Kalendář akcí

Kalendář si můžete stáhnout do mobilu nebo například do Google Kalendáře - návod

Leden 2018

1. 1.
do 15. 1.

Minulost Tříkrálová sbírka

Charita

7. 1.
ne

Minulost S Martini do nového roku

Martiniband

Tradiční novoroční koncert chrámové scholy a hostů.
14. 1.
ne

Minulost Tříkrálový koncert

Charita

Charitativní hudební vystoupení v kostele Božského srdce Páně v Olomučanech.
20. 1.
so

Minulost Duchovní obnova v Brně

Kino Scala od 9:00
Sestra Veronika povede duchovní obnovu na téma "Boží vůle a utrpění člověka". Více na: http://www.duchovniobnova.cz/

Únor 2018

3. 2.
do 9. 2.

Minulost Jarňáky

Farnost

Jarňáky - jarní prázdniny pro mladší školáky
10. 2.
so

Minulost Setkání pomocníků ve farní pastoraci

Farnost
na SKD
11. 2.
ne

Minulost Dětský karneval

Kolpingova rodina

Kolpingova rodina a Společnost Katolického domu zve děti s rodinami na tradiční masopustní rej masek a soutěže.
20. 2.
út

Minulost Přednáška: Jak se dělá divadlo

Katolický dům

Muzikálové amatérské divadlo Spojené farnosti funguje už více než 25 roků a za tu dobu secvičilo velké množství vlastních autorských muzikálů a her. O tom, jak celý průběh tvorby představení probíhá, se budeme bavit s režisérem, skladatelem, muzikantem a autorem
Luďkem Strašákem.
24. 2.
so

Minulost Den průvodců v kulturních památkách


V našem kostele ten den provází studenti SŠ gastronomie a cestovního ruchu Blansko.

Březen 2018

2. 3.
do 4. 3.

Minulost Postní duchovní obnova farnosti

Farnost

9. 3.

Minulost Večery mladých

Katolický dům
v Blansku
10. 3.
so

Minulost Adorace - penzion Písečná

Farnost

Také letos se bude konat v kapličkách naší farnosti modlitba (adorace) před vystavenou Eucharistií. Jejím smyslem je modlitba za farnost a její obce. Prosíme zejména místní o zapojení se.
10. 3.
so

Minulost Drakoneček

9. oddíl
od 13:00 na KD
Chcete zažít odpoledne plné závodění na Maxiautodráze a hraní her? Nebo se dokonce pokusit zajet rekord a vyhrát tak Velkou cenu Blanska? Tak neváhejte a přijďte se za námi podívat do Katolického domu. Vstupné je 40 Kč a akce je určena pro všechny kluky a holky od 6 do 14 let. Těší se na vás skauti a skautky ze střediska Srdce na dlani.
11. 3.
ne

Minulost Křížová cesta dětí

Farnost
sraz v 14:15
Školáci povedou pobožnost křížové cesty. Začátek ve 14:30 v kostele. Sraz ve 14:15 před kostelem
11. 3.
ne

Minulost Svátost nemocných

Farnost
v Olomučanech
14. 3.
st

Minulost Svátost nemocných

Farnost
v Blansku
15. 3.
čt

Minulost Rastislav: Mozartovo Requiem

v 18:00 v kostele
V rámci oslav 100 let od vyhlášení ČSR uvede Rastislav Requiem W. A. Mozarta. Místenky k zakoupení v Infokanceláři Blanka
17. 3.
so

Minulost Úklid kostela

Farnost

Ministranti (1.-5. třída) mají sraz v 8:30h. S sebou: přilbu a nožík!!
18. 3.
do 23. 3.

Minulost Týden modliteb za mládež

Farnost
v 18:30 po mši
Srdečně zveme mládež od 6. tříd a prim ke společné modlitbě každý večer v tomto týdnu. Koná se v kostele vždy v 18:30 (v neděli hned po mši svaté). Sjednotíme se s mladými z celé církve a s mládeží naší diecéze se pak sejdeme na Květnou sobotu v Brně
23. 3.

Minulost Květný pátek ve Sloupě

v 7:00 a v 10:30
Sejdeme se ke mši sv. (7:00 farní a 10:30 s Otcem biskupem Vojtěchem) a ke svátosti smíření.
24. 3.
so

Minulost Diecézní setkání mládeže (od 6. třídy)

sraz v 7:20
Více informací na stránkách
24. 3.
do 25. 3.

