Milí farníci a všichni dobré vůle. Po vzoru Pána Ježíše nabídněme své schopnosti i tento posvátný velikonoční čas nebeskému Otci a svým bližním. Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří  

Vítáme Vás na stránkách blanenské farnosti