Od pondělí 11. března do čtvrtka 11. dubna je plánované malování kostela. Více informací

Vítáme Vás na stránkách blanenské farnosti

Připravujeme

Týden modliteb za mládež

Pro mladé od 6. třídy (nebo primy) v týdnu 7. - 12. dubna - neděle v 10:30 (po mši), zbytek v 18:30 (nebo po mši) v kostele

Mládež a mladí se pravidelně schází v kostele a modlí se za sebe navzájem, za celou církev a za ostatní mladé. Přijďte se připojit k dalším mladým v této modlitbě. Vytvořme společenství nejen modlitbou, ale i ztišením, zpěvem a hlavně přátelstvím. Pokud máte možnost přijít i na jedno setkání, jste srdečně zvaní :-) .
Přidáno: 26.3.2019

Letňáky 2019

Příznivci letňáků!
Zveme děti ve věku 7-14 let na náš farní tábor. Letos pojedeme na faru Újezd u Brna. Termín je od 19. do 25. 8. 2019. Tábor bude již tradičně dohromady s farností Holešov, kapacita je však vyšší, a proto je možné pozvat i kamarády. Více informací a přihlášky na samostatných stránkách tábora. Jménem všech vedoucích děkuji za každou podporu a modlitbu!
Vedoucí Káťa Změlíková
Přidáno: 26.3.2019


Malování kostela od 11.3. a jeho uzavření pro veřejnost

Malování je naplánováno ve dnech 11.3. (pondělí po 1.neděli postní) až 11.4. (čtvrtek před Květným pátkem). Z tohoto důvodu bude v tomto období kostel pro veřejnost uzavřen! Fungovat bude jen “dětská kaple”, kde bude svatostánek a eucharistie. Čtvrteční eucharistické adorace budou proto probíhat v dětské kapli v kostele. Ostatní bohoslužby (včetně křížových cest a svátosti smíření) budou na Katolickém domě.

Přidáno: 18.2.2019

Společenství mládeže 12+

I v novém roce pokračuje setkávání společenství mládeže 12+ v pátky po dětské mši svaté na Lotosu. Srdečně zveme i nové tváře, přijďte s námi prožít společné chvíle s Bohem a kamarády při hrách i diskuzích. Setkáme se v těchto termínech:
22. 3., 5. 4., 13.4. (společně s ostatními vyrazíme na Diecézní setkání mládeže do Brna), 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7.-8. 6. (závěrečné spolčo školního roku 2018/19 spojené s přespáním).
Přidáno: 19.1.2019
Dlouhodobé informace