Milí farníci a všichni dobré vůle. Možná nás čekají Vánoce za téměř zavřenými dveřmi, jako tomu bylo o Velikonocích na jaře. Opět bych vás všechny ale chtěl povzbudit: nebojte se! Nedívejte se na televizi a statistiky, ale druhým lidem do očí!! Dívejte se do očí Pánu Ježíši, Panně Marii a spatříte něco, co vám přinese pokoj, co proměňuje srdce k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří  

Kontakty

Římskokatolický farní úřad
Adresa: Komenského 14, 678 01, Blansko
Číslo účtu: 1362070369/0800
Tel.: 516 418 633
Mobil: 608 405 990
E-mail: blansko@dieceze.cz
Web:
Společnost Katolického domu
Adresa: Komenského 15, 678 01, Blansko
Tel.: 516 411 446
E-mail: katolickydum@bk.cz
Web:
Kolpingova rodina Blansko
Adresa: Komenského 15, 678 01, Blansko
E-mail: krblansko@kolping.cz
Web:
Klub pohybových aktivit Kolpingovy rodiny Blansko
E-mail: kolping.blansko@seznam.cz
Web:
9. skautský oddíl "Cesta" Blansko (Jan Forbelský, vůdce oddílu)
Mobil: 606 768 015
E-mail: janfo@seznam.cz
Web:
Pozn.: Klubovna se nachází na Staré faře (v Centru Sv. Martina)
Orel Blansko
Adresa: Komenského 15, 678 01, Blansko
Mobil: 736 690 230
E-mail: orelblansko@seznam.cz
Web:
Rodinné centrum Blansko
Adresa: Havlíčkova 26, 678 01, Blansko
Tel.: 516 416 594
Mobil: 736 606 468
E-mail: milana.vykydalova@centrum.cz
Web:
Oblastní charita Blansko
Adresa: Komenského 19, 678 01, Blansko
Tel.: 516 417 351
E-mail: blansko@blansko.charita.cz
Web:
Správce stránek
E-mail: webmaster@farnostblansko.cz

 
www.biskupstvi.cz - www stránky brněnského biskupství
www.blansko.cz - www stránky našeho města
 
    www.katolik.cz     Víra, křesťanství, náboženství     Katolický týdeník     www.pastorace.cz
 
      DCM Brno     Rádio Proglas     TV Noe