Setkání spolupracovníků

Setkání akolytů, kostelníků, katechetek a varhaníků z naší i okolních farností.

Farnost 4. prosince 2017

Fotogalerie Setkání spolupracovníků (21 snímků)

V prvním adventním týdnu se ke společnému pobesedování sešli pomocníci ve farnosti. Na Katolickém domě pro ně bylo připraveno občerstvení jako poděkování za jejich činnost. V úvodu promluvil O. Jiří o důležitosti služeb ve farnosti a jejich zakotvení v Bibli. Odkazoval na činnost samotných apoštolů, kteří již v prvotní církvi nechali z jednotlivých církevních obcí vybírat schopné muže plné Ducha, a tak vznikla jáhenská služba a z ní postupně i všechny ostatní. 

Po těchto slovech povzbuzení byl prostor pro přátelské hovory mezi účastníky, kteří tak mohli vzájemně sdílet radosti a starosti své služby. Všem za jejich obětavou, leckdy skrytou, práci děkujeme.