Novinky a ohlédnutí

Společná cesta, aneb trefíme a dojdeme

Blanenští katechumeni odcestovali v neděli 18. února 2024 společně se svými kmotry, blízkými a jáhnem Danielem vlakem do Brna.

Plášť

Vyšlo nové číslo farního občasníku Plášť. Najdete v něm hlavně informace o postní době v naší farnosti.

Dětský karneval

32. ročník karnevalu přilákal děti i rodiče do Katolického domu.

Modlitba křížové cesty

Modlitba křížové cesty není jen připomínka posledních hodin života a smrti Ježíše Krista. K čemu nás může inspirovat? Ke společné modlitbě zveme ve středu a pátek v 17 hod ve farním kostele (začínáme…

Inspirace k prožití 40 dní s Pánem

Aplikace, postní kalendáře, inspirativní videa

Neseriózně o Bibli

Mladí dospělí míří do kavárny Julies´s. Přidej se i Ty!

Katecheze o velikonočním triduu

Cílem katecheze je posilovat náboženské porozumění a duchovní růst člověka. Postní katecheze přinesou možnost porozumění slavení Velikonoc.

Postní duchovní obnova „Zlato se tříbí v ohni.“ Sir 2,5

Postní duchovní obnova proběhne v sobotu 2. března ve 14:30 v Katolickém domě. Úvahami o zlatě tříbeném ohněm nás provede Kateřina Lachmanová.

Realizované projekty

Finanční podpora z města Blanska a Jihomoravského kraje.

Děkanátko v Olomouci

...radost zachycená fotoaparátem

Oslavy našeho patrona

„S Tebou svatý Martine, vroucně Boha prosíme, bychom také štědří byli, láskou k druhým nešetřili, aleluja, aleluja.“ znělo od pátku do neděle celým městem Blanskem. Fotografie nám pomohou zavzpomínat.

Vítejte

Na těchto stránkách bychom se chtěli rozdělit se všemi čtenáři o to, čím blanenská farnost svatého Martina žila, žije a žít chce.

S přáním Božího požehnání

P. Jaroslav Čupr, farář cupr@dieceze.cz
Daniel Martinek, jáhen
Oldřich Němec, jáhen