Zápis intencí - mše svatá na úmysl dárce

Mešní intence je úmysl, s nímž kněz slaví mši svatou. Úmysl nestanovuje jen kněz, ale i jeho farníci mohou zadat vlastní úmysl, na který chtějí nechat mši svatou sloužit - ať už jako poděkování nebo prosbu. V Písmu máme mnoho odkazů, které ukazují důležitost modlitby ve společenství (Mt 18,19-20; Kol1,9). Mše svatá se tímto způsobem stává také formou společné modlitby na určitý úmysl. U nás je zvykem tento úmysl číst jako poslední prosbu v přímluvách.

Vyberte si z nabídky volných termínů, kdy chcete, aby kněz slavil mši svatou na váš úmysl. Klikněte na zelené tlačítko (obdélník) rezervovat a vyplňte patřičná políčka. Nejpozději druhý den Vám přijde na email potvrzení o zapsání Vaší intence. Ve Vámi vybraný termín bude kněz slavit mši svatou společně s farním společenstvím na Váš úmysl. Prosíme o Vás o nesení darů při mši svaté, v obětním průvodu můžete přinést také květiny (mimo adventní a postní dobu). Pokud se rozhodnete zaplatit mešní stipendium, ve výši dle svého uvážení, zastavte se po mši svaté v sakristii za knězem.

Církevní právo zároveň stanovuje, že farář má povinnost sloužit každou neděli jednu mši svatou za sobě svěřený lid (intence za farníky). Tato mše má tu výhodu, že ji mohou právem všichni členové farnosti považovat za svou a ve chvíli ticha po první výzvě „modleme se“ předložit Bohu vlastní úmysl. 

S mešním úmyslem (intencí) je také spojeno mešní stipendium, což je příspěvek na různé potřeby kněze při jeho službě, v našich podmínkách je to hlavně na benzín a výdaje spojené s cestováním. Biskupem Mons. Pavlem Konzbulem je schválená výše mešního stipendia, určená obyčejem 200,-Kč. Mešní stipendium je vyjádřením vzájemné podpory, jednoty a sounáležitosti mezi laiky a klérem. Kněz toto stipendium využívá při své další službě (náklady na benzín, ...).


Červen 2024

Pondělí 17. 6. 2024 v 17:45

Neděle 23. 6. 2024 12. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 24. 6. 2024 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele v 17:45

Pátek 28. 6. 2024 v 17:45

Červenec 2024

Neděle 7. 7. 2024 14. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 8. 7. 2024 v 17:45

Neděle 14. 7. 2024 15. neděle v mezidobí v 7:00

Neděle 21. 7. 2024 16. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 22. 7. 2024 sv. Marie Magdaléna v 17:45

Pátek 26. 7. 2024 v 17:45

Neděle 28. 7. 2024 17. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 29. 7. 2024 v 17:45

Srpen 2024

Pátek 2. 8. 2024 v 17:45
Rezervováno, zatím neschváleno

Středa 7. 8. 2024 v 17:45

Neděle 11. 8. 2024 19. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 12. 8. 2024 v 17:45

Středa 14. 8. 2024 v 17:45

Středa 21. 8. 2024 v 17:45

Září 2024

Neděle 1. 9. 2024 22. neděle v mezidobí v 7:00

Pátek 6. 9. 2024 v 17:45

Neděle 8. 9. 2024 23. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 9. 9. 2024 v 17:45

Středa 11. 9. 2024 v 17:45

Sobota 14. 9. 2024 Svátek Povýšení sv. kříže v 17:45

Neděle 15. 9. 2024 24. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 16. 9. 2024 v 17:45

Středa 18. 9. 2024 v 17:45

Pátek 20. 9. 2024 v 17:45

Pondělí 23. 9. 2024 v 17:45

Středa 25. 9. 2024 v 17:45

Pátek 27. 9. 2024 v 17:45

Sobota 28. 9. 2024 Slavnost sv. Václava v 17:45

Neděle 29. 9. 2024 26. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 30. 9. 2024 v 17:45

Říjen 2024

Pátek 4. 10. 2024 v 17:45

Neděle 6. 10. 2024 27. neděle v mezidobí v 7:00

Středa 9. 10. 2024 v 17:45

Pátek 11. 10. 2024 v 17:45

Neděle 13. 10. 2024 28. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 14. 10. 2024 v 17:45

Středa 16. 10. 2024 v 17:45

Pátek 18. 10. 2024 Svátek sv. Lukáše v 17:45

Sobota 19. 10. 2024 v 17:45

Pondělí 21. 10. 2024 v 17:45

Středa 23. 10. 2024 v 17:45

Pátek 25. 10. 2024 v 17:45

Pondělí 28. 10. 2024 Svátek sv. Šimona a Judy v 17:45

Středa 30. 10. 2024 v 17:45

Listopad 2024

Neděle 3. 11. 2024 31. neděle v mezidobí v 7:00

Pátek 8. 11. 2024 v 17:45

Sobota 9. 11. 2024 Svátek Posvěcení lateránské baziliky v 17:45

Neděle 10. 11. 2024 32. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 11. 11. 2024 v 17:45

Středa 13. 11. 2024 Svátek sv. Anežky České v 17:45

Sobota 16. 11. 2024 v 17:45

Pondělí 18. 11. 2024 v 17:45

Středa 20. 11. 2024 v 17:45

Neděle 24. 11. 2024 Slavnost Ježíše Krista Krále v 7:00

Pondělí 25. 11. 2024 v 17:45

Středa 27. 11. 2024 v 17:45

Pátek 29. 11. 2024 v 17:45

Prosinec 2024

Neděle 1. 12. 2024 1. neděle adventní v 7:00

Středa 4. 12. 2024 v 17:45

Pátek 6. 12. 2024 v 17:45

Neděle 8. 12. 2024 2. neděle adventní v 7:00

Pondělí 9. 12. 2024 Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu v 17:45

Středa 11. 12. 2024 v 17:45

Pátek 13. 12. 2024 v 17:45

Sobota 14. 12. 2024 v 17:45

Neděle 15. 12. 2024 3. neděle adventní v 7:00

Pondělí 16. 12. 2024 v 17:45

Pátek 20. 12. 2024 sv. Dominik Siloský v 17:45

Pátek 27. 12. 2024 v 17:45

Neděle 29. 12. 2024 Svátek Svaté rodiny v 7:00

Pondělí 30. 12. 2024 sv. Evžen v 17:45

Leden 2025

Středa 1. 1. 2025 Slavnost Matky Boží Panny Marie v 17:45

Pátek 3. 1. 2025 Nejsvětější jméno Ježíš v 17:45

Sobota 4. 1. 2025 v 17:45

Neděle 5. 1. 2025 2. neděle po Narození Páně v 7:00

Středa 8. 1. 2025 v 17:45

Pátek 10. 1. 2025 v 17:45

Sobota 11. 1. 2025 v 17:45

Neděle 12. 1. 2025 Svátek Křtu Páně v 7:00