Zápis intencí - mše svatá na úmysl dárce

Mešní intence je úmysl, s nímž kněz slaví mši svatou. Úmysl nestanovuje jen kněz, ale i jeho farníci mohou zadat vlastní úmysl, na který chtějí nechat mši svatou sloužit - ať už jako poděkování nebo prosbu. V Písmu máme mnoho odkazů, které ukazují důležitost modlitby ve společenství (Mt 18,19-20; Kol1,9). Mše svatá se tímto způsobem stává také formou společné modlitby na určitý úmysl. U nás je zvykem tento úmysl číst jako poslední prosbu v přímluvách.

Vyberte si z nabídky volných termínů, kdy chcete, aby kněz slavil mši svatou na váš úmysl. Klikněte na zelené tlačítko (obdélník) rezervovat a vyplňte patřičná políčka. Nejpozději druhý den Vám přijde na email potvrzení o zapsání Vaší intence. Ve Vámi vybraný termín bude kněz slavit mši svatou společně s farním společenstvím na Váš úmysl. Prosíme o Vás o nesení darů při mši svaté, v obětním průvodu můžete přinést také květiny (mimo adventní a postní dobu). Pokud se rozhodnete zaplatit mešní stipendium, ve výši dle svého uvážení, zastavte se po mši svaté v sakristii za knězem.

Církevní právo zároveň stanovuje, že farář má povinnost sloužit každou neděli jednu mši svatou za sobě svěřený lid (intence za farníky). Tato mše má tu výhodu, že ji mohou právem všichni členové farnosti považovat za svou a ve chvíli ticha po první výzvě „modleme se“ předložit Bohu vlastní úmysl. 

S mešním úmyslem (intencí) je také spojeno mešní stipendium, což je příspěvek na různé potřeby kněze při jeho službě, v našich podmínkách je to hlavně na benzín a výdaje spojené s cestováním. Biskupem Mons. Pavlem Konzbulem je schválená výše mešního stipendia, určená obyčejem 200,-Kč. Mešní stipendium je vyjádřením vzájemné podpory, jednoty a sounáležitosti mezi laiky a klérem. Kněz toto stipendium využívá při své další službě (náklady na benzín, ...).


Duben 2024

Neděle 7. 4. 2024 2. neděle velikonoční v 7:00

Neděle 14. 4. 2024 3. neděle velikonoční v 7:00

Neděle 21. 4. 2024 4. neděle velikonoční v 7:00

Květen 2024

Pátek 3. 5. 2024 Svátek sv. Filipa a Jakuba v 17:45

Neděle 5. 5. 2024 6. neděle velikonoční v 7:00

Středa 8. 5. 2024 v 17:45

Středa 15. 5. 2024 v 17:45

Neděle 19. 5. 2024 Slavnost Seslání Ducha Svatého v 7:00

Středa 22. 5. 2024 v 17:45

Pátek 24. 5. 2024 v 17:45

Sobota 25. 5. 2024 v 17:45

Neděle 26. 5. 2024 Slavnost Nejsvětější Trojice v 7:00

Pondělí 27. 5. 2024 v 17:45

Červen 2024

Sobota 8. 6. 2024 v 17:45

Neděle 9. 6. 2024 10. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 10. 6. 2024 v 17:45

Pátek 14. 6. 2024 v 17:45

Neděle 16. 6. 2024 11. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 17. 6. 2024 v 17:45

Sobota 22. 6. 2024 v 17:45

Neděle 23. 6. 2024 12. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 24. 6. 2024 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele v 17:45

Pátek 28. 6. 2024 v 17:45

Červenec 2024

Neděle 7. 7. 2024 14. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 8. 7. 2024 v 17:45

Středa 10. 7. 2024 v 17:45

Pátek 12. 7. 2024 v 17:45

Sobota 13. 7. 2024 v 17:45

Neděle 14. 7. 2024 15. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 15. 7. 2024 v 17:45

Sobota 20. 7. 2024 v 17:45

Neděle 21. 7. 2024 16. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 22. 7. 2024 sv. Marie Magdaléna v 17:45

Středa 24. 7. 2024 v 17:45

Pátek 26. 7. 2024 v 17:45

Neděle 28. 7. 2024 17. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 29. 7. 2024 v 17:45

Středa 31. 7. 2024 v 17:45

Srpen 2024

Pátek 2. 8. 2024 v 17:45

Středa 7. 8. 2024 v 17:45

Neděle 11. 8. 2024 19. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 12. 8. 2024 v 17:45

