Milí farníci a všichni dobré vůle. Po vzoru Pána Ježíše nabídněme své schopnosti nebeskému Otci a svým bližním. Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří  

Vítáme Vás na stránkách blanenské farnosti

Novinky

Pro turisty a návštěvníky - 88 schodů

Po celou dobu prázdnin (kromě pondělků) zajišťují studenti Střední školy, cestovního ruchu a gastronomie Blansko, v rámci své praxe, průvodcovské služby ve věži kostela. Najdou tam například památný Poledník a nezapomenutelný výhled na město. PODROBNOSTI

Přidáno: 31. července 2021Svátost biřmování bude

v neděli 5.9.2021 a to v 15:00 v Brně na Petrově v katedrále. Velmi pravděpodobně s Otcem biskupem.

Přidáno: 13. května 2021
Dlouhodobé informace