Novinky

Uzavření přechodu přes koleje

Od dnešního rána, 30.11.2022, je uzavřen vlakový přejezd nejen pro automobilovou dopravu, ale také pro pěší (chodce). 

Trasa pro pěší se vyznačena a je bezbariérová. Více informací ZDE v návaznosti na přečtené informace prosíme zodpovědně zvažte své možnosti účasti na mši svaté po dobu trvání překážek v cestě ke kostelu.

 

Přidáno: 30. listopadu 2022

Vánoční dílna

aneb Dárek od srdce potěší nejvíce! Po dvouleté pauze se opět uskuteční v plném rozsahu. V sobotu 10. 12. od 8 hodin v Katolickém domě. Pro děti budou připravena tvořící místa, kde se mohou naučit něco nového, ale zároveň věnovat svůj čas přípravě dárečku pro své blízké.

Přidáno: 26. listopadu 2022

Synoda o synodalitě Více

je stále živá. Může se zdát, že vše již skončilo, ale není tomu tak. V sobotu 19. 11. se setkali vedoucí farních synodálních skupin v Brně. Děkujeme zástupcům naší farnosti (Jaroslav Jiruše, Josef Půlkrábek, manželé Vykydalovi), kteří byli na místě a určitě se s vámi rádi v osobním rozhovoru podělí o zkušenosti. Setkání uvedl biskup O. Pavel Konzbul, který představil závěry diecézní synody. Zároveň však nastínil i opatření v diecézi, která na výstupy diecézní synody reagují. Jako příklad lze uvést zřízení diecézní pastorační rady, kam budou povoláni i laici. Nechyběla práce ve skupinách, kdy se diskutovalo nad zadanými tématy, její výsledek si můžete přečíst zde.

Přidáno: 26. listopadu 2022

Plášť a Pláštík

Nové číslo farního občasníku Plášť právě vyšlo. Uvnitř si můžete přečíst rozhovor s jáhnem Oldřichem, zapojit se do soutěží a připomenout si tradiční termíny tradičních aktivit.

 

Přidáno: 26. listopadu 2022

ČERVENÁ STŘEDA

Farnost svatého Martina se 23. 11. připojuje k celosvětové akci „Červená středa“. V tento den si připomínáme, že i dnes jsou křesťané pronásledovaní a zabíjení pro svou víru. Žijeme ve společnosti, která vzájemnou toleranci napříč náboženskými a kulturními rozdíly považuje za důležitou demokratickou hodnotu. A proto je „Červená středa“ důležitým symbolem naší sounáležitoti s nespravedlivě pronásledovanými. Kostely budou nasvíceny červeným světlem, v 17 hod je společná modlitba růžence, následuje mše svatá a těsně po jejím skončení bude společná modlitba u kříže před kostelem.

#redwednesday

Přidáno: 23. listopadu 2022

Dlouhodobé informace