Ohlédnutí za akcemi

Misijní neděle

21. října 2018
Děti se zapojily do misijního díla.


Svatováclavské hody

6. října 2018
Olomučanský kostel zaplnila místní mládež.


Farní PULSová kavárna

25. září 2018
Netradiční farní kavárna


Pouť na Olešné

19. září 2018
Poutní mše před kapličkou na Olešné, při které byl slavnostně požehnán prapor místních dobrovolných hasičů.


Žehnání prvňáčkům a gardenparty

7. září 2018
Školní rok byl zahájen požehnáním prvňáčkům a gardenparty.


Beseda o Mongolsku

20. srpna 2018
Beseda s otcem Jaroslavem Vracovským (salesián, misionář v Mongolsku)


Letňáky

3. srpna 2018
Děti z naší farnosti společně prožily týden prázdnin.


Setkání dětí z náboženství v Bořitově

6. června 2018
Více než 130 dětí z našeho děkanátu se setkalo v Bořitově.


Boží Tělo

4. června 2018
Farnost prožila slavnost Božího Těla pod širým nebem.


Noc kostelů

3. června 2018
V naší farnosti proběhla Noc kostelů


První svaté přijímání

1. června 2018
24 dětí poprvé přijalo eucharistii


Májové pobožnosti

23. května 2018
V květnu jsme se modlili k Panně Marii


Farní pouť

17. května 2018
Blanenští i Adamovští se vydali 8. května do Dubu, Štípy a Fryštáku.


Misijní kavárna

15. května 2018
Děti pomáhaly dětem - připravily koláče na kavárnu, jejíž výtěžek se poslal na misie


Výlet do Bílé Vody

9. května 2018
Děti připravující se na První svaté přijímání navštívily výrobnu hostií v Bílé Vodě.


Filipojakubská noc

30. dubna 2018
Poslední dubnový den se sešly rodiny s dětmi na farním dvoře.


Ministrovali jsme papeži Františkovi

8. dubna 2018
Čeští bohoslovci v Římě ministrovali při velikonoční vigilii


Velikonoční prázdniny na faře

7. dubna 2018
Školáci prožili Velikonoce na faře.


Křty na velikonoční vigilii

7. dubna 2018
Devět katechumenů přijalo křest.


Velikonoční úklid

21. března 2018
Farníci připravovali kostel a okolí na Velikonoce


Duchovní obnova farnosti

10. března 2018
Farnost měla příležitost se duchovně připravit na Velikonoce.


Farní hory

24. února 2018
Starší školáci strávili jarní prázdniny v Krkonoších.


Noví ministranti

18. února 2018
Ministranti do svých řad přijali 10 nových kamarádů.


Jarňáky 2018

14. února 2018
Děti z naší farnosti prožily společně týden v Ochozu u Brna.


Dětský karneval

11. února 2018
O masopustní neděli patřil Katolický dům dětem v maskách.


Děkanátní setkání pomocníků v pastoraci

10. února 2018
V sobotu 10. února zaplnili Katolický dům pastorační spolupracovníci.


Tříkrálový koncert

14. ledna 2018
Charitativní koncert pro Tříkrálovou sbírku v Olomučanech


S Martini do nového roku 2018

13. ledna 2018
Na Katolickém domě se konal novoroční koncert našeho sboru.


Otec biskup udělil služby našim bohoslovcům

4. ledna 2018
Udělování akolytátu a kadidatury "Římanům"


Stará garda na sv. Štěpána

26. prosince 2017
Na latinské mši ministrovali velcí ministranti.


Ministrantská vánoční schůzka

23. prosince 2017
Ministranti se sešli na společné vánoční schůzce.


Betlémské světlo na dětské mši

22. prosince 2017
Děti betlémským světlem prozářily kostel.


Divadelní představení: Sněhurka

17. prosince 2017
Děti z divadelního kroužku Kolpingovy rodiny si připravily divadlo o Sněhurce.


Vánoční dílna

9. prosince 2017
Opět po roce mohly děti navštívit Vánoční dílnu a vyrobit tak svým blízkým něco pro radost.


Setkání spolupracovníků

4. prosince 2017
Setkání akolytů, kostelníků, katechetek a varhaníků z naší i okolních farností.


Mikulášská besídka

2. prosince 2017
Svatý Mikuláš navštívil děti v Katolickém domě.


Vánoční dílna pro dospělé

25. listopadu 2017
Rodiče vyráběli dárky pro své nejbližší.


24 hodin na faře

25. listopadu 2017
Děti společně prožily den na faře a v jejím okolí.


Výlet náboženství 2. stupně

18. listopadu 2017
Děti, které chodí do náboženství pro 2. stupeň, prožily společné dopoledne.


Misijní víkend

21. října 2017
Děti se zapojily do misijního díla. Akce byla spojená i s výletem dětí z náboženství v Olomučanech.