Ohlédnutí za akcemi roku 2019

Bible a my

30. listopadu 2019Farnost
Děti z naší farnosti se zúčastnily okresního kola. Do celostátního klání (březen 2020) postupují Klára a Markéta. Blahopřejeme!


Oslavy sv. Martina

15. listopadu 2019Farnost
Farnost společně se městem oslavila svého patrona


Modlitba za zemřelé

11. listopadu 2019Farnost
Modlitba u hrobů zesnulých naší farnosti


Výročí Martini Bandu

25. října 2019Martiniband
Chrámová schola oslavila 50 let


Maxispolčo

3. října 2019Farnost
Manželé se sešli na Katolickém domě.


Svatováclavské hody v Olomučanech

30. září 2019Ostatní
V neděli se v Olomučanech slavily Svatováclavské hody.


Setkání prvokomunikantů

27. září 2019Farnost
V Brně se uskutečnilo setkání prvokomunikantů s Otcem biskupem Vojtěchem.


Zahájení školního roku

6. září 2019Farnost
Farníci společně zahájili nový školní rok.


Poděkování za dar stvoření

2. září 2019Farnost
V neděli 1.9.2019 jsme se všichni sešli k modlitbě a poděkování za dar stvoření.


Letňáky

27. srpna 2019Farnost
Děti z naší farnosti strávily týden v Újezdu u Brna společně s kamarády z Holešova.


Slavnost Těla a Krve Páně

29. června 2019Farnost
Při letošní Slavnosti Těla a Krve Páně nám poprvé požehnal jáhen Martin Mokrý.


Návštěva kardinála Dominika Duky v naší farnosti

18. června 2019Farnost
Otec kardinál požehnal nový komunitní dům Lotos a při mši svaté zahájil připomínku 880 let od postavení kostela.


LOTOS - jak šel čas do požehnání 16.6.2019

15. června 2019Farnost
Dům požehnal v neděli 16.6.2019 před mší svatou pražský arcibiskup Dominik Duka v rámci své návštěvy ve farnosti.


Noc kostelů 2019

30. května 2019Ostatní
Jeden z mnoha dojmů, které v návštěvnících zanechala Noc kostelů, bylo vystoupení žáků Základní školy Salmova.


Divadlo ke dni maminek

29. května 2019Kolpingova rodina
Drakaťák připravil maminkám dárek k jejich svátku.


Farní pouť

8. května 2019Farnost
Setkání plné lásky, pokory a oběti


Návštěva výrobny hostií

29. dubna 2019Farnost
Prvokomunikanti navštívili výrobnu hostií v Bílé Vodě.


Týden modliteb za mládež

17. dubna 2019Farnost
Mládež se týden scházela ke společným modlitbám, na závěr pak jela na setkání s otcem biskupem.


Tvoření kraslic

6. dubna 2019Kolpingova rodina
Na Staré faře se předávaly zkušenosti s tvorbou kraslic.


Duchovní obnova farnosti

8. března 2019Farnost
O víkendu se farníci mohli sejít na již tradiční Postní duchovní obnově naší farnosti.


Dětský karneval

4. března 2019Kolpingova rodina
Dětský karneval navštívilo téměř 300 účastníků.


Setkání pomocníků v pastoraci blanenského děkanátu

23. února 2019Farnost
O setkání pastoračních pomocníků našeho děkanátu informoval i Katolický týdeník.