Přihláška k náboženství

Vážení rodiče,

  • Nabízíme Vašim dětem, navštěvujícím I. stupeň základní školy v okruhu naší farnosti (Blansko, Dolní Lhota, Ráječko a Olomučany) možnost zapsat se na své škole do kroužku náboženství: „Křesťanská kultura života“, který zajišťuje naše farnost. Děti se v něm seznamují vhodnou formou s křesťanskými životními zásadami a tradicemi. Vhodný je i pro děti, které doma křesťansky vedené nejsou, ale stojí o základní informace. Kroužek je bezplatný.
  • Nabízíme Vašim dětem, navštěvujícím II. stupeň základní školy v okruhu naší farnosti (Blansko, Dolní Lhota, Ráječko a Olomučany) a gymnázium možnost navštěvovat obdobný kroužek, vedený více diskuzní formou. Probíhat bude na LOTOSU, Komenského 4a (nový komunitní dům farnosti - vstup z ulice k "silničářům") ve čtvrtek od 18:30 do 19:30 hod.
  • Na gymnáziu letos nepovinné náboženství nebude. Ve spolupráci se školou budeme zajišťovat v souladu s ŠVP tzv. „vstupy do škol“, což jsou jednorázové přednášky (besedy) na nábožensko společenská témata (Vánoce, Velikonoce apod.)

Své dítě můžete přihlásit:
1) písemně na adrese: Římskokatolická farnost, Komenského 14, 678 01 Blansko
2) níže uvedeným formulářem
Kroužky budou zahájeny podle rozvrhu v týdnu od 16.9.2019

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním uvedených údajů. Tyto budou použity farností výhradně za účelem nezbytné interní evidence. V případě pojistné události (účastníci kroužků a souvisejících aktivit jsou zahrnuti do základního pojištění), bude při poskytnutí údajů pojišťovně postupováno v součinnosti se zákonným zástupcem dítěte.

Informace o rozvrhu (a dalších aktivitách pro děti a mládež ve farnosti) najdete v další rubrice těchto našich internetových stránek.

S přáním dobra
Jiří Kaňa, farář

 

Elektronická verze přihlášky

 

Uzávěrka přihlášek byla 30. 9. 2019