Den s farností sv. Martina

Farnost Přidáno: 10. června 2024

Byl první pastorační projekt farnosti zdařilý?

Pastorační rada farnosti při svých setkáních hledala způsoby, jak naplnit výzvu biskupa Pavla k zapojení do pastoračních projektů farnosti s evangelizačním rozměrem. Od velkých projektů přes mikro projekty byl nakonec zformulován projekt „Den s farností sv. Martina“, který dostal konkrétní podobu a byl zrealizován v neděli 2. června 2024. A to se zapojením mnoha farníků, kteří se stali přímými aktéry tohoto dne, když vstoupili do služby pro druhé. Byli zde ti, kteří byli vidět, ale také mnozí nenápadní, přehlédnutelní, co sloužili tiše a skrytě, a to dle svých objevených charismat.

Při homilii zaznělo: „Každý jsme živou monstrancí přinášející Krista do všech míst, kam jdeme, do ulic, do práce, k lékaři, do školy, do rozhovorů...“, což se propsalo do atmosféry času po mši svaté. Společně jsme dokázali potkávat jedni druhé, začít rozhovor s nově příchozími. Mnohdy během rozhovorů zněla osobní svědectví ze života víry. Byli jsme v parku, mimo naši komfortní zónu, společně jedni pro druhé.

Zažili jste na akci „Den s farností sv. Martina“ něco zajímavého a máte touhu podělit se s ostatními? Napište nám svůj příběh na email: blansko@dieceze.cz