Novinky

Neděle Božího slova

Třetí neděle v mezidobí je slavena jako Neděle Božího slova na přání papeže Františka. Je otázkou naší svobodné vůle a rozhodnutí, jak často jsme Božím slovem zasaženi. Zda se tak děje při mši svaté či denně při lectio divina či jiné osobní modlitbě.

Vztah papeže Františka k Bibli, Božímu slovu, je inspirující pro všechny generace:

„Moji milí mladí přátelé, kdybyste viděli mou Bibli, možná by vás neoslovila,“ začíná František předmluvu. „Řekli byste: ‚Co? Toto je papežova Bible? Tak stará a tak opotřebovaná kniha!‘ Mohli byste mi také darovat novou, klidně za tisíc eur, ale nechtěl bych ji. Miluji svou starou Bibli, tu, která mě provázela polovinu mého života. Zná mou radost, byla smáčená mými slzami: je to můj neocenitelný poklad. Žiji z ní a za nic na světě bych ji nedal pryč.“ (převzato z www.pastorace.cz)

Otevřít aplikaci, začít číst, to je možné téměř kdekoliv a kdykoliv. Nabízíme tři tipy na aplikace s Božím slovem:

 

Přidáno: 22. ledna 2023

Biskup Pavel Konzbul: Slovo k volbám Více

Milí přátelé,

v druhém kole prezidentských voleb mnozí řeší konflikt mezi svědomím a odpovědností. Je krátkozraké předpokládat, že problém ve svědomí vyřeší člověk tím, že nejde volit. Svatý Tomáš More v jedné modlitbě prosí: „Dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím dobro kolem sebe.“ Mít na očích možné dobro, i když je menší, než bychom si přáli, a zbytek svěřit Boží prozřetelnosti, to je dle mého soudu řešení, které nám nabízí rozum osvícený vírou. Prosím, běžme volit. Žehnám každému z vás. biskup Pavel

Modleme se tedy společně za nás všechny, kteří máme právo volit, ať jednáme zodpovědně:

Modlitba za voliče

Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti.
Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování,
kéž se rozhodují uváženě, podle svého nejlepšího přesvědčení.
Prosíme o moudrost pro každého z nás,
aby naše volba přinesla dobro naší zemi. Amen.

Zajímavý článek najdete na stránkách vira.cz, odkud jsme převzali také následující modlitby.

Přidáno: 21. ledna 2023

Dotazník - co je pastorační a ekonomická rada farnosti? Více

Synodální proces o synodalitě nám ukazuje na důležitost spolupráce všech věřících. A tak se na vás farníky obracíme s prosbou o vyplnění dotazníku, kde se na vás obracíme také s prosbou o konkrétní jména lidí, které byste rádi viděli na volebních lístcích pro pastorační a ekonomickou radu farnosti. V následujících řádcích si můžete přečíst základní poslání těchto rad. Věříme, že přečtení vám pomůže při hledání odpovědi na otázku - Koho tam mám napsat?...

Dotazníky najdete v tištěné podobě na stolku pod kůrem v kostele sv. Martina v Blansku a také na stolku v kostele Božského Srdce Páně v Olomučanech. Prosíme o jeho vrácení zpět do označené krabičky v kostele a to do 30. 1. 2023. V případě potřeby napiště na email zachovalova@dieceze.cz a dotazník vám zašleme k vytištění.

Přidáno: 21. ledna 2023

Začít znovu...

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno nabízí možnost připojit se ke kurzu ZAČÍT ZNOVU aneb Jak dál po rozvodu a rozchodu. Je jedno, kolik vám je let a před kolika týdny či roky se vztah rozpadl. V bezpečném prostředí se setkáte s lidmi v podobné situaci. Více na plakátu a webu

Kurz probíhá vBrně (Biskupská 7) a začíná v pátek 10. února v 18:00 hodin.

Přidáno: 20. ledna 2023

Dětský karneval

Společnost katolického domu a Kolpingova rodina Blansko vás zvou na dětský karneval. Akce proběhne v sále Katolického domu v neděli 19. 2. od 14 do 17 hodin. Místa je třeba si rezervovat předem na webu.

Přidáno: 19. ledna 2023

SDM Lisabon 2023 - finanční podpora mladých blanenského děkanátu

Motto Světových dnů mládeže v Lisabonu je: „Maria se vydala na cestu a spěchala“ (Lk 1,39)

V naší farnosti a celém blanenském děkanátu se připravuje několik mladých, kteří se také vydají na cestu, a to na cestu do Lisabonu. Náklady na cestu však nejsou nejmenší, cena se pohybuje kolem 22000,-Kč na osobu. Obracíme se tedy jménem mladých na vás, členy farní rodiny, s prosbou o pomoc. Finanční příspěvky můžete posílat přes fond PULS - odkaz zde. Získané finanční prostředky budou rozděleny mezi přihlášenou mládež blanenského děkanátu. Věříme, že díky velké rodině drobných dárců se podaří mladým v jejich cestě pomoci.

Přidáno: 9. ledna 2023

Plášť a Pláštík

Nové číslo farního občasníku Plášť právě vyšlo. Uvnitř si můžete přečíst rozhovor s jáhnem Oldřichem, zapojit se do soutěží a připomenout si tradiční termíny tradičních aktivit.

 

Přidáno: 26. listopadu 2022
Dlouhodobé informace