Ohlédnutí za akcemi roku 2017

Stará garda na sv. Štěpána

26. prosince 2017 Ministranti
Na latinské mši ministrovali velcí ministranti.


Ministrantská vánoční schůzka

23. prosince 2017 Ministranti
Ministranti se sešli na společné vánoční schůzce.


Betlémské světlo na dětské mši

22. prosince 2017 Skauti
Děti betlémským světlem prozářily kostel.


Divadelní představení: Sněhurka

17. prosince 2017 Kolpingova rodina
Děti z divadelního kroužku Kolpingovy rodiny si připravily divadlo o Sněhurce.


Vánoční dílna

9. prosince 2017 Farnost
Opět po roce mohly děti navštívit Vánoční dílnu a vyrobit tak svým blízkým něco pro radost.


Setkání spolupracovníků

4. prosince 2017 Farnost
Setkání akolytů, kostelníků, katechetek a varhaníků z naší i okolních farností.


Mikulášská besídka

2. prosince 2017 Farnost
Svatý Mikuláš navštívil děti v Katolickém domě.


Vánoční dílna pro dospělé

25. listopadu 2017 Farnost
Rodiče vyráběli dárky pro své nejbližší.


24 hodin na faře

25. listopadu 2017 Farnost
Děti společně prožily den na faře a v jejím okolí.


Výlet náboženství 2. stupně

18. listopadu 2017 Farnost
Děti, které chodí do náboženství pro 2. stupeň, prožily společné dopoledne.


Misijní víkend

21. října 2017 Farnost
Děti se zapojily do misijního díla. Akce byla spojená i s výletem dětí z náboženství v Olomučanech.