Milí farníci a všichni dobré vůle. Letos jsme mohli prožít Vánoce tak, jak to bylo v OPRAVDOVÉM BETLÉMĚ! Tehdy také svatý Josef a Panna Maria zůstali bez rodiny a přátel. Oba však měli: Ježíše, dobré pastýře kolem a radostné anděly nad sebou. A oba se dívali téměř nepřetržitě na Ježíška. Proto se nedívejme na televizi, ale druhým lidem do očí! Určitě zahlédneme Pána Ježíše a spatříme pokoj, který proměňuje srdce k dobrému. Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří  

Vítáme Vás na stránkách blanenské farnosti

Připravujeme

Od neděle 27. 12. 2020 do neděle 31. 1. 2021

V tomto období se snižuje povolený počet lidí na 10% míst k sezení. Proto budou (téměř) všechny bohoslužby přenášeny online. V kostele při nich mohou být přítomny POUZE rodiny, za které je obětovaná mše svatá a liturgická služba. O nedělích dopoledne se můžete v kostele zastavit k přijetí svatého přijímání a svátosti smíření.

V zájmu udržení náboženské výchovy dětí a mládeže je budeme zvát po skupinách na mimořádné mše svaté v úterky a čtvrtky. ​​​Tyto mše svaté nebudou pro veřejnost! Nezletilé děti může doprovodit jen jeden dospělý.

Přidáno: 18.1.2021

Postní doba (se blíží)

Na Popeleční středu (17.2.) se bude dávat popelec.

Celý den bychom měli držet přísný půst. 

Křížové cesty v postní době budou:

Postní roráty. V úterky a čtvrtky 

Na Velký pátek

Na Bílou sobotu

Vše ostatní ještě bude upřesněno.

 

Přidáno: 16.1.2021

Dlouhodobé informace

Krátce

Potvrzení o darech pro donátory bude možné vyzvednout v neděli 24.1. v čase 9:30 - 12:00 na farním dvoře u pastorační asistentky. Donátorům, kteří uvedli při registraci email byly zaslány informace, jak si potvrzení o darech stáhnout ve svém profilu MůjPULS.

23. ledna 2021


Křížové cesty budou letos v pondělí, středu a pátek, vždy v 18:30 hod. V neděli v 17:45 (on-line!). Nebudou pro veřejnost, jen pro společenství nebo skupiny, které je povedou. Prosíme je o zapsání služby. V pátek prosíme o zapsání uklízecí skupinu a pak o úklid. Před křížovou cestou možnost přijetí sv. přijímání.

22. ledna 2021


Potvrzení o daru pro naši farnost za rok 2020 si mohou dárci vyzvedávat u jáhna Oldřicha, nejlépe v neděli dopoledne během návštěvy kostela.

21. ledna 2021


Ohlédnutí za akcemi

Advent a Vánoce 2020

6. ledna 2021
O posledním dnu v roce zaznělo při mši svaté poděkování


Andělská sobota

7. prosince 2020
Andělská sobota v Blansku, 5.12.2020


Červená středa

25. listopadu 2020
Spolu s moha dalšími věřícími, nejen v naší zemi...

Více článků