Vítáme Vás na stránkách blanenské farnosti

Připravujeme

Plášť a Pláštík

Vyšel nový PlášťPláštík pro děti. Najdete v něm důležité informace pro vás i vaše známé a děti najdou v Pláštíku tradičně zajímavou soutěž :)

Zároveň upozorňujeme, že internetová verze je oproti tištěné rozšířená o další články a informace!

Přidáno: 22.11.2019

Vánoční dílna - Dárek od srdce potěší nejvíce

Vánoční dílna, která se koná v sobotu 14. prosince od 8:30 na Katolickém domě, je určena převážně dětem, aby mohly udělat radost svým blízkým. Smyslem dílny není ušetřit za dárky, ale vložit do dárků co nejvíce srdce a lásky! Jako vstupné děti vyrobí a odevzdají jeden dárek navíc - pro osamělé seniory nebo děti. V letošním roce se do organizace zapojí krom mnoha dobrovolníků, Kolpingovy rodiny Blansko, skautů také Muzeum Blanenska.

Přidáno: 2.11.2019

Adventní farní kavárna a divadlo

Divadelní kroužek Kolpingovy rodiny Blansko srdečně zve na adventní farní kavárnu a divadlo v neděli 15.12. do Katolického domu. Začne se v 10:00 hod.

Přidáno: 1.11.2019

Tříkrálová sbírka

Oblastní charita Blansko připravuje Tříkrálovou sbírku. V období od 1. do 14. ledna 2020 budete tradičně potkávat u svých dveří a v ulicích skupinky tří králů.
Oblastní charita Blansko děkuje všem, kteří vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladniček. Stejné díky patří i koledníkům a všem ostatním, kteří se na sbírce podílí.

Přidáno: 31.10.2019
Dlouhodobé informace