Středa 14. 8. 2024 v 17:45

Pátek 16. 8. 2024 v 17:45

Pondělí 19. 8. 2024 v 17:45

Středa 21. 8. 2024 v 17:45

Pátek 23. 8. 2024 v 17:45

Sobota 24. 8. 2024 Svátek sv. Bartoloměje apoštola v 17:45

Pondělí 26. 8. 2024 v 17:45

Středa 28. 8. 2024 v 17:45

Září 2024

Neděle 1. 9. 2024 22. neděle v mezidobí v 7:00

Středa 4. 9. 2024 v 17:45

Pátek 6. 9. 2024 v 17:45

Sobota 7. 9. 2024 v 17:45

Neděle 8. 9. 2024 23. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 9. 9. 2024 v 17:45

Středa 11. 9. 2024 v 17:45

Pátek 13. 9. 2024 v 17:45

Sobota 14. 9. 2024 Svátek Povýšení sv. kříže v 17:45

Neděle 15. 9. 2024 24. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 16. 9. 2024 v 17:45

Středa 18. 9. 2024 v 17:45

Pátek 20. 9. 2024 v 17:45

Neděle 22. 9. 2024 25. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 23. 9. 2024 v 17:45

Středa 25. 9. 2024 v 17:45

Pátek 27. 9. 2024 v 17:45

Sobota 28. 9. 2024 Slavnost sv. Václava v 17:45

Neděle 29. 9. 2024 26. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 30. 9. 2024 v 17:45

Říjen 2024

Středa 2. 10. 2024 sv. andělé strážní v 17:45

Pátek 4. 10. 2024 v 17:45

Neděle 6. 10. 2024 27. neděle v mezidobí v 7:00

Středa 9. 10. 2024 v 17:45

Pátek 11. 10. 2024 v 17:45

Neděle 13. 10. 2024 28. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 14. 10. 2024 v 17:45

Středa 16. 10. 2024 v 17:45

Pátek 18. 10. 2024 Svátek sv. Lukáše v 17:45

Sobota 19. 10. 2024 v 17:45

Pondělí 21. 10. 2024 v 17:45

Středa 23. 10. 2024 v 17:45

Pátek 25. 10. 2024 v 17:45

Sobota 26. 10. 2024 v 17:45

Neděle 27. 10. 2024 30. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 28. 10. 2024 Svátek sv. Šimona a Judy v 17:45

Středa 30. 10. 2024 v 17:45

Listopad 2024

Pátek 1. 11. 2024 Slavnost Všech svatých v 17:45

Sobota 2. 11. 2024 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé v 17:45

Neděle 3. 11. 2024 31. neděle v mezidobí v 7:00

Pátek 8. 11. 2024 v 17:45

Sobota 9. 11. 2024 Svátek Posvěcení lateránské baziliky v 17:45

Neděle 10. 11. 2024 32. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 11. 11. 2024 v 17:45

Středa 13. 11. 2024 Svátek sv. Anežky České v 17:45

Pátek 15. 11. 2024 v 17:45

Sobota 16. 11. 2024 v 17:45

Neděle 17. 11. 2024 33. neděle v mezidobí v 7:00

Pondělí 18. 11. 2024 v 17:45

Středa 20. 11. 2024 v 17:45

Neděle 24. 11. 2024 Slavnost Ježíše Krista Krále v 7:00

Pondělí 25. 11. 2024 v 17:45

Středa 27. 11. 2024 v 17:45

Pátek 29. 11. 2024 v 17:45

Sobota 30. 11. 2024 Svátek sv. Ondřeje v 17:45

Prosinec 2024

Neděle 1. 12. 2024 1. neděle adventní v 7:00

Středa 4. 12. 2024 v 17:45

Pátek 6. 12. 2024 v 17:45

Neděle 8. 12. 2024 2. neděle adventní v 7:00

Pondělí 9. 12. 2024 Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu v 17:45

Středa 11. 12. 2024 v 17:45

Pátek 13. 12. 2024 v 17:45

Sobota 14. 12. 2024 v 17:45

Neděle 15. 12. 2024 3. neděle adventní v 7:00

Pondělí 16. 12. 2024 v 17:45

Pátek 20. 12. 2024 sv. Dominik Siloský v 17:45

Pondělí 23. 12. 2024 sv. Jan Kentský v 17:45

Středa 25. 12. 2024 Slavnost Narození Páně v 17:45

Pátek 27. 12. 2024 v 17:45

Neděle 29. 12. 2024 Svátek Svaté rodiny v 7:00

Pondělí 30. 12. 2024 sv. Evžen v 17:45

Leden 2025

Středa 1. 1. 2025 Slavnost Matky Boží Panny Marie v 17:45

Pátek 3. 1. 2025 Nejsvětější jméno Ježíš v 17:45

Sobota 4. 1. 2025 v 17:45

Neděle 5. 1. 2025 2. neděle po Narození Páně v 7:00

Středa 8. 1. 2025 v 17:45

Pátek 10. 1. 2025 v 17:45

Sobota 11. 1. 2025 v 17:45

Neděle 12. 1. 2025 Svátek Křtu Páně v 7:00