Betlémské světlo na dětské mši

Děti betlémským světlem prozářily kostel.

Skauti 22. prosince 2017

Fotogalerie Betlémské světlo (35 snímků)

Na začátku dětské mše sv. se děti s lucerničkami shromáždily v předsíňce, kde jim ministranti předali betlémské světlo. Mše sv. pak začala netradičně, do zcela ztemnělého kostela přicházeli ministranti s dětmi pouze za svitu svíček. Betlémské světlo rozzářilo celý kostel a všichni zažili krásnou atmosféru, kterou tento vzácný plamínek přináší mezi lidi. 

Po tradiční scénce, tentokrát o sv. Františku z Assisi, zakladateli živých betlémů, bylo odměněno 16 dětí, které se zapojily do soutěže ve farním časopisu Pláštík. Na závěr si jako vždy připravila schola s dětmi ukazovací písničku. Děti si pak mohly odnést betlémské světlo domů a uchovat si ho tak až do Vánoc.