Děkanátní pouť rodin

Farnost Přidáno: 5. května 2024

Ve středu 1. května zamířily nejen rodiny do Senetářova k sv. Josefovi.

Děkanátní pouť rodin nabídla pestrý program pro všechny věkové kategorie. Pěší poutníci vyrazili v 9hod z náměstí v Jedovnicích a cestou se společně modlili k sv. Josefovi a Panně Marii za rodiny blanenského děkanství. Fotbaloví nadšenci se sešli na hřišti v Senetářově, kde se odehrál nespočet zápasů mezi šesti týmy (vítězem se stal tým blanenské farnosti). O program pro děti a pohoštění se skvěle postarali senetářovští farníci, kterým patří velké díky, protože hladem a žízní netrpěl nikdo z příchozích. Během koncertu Pavla Helana a ukrajinsko-českého sboru Sonjašnyk se smyčcovým kvartetem se podařilo získat finanční podporu pro nákup 21 lékárniček.

Děkujeme všem, kdo se na akci podíleli svojí účastí a přispěli tak k vytváření živého církevního společenství v našem děkanství.

Stále je možné pastorační aktivity děkantství podpořit také finančně (https://donator.cz/projekt/blanskopastorace