Ohlédnutí za akcemi

Zahájení školního roku

6. září 2019
Farníci společně zahájili nový školní rok.


Poděkování za dar stvoření

2. září 2019
V neděli 1.9.2019 jsme se všichni sešli k modlitbě a poděkování za dar stvoření.


Letňáky

27. srpna 2019
Děti z naší farnosti strávily týden v Újezdu u Brna společně s kamarády z Holešova.


Slavnost Těla a Krve Páně

29. června 2019
Při letošní Slavnosti Těla a Krve Páně nám poprvé požehnal jáhen Martin Mokrý.


Návštěva kardinála Dominika Duky v naší farnosti

18. června 2019
Otec kardinál požehnal nový komunitní dům Lotos a při mši svaté zahájil připomínku 880 let od postavení kostela.


LOTOS - jak šel čas do požehnání 16.6.2019

15. června 2019
Dům požehnal v neděli 16.6.2019 před mší svatou pražský arcibiskup Dominik Duka v rámci své návštěvy ve farnosti.


Noc kostelů 2019

30. května 2019
Jeden z mnoha dojmů, které v návštěvnících zanechala Noc kostelů, bylo vystoupení žáků Základní školy Salmova.


Divadlo ke dni maminek

29. května 2019
Drakaťák připravil maminkám dárek k jejich svátku.


Farní pouť

8. května 2019
Setkání plné lásky, pokory a oběti


Návštěva výrobny hostií

29. dubna 2019
Prvokomunikanti navštívili výrobnu hostií v Bílé Vodě.


Týden modliteb za mládež

17. dubna 2019
Mládež se týden scházela ke společným modlitbám, na závěr pak jela na setkání s otcem biskupem.


Tvoření kraslic

6. dubna 2019
Na Staré faře se předávaly zkušenosti s tvorbou kraslic.


Duchovní obnova farnosti

8. března 2019
O víkendu se farníci mohli sejít na již tradiční Postní duchovní obnově naší farnosti.


Dětský karneval

4. března 2019
Dětský karneval navštívilo téměř 300 účastníků.


Setkání pomocníků v pastoraci blanenského děkanátu

23. února 2019
O setkání pastoračních pomocníků našeho děkanátu informoval i Katolický týdeník.


Prosinec ve farnosti

30. prosince 2018
Prosinec prožila farnost naplno.


Návštěva sv. Mikuláše

7. prosince 2018
Návštěva sv. Mikuláše na dětské mši svaté


Bible a my

29. listopadu 2018
Naši reprezentanti bodovali!


Vánoční dílna pro rodiče

24. listopadu 2018
Rodiče vyráběli dárky pro své nejbližší.


24 hodin na faře

24. listopadu 2018
Děti společně prožily den na faře a v jejím okolí.


Vítání svatého Martina

11. listopadu 2018
Svatomartinské hody


Misijní neděle

21. října 2018
Děti se zapojily do misijního díla.


Svatováclavské hody

6. října 2018
Olomučanský kostel zaplnila místní mládež.


Farní PULSová kavárna

25. září 2018
Netradiční farní kavárna


Pouť na Olešné

19. září 2018
Poutní mše před kapličkou na Olešné, při které byl slavnostně požehnán prapor místních dobrovolných hasičů.


Žehnání prvňáčkům a gardenparty

7. září 2018
Školní rok byl zahájen požehnáním prvňáčkům a gardenparty.


Beseda o Mongolsku

20. srpna 2018
Beseda s otcem Jaroslavem Vracovským (salesián, misionář v Mongolsku)


Letňáky

3. srpna 2018
Děti z naší farnosti společně prožily týden prázdnin.


Setkání dětí z náboženství v Bořitově

6. června 2018
Více než 130 dětí z našeho děkanátu se setkalo v Bořitově.


Boží Tělo

4. června 2018
Farnost prožila slavnost Božího Těla pod širým nebem.


Noc kostelů

3. června 2018
V naší farnosti proběhla Noc kostelů


První svaté přijímání

1. června 2018
24 dětí poprvé přijalo eucharistii


Májové pobožnosti

23. května 2018
V květnu jsme se modlili k Panně Marii


Farní pouť

17. května 2018
Blanenští i Adamovští se vydali 8. května do Dubu, Štípy a Fryštáku.


Misijní kavárna

15. května 2018
Děti pomáhaly dětem - připravily koláče na kavárnu, jejíž výtěžek se poslal na misie


Výlet do Bílé Vody

9. května 2018
Děti připravující se na První svaté přijímání navštívily výrobnu hostií v Bílé Vodě.


Filipojakubská noc

30. dubna 2018
Poslední dubnový den se sešly rodiny s dětmi na farním dvoře.


Ministrovali jsme papeži Františkovi

8. dubna 2018
Čeští bohoslovci v Římě ministrovali při velikonoční vigilii


Velikonoční prázdniny na faře

7. dubna 2018
Školáci prožili Velikonoce na faře.


Křty na velikonoční vigilii

7. dubna 2018
Devět katechumenů přijalo křest.


Velikonoční úklid

21. března 2018
Farníci připravovali kostel a okolí na Velikonoce


Duchovní obnova farnosti

10. března 2018
Farnost měla příležitost se duchovně připravit na Velikonoce.


Farní hory

24. února 2018
Starší školáci strávili jarní prázdniny v Krkonoších.


Noví ministranti

18. února 2018
Ministranti do svých řad přijali 10 nových kamarádů.


Jarňáky 2018

14. února 2018
Děti z naší farnosti prožily společně týden v Ochozu u Brna.


Dětský karneval

11. února 2018
O masopustní neděli patřil Katolický dům dětem v maskách.


Děkanátní setkání pomocníků v pastoraci

10. února 2018
V sobotu 10. února zaplnili Katolický dům pastorační spolupracovníci.


Tříkrálový koncert

14. ledna 2018
Charitativní koncert pro Tříkrálovou sbírku v Olomučanech


S Martini do nového roku 2018

13. ledna 2018
Na Katolickém domě se konal novoroční koncert našeho sboru.


Otec biskup udělil služby našim bohoslovcům

4. ledna 2018
Udělování akolytátu a kadidatury "Římanům"


Stará garda na sv. Štěpána

26. prosince 2017
Na latinské mši ministrovali velcí ministranti.


Ministrantská vánoční schůzka

23. prosince 2017
Ministranti se sešli na společné vánoční schůzce.


Betlémské světlo na dětské mši

22. prosince 2017
Děti betlémským světlem prozářily kostel.


Divadelní představení: Sněhurka

17. prosince 2017
Děti z divadelního kroužku Kolpingovy rodiny si připravily divadlo o Sněhurce.


Vánoční dílna

9. prosince 2017
Opět po roce mohly děti navštívit Vánoční dílnu a vyrobit tak svým blízkým něco pro radost.


Setkání spolupracovníků

4. prosince 2017
Setkání akolytů, kostelníků, katechetek a varhaníků z naší i okolních farností.


Mikulášská besídka

2. prosince 2017
Svatý Mikuláš navštívil děti v Katolickém domě.


Vánoční dílna pro dospělé

25. listopadu 2017
Rodiče vyráběli dárky pro své nejbližší.


24 hodin na faře

25. listopadu 2017
Děti společně prožily den na faře a v jejím okolí.


Výlet náboženství 2. stupně

18. listopadu 2017
Děti, které chodí do náboženství pro 2. stupeň, prožily společné dopoledne.


Misijní víkend

21. října 2017
Děti se zapojily do misijního díla. Akce byla spojená i s výletem dětí z náboženství v Olomučanech.