Zapojení do farnosti

Nabízíme možnost připojit se ke společné modlitbě: 

  • Tichá adorace: 1., 2., 3. čtvrtek v měsíci v čase 17:45 – 18:45 ve farním kostele. 

  • Večer chval: Každý poslední čtvrtek v měsíci v čase 17:45 – 18:45 ve farním kostele. 

  • Modlitby matek: 1x týdně, kontaktní osoby: Sylvie Bláhová (setkání v domácnostech), Vendula Zachovalová (setkání na staré faře), Milana Mrázková (setkání i s dětmi v herničce na Kaťáku), Ludmila Matušková st. (setkání dopoledne na staré faře)

  • Modlitby otců: 1x týdně, Kontaktní osoby: Aleš Bláha (setkání v domácnostech) a Tomáš Zachoval (setkání na staré faře).

Klub maminek Martínek, každý pátek 9.00-11.30, Katolický dům 

Klub Martínek je jednou z aktivit Rodinného centra Blansko, své zázemí má v dětské herně v prvním patře Katolického domu. 

Scházejí se zde maminky na rodičovské dovolené. Během dopoledne si děti pohrají v příjemném prostředí (vybavení inspirováno montessori stylem). Maminky mají čas na sdílení, kávu, čaj. Na závěr jsou zařazeny Modlitby matek. 

Otevřeno všem. Kontaktní osoba: milana.mrazkova@gmail.com

*Po předchozí domluvě je možné herničku využít i k soukromým účelům (např. spolčo, dětská oslava apod.)

 

Klub aktivních seniorů KLAS, vybrané pondělky od 15 h, stará fara, sál 

Spokojený senior-KLAS je spolek, který se věnuje problematice seniorů ve věku 55+. Jeho cílem je přispívat k aktivnímu a kvalitnímu prožívání stáří. Program jednotlivých setkání se skládá z části vzdělávací a z části procvičování vyjadřovacích schopností, paměti a motoriky. 

Srdečně Vás zveme mezi nás! (kontaktní osoby: p. Kuběnová, p. Sovová)

*Termín a program setkání je zveřejněn vždy předem v nedělních ohláškách

 

Velký chrámový sbor, stará fara, sál, pátek 18.30

Zkoušky probíhají v adventu a v době postní. Připravujeme hudební doprovod k Vánocům a Velikonocům. Noví zpěváci jsou srdečně zváni.

Kontaktní osoba: Josef Hasoň

Nenašli jste, co jste hledali? Obraťte se na faráře, jáhna, nebo člena pastorační rady, pokusí se Vám být nápomocni.