Farní pouť

Farnost Přidáno: 6. května 2024

V sobotu 4. května jsme společně vyrazili do Jaroměřic nad Rokytnou a Přibyslavic.

Ačkoli pod pojmem pouť si představíme spíš dlouhé chození, nemusí tomu tak být . Na pouť jsme totiž vyrazili autobusem, ale i to se počítá! První zastávkou byly Jaroměřice nad Rokytnou, kde nás po obědě (a kávě) v zámeckých zahradách čekala prohlídka nově opraveného chrámu sv. Markéty. Oprava se velmi podařila a Jaroměřice se tak můžou chlubit opravdovou perlou Vysočiny. Následně jsme zamířili do Přibyslavic, kde nás čekal už trochu duchovnější program. Růženec, mše svatá, rozjímání před Nejsvětější svátostí... Takto duchovně občerstveni a vyzbrojeni přímluvou Panny Marie jsme vyrazili zpět do Blanska. Pouť se tedy vydařila a snad každého aspoň o krůček posunula dál na cestě duchovního života.