Minulost Velikonoční svátost smíření

Farnost
so - Jedovnice, ne - Blansko
V sobotu 24. 3. budou od 9:30 do 12:00 zpovídat kněží našeho děkanátu v Jedovnicích. Na Květnou neděli 25. 3. od 14:30 do 18:00 budou zpovídat v kostele a na Katolickém domě v Blansku. Vypomohou jim kněží: O. Karel Hanslík z Vranova a O. Josef Večeřa z Obřan.
29. 3.
čt

Minulost Zelený čtvrtek - pro děti

Farnost
8:00 - 12:00
Pro děti všech základních škol naší farnosti je připraven program plný her a aktivit spojených s událostí tohoto dne. Proběhne v areálu farního nádvoří od 8:00 do 12:00 hod.
29. 3.
čt

Minulost Ježíšova velikonoční večeře

Farnost

Po obřadech Zeleného čtvrtku jsou žáci 4. - 7. tříd zváni na Starou faru, kde si připomenou, jak probíhala velikonoční večeře v době, kdy žil Ježíš. Společně také prožijí modlitbu v „Getsemanech“ a budou mít možnost přespat na Staré faře.
30. 3.

Minulost Velký pátek - pro děti

Farnost
od 8:00 do 12:00
Opět jsou zvány děti základních škol na farní nádvoří, kde pro ně bude připraven od 8:00 do 12:00 hod program. Tentokrát se o ně postará mládež z pátečního náboženství.
30. 3.
do 31. 3.

Minulost Velikonoční klapání

Skauti

pořádají skauti i farnost

Duben 2018

6. 4.

Minulost Večery mladých

ve Křtinách
7. 4.
so

Minulost Biřmování

Farnost
v 10:00
7. 4.
so

Minulost Adorace - Senior centrum

Farnost

Také letos se bude konat v kapličkách naší farnosti modlitba (adorace) před vystavenou Eucharistií. Jejím smyslem je modlitba za farnost a její obce. Prosíme zejména místní o zapojení se.
7. 4.
so

Minulost Jarní koncert Komorního orchestru města Blanska

v 19:00
KOMB vystoupí se svým odpoledním nocturnem při příležitosti 40 let od svého založení.
7. 4.
do 8. 4.

Minulost Farní kavárna - zahájení sezóny

Farnost

Farní kavárna - generálka (7.4. po biřmování), premiéra (8.4. po mši svaté))
13. 4.

Minulost Hudební kavárna - Juraj Ďuri Hnilica

Katolický dům
v 19:00
Zastávka dubnového turné bronzového vítěze Česko Slovensko má talent 2015 se svým novým albem Slnečný.
17. 4.
út

Minulost Modlitby matek

Farnost
od 20 hodin, Senior Point
otevřené modlitební společenství maminek
21. 4.
so

Minulost Skautská oslava svatého Jiří

Skauti
ve Křtinách
Skauti naší diecéze oslaví svátek svého patrona svatého Jiřího programem ve Křtinách.
22. 4.
ne

Minulost Farní jarní splutí Svitavy pro děti s rodiči

Kolpingova rodina

tradiční rodinná akce s poznáváním skryté krásy v našem nejbližším okolí a společným táborákem
30. 4.
po

Minulost Filipojakubské opékání

Farnost
od 16:30 do 20:00
oheň, společná radost, opékání párků

Květen 2018

1. 5.
út

Minulost Pouť mužů do Senetářova k sv. Josefu


Další ročník pouti mužů do Senetářova. Program bude upřesněn.
4. 5.

Minulost Večery mladých

Katolický dům
v Blansku
5. 5.
so

Minulost Adorace - Spešov

Farnost

Také letos se bude konat v kapličkách naší farnosti modlitba (adorace) před vystavenou Eucharistií. Jejím smyslem je modlitba za farnost a její obce. Prosíme zejména místní o zapojení se.
5. 5.
so

Minulost Diecézní setkání ministrantů

Ministranti

Letos se setkání všech ministrantů naší diecéze bude konat na Vranově u Brna. Půjde se hvězdicově z různých míst v okolí. Blanenský děkanát dostane také přiděleno jedno výchozí místo a podle toho pak zařídíme dopravu a další podrobnosti.
6. 5.
ne

Minulost Misijní kavárna

Farnost
9:45 (po mši svaté)
Misijní kavárna - připravují