Ohlédnutí za akcemi

Velikonoční úklid

21. března 2018
Farníci připravovali kostel a okolí na Velikonoce


Duchovní obnova farnosti

10. března 2018
Farnost měla příležitost se duchovně připravit na Velikonoce.


Farní hory

24. února 2018
Starší školáci strávili jarní prázdniny v Krkonoších.


Noví ministranti

18. února 2018
Ministranti do svých řad přijali 10 nových kamarádů.


Jarňáky 2018

14. února 2018
Děti z naší farnosti prožily společně týden v Ochozu u Brna.


Dětský karneval

11. února 2018
O masopustní neděli patřil Katolický dům dětem v maskách.


Děkanátní setkání pomocníků v pastoraci

10. února 2018
V sobotu 10. února zaplnili Katolický dům pastorační spolupracovníci.


Tříkrálový koncert

14. ledna 2018
Charitativní koncert pro Tříkrálovou sbírku v Olomučanech


S Martini do nového roku 2018

13. ledna 2018
Na Katolickém domě se konal novoroční koncert našeho sboru.


Otec biskup udělil služby našim bohoslovcům

4. ledna 2018
Udělování akolytátu a kadidatury "Římanům"


Stará garda na sv. Štěpána

26. prosince 2017
Na latinské mši ministrovali velcí ministranti.


Ministrantská vánoční schůzka

23. prosince 2017
Ministranti se sešli na společné vánoční schůzce.


Betlémské světlo na dětské mši

22. prosince 2017
Děti betlémským světlem prozářily kostel.


Divadelní představení: Sněhurka

17. prosince 2017
Děti z divadelního kroužku Kolpingovy rodiny si připravily divadlo o Sněhurce.


Vánoční dílna

9. prosince 2017
Opět po roce mohly děti navštívit Vánoční dílnu a vyrobit tak svým blízkým něco pro radost.


Setkání spolupracovníků

4. prosince 2017
Setkání akolytů, kostelníků, katechetek a varhaníků z naší i okolních farností.


Mikulášská besídka

2. prosince 2017
Svatý Mikuláš navštívil děti v Katolickém domě.


Vánoční dílna pro dospělé

25. listopadu 2017
Rodiče vyráběli dárky pro své nejbližší.


24 hodin na faře

25. listopadu 2017
Děti společně prožily den na faře a v jejím okolí.


Výlet náboženství 2. stupně

18. listopadu 2017
Děti, které chodí do náboženství pro 2. stupeň, prožily společné dopoledne.


Misijní víkend

21. října 2017
Děti se zapojily do misijního díla. Akce byla spojená i s výletem dětí z náboženství v Olomučanech.