkem, zapojit se do soutěží a připomenout si termíny aktivit. Omlouváme se za chybu v tisku na str. 2 :) opravte si prosím termín farní poutě do Křtin na sobotu 27. května a misijní jarmark na podporu PMD proběhne v neděli 28. května.

 

Přidáno: 17. března 2023

SDM Lisabon 2023 - finanční podpora mladých blanenského děkanátu

Motto Světových dnů mládeže v Lisabonu je: „Maria se vydala na cestu a spěchala“ (Lk 1,39)

V naší farnosti a celém blanenském děkanátu se připravuje několik mladých, kteří se také vydají na cestu, a to na cestu do Lisabonu. Náklady na cestu však nejsou nejmenší, cena se pohybuje kolem 22000,-Kč na osobu. Obracíme se tedy jménem mladých na vás, členy farní rodiny, s prosbou o pomoc. Finanční příspěvky můžete posílat přes fond PULS - odkaz zde. Získané finanční prostředky budou rozděleny mezi přihlášenou mládež blanenského děkanátu. Věříme, že díky velké rodině drobných dárců se podaří mladým v jejich cestě pomoci.

Přidáno: 9. ledna 2023
Dlouhodobé informace