Vítáme Vás na stránkách blanenské farnosti

Připravujeme

Diecézní setkání mládeže s O. biskupem

Aktuálně: přihlašování na skupinkyspolečnou jízdenku.

Ani tento rok není výjimkou! Opět máte vy, mladí, možnost setkat se a diskutovat se svým biskupem Vojtěchem Cikrlem a skrze duchovní program se v postní době přiblížit Kristu. Setkání začne v 8.30 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a vyvrcholí v odpoledních hodinách programem a mší svatou v katedrále. Ptáte se, co na diecézku můžete zažít? Třeba osobní setkání a diskusi s otcem biskupem, poutavý divadelní program režijní skupinky v katedrále, dopolední přednášky a workshopy (ty budou letos obzvláště povedené), OBĚD a zakončení mší svatou. A taky poznáte spoustu dalších mladých. Těch není nikdy dost. Přihlašování skupinek najdete na www.brno.signaly.cz.
Sraz ke společnému odjezdu: sobota 24. března v 7:15 na obou vlakových zastávkách v Blansku. Pro společnou jízdenku je nutné uvést několik údajů o cestujících, proto prosím vyplňte přihlášku do pondělí 19. 3.
Přidáno: 15.3.2018

Uzavírka ulice Komenského

Město Blansko připravilo rekonstrukci ulice Komenského. V 1. etapě bude rozkopaný úsek mezi Charitou a křižovatkou s ul. Hořická. V 2. etapě pak úsek od kolejí k Charitě. Do oblasti bude komplikovaný vjezd a znemožněno stání a parkování na silnicích. Prosíme, abyste s tím počítali. Bližší informace na stránkách města.
Přidáno: 10.3.2018

Velikonoční program pro děti

V době velikonočních prázdnin 29. a 30. března je pro děti z prvního stupně opět připraven zajímavý program v prostorách staré fary, farní zahrady a dalších míst. Děti mohou přicházet vždy od 7:30 na farní dvůr. Program začíná v 8:15 a končí ve 12:00. Pitný režim i svačinka zajištěny.

Pro děti 4.- 7. tříd je připravena připomínka biblických událostí Zeleného čtvrtka (večeře ve večeřadle, modlitba v Getsemanech) - Velikonoční večeře jak ji znal Ježíš. Sraz dětí po skončení obřadů Zeleného čtvrtka u jezírka před novou farou, ukončení na Velký pátek v 7:45. Kvůli omezeným místům je nutné přihlášení.
Přidáno: 9.3.2018

Týden modliteb za mládež

Pro mladé od 6. třídy v týdnu 18. - 23. března (neděle v 10:30, zbytek v 18:30 nebo po mši)

Mládež a mladí se pravidelně schází v kostele a modlí se za sebe navzájem, za celou církev a za ostatní mladé. Přijďte se připojit k dalším mladým v této modlitbě. Vytvořme společenství nejen modlitbou, ale i ztišením, zpěvem a hlavně přátelstvím. Pokud máte možnost přijít i na jedno setkání, jste srdečně zvaní :-) .
Přidáno: 6.3.2018

Velký sbor

Od pátku 23. února po mši na Senior Pointu probíhají zkoušky velkého sboru na Velikonoce. Zveme všechny stávající i nové členy.
Přidáno: 21.2.2018

PLÁŠŤ

Vyšel postní a velikonoční Plášť s přílohou Pláštík pro děti od dětí.
Upozorňujeme děti, že tentokrát najdou v Pláštíku dvě soutěže!
Přidáno: 15.2.2018

Příprava na první svaté přijímání 2018

V této době probíhá příprava na první svaté přijímání. Termín pro odevzdání přihlášek byla neděle 11. února. Pro rodiče tu však necháváme přihlášku s rozpisem termínů příprav a společné cesty do Bílé Vody.
Přidáno: 12.2.2018
Dlouhodobé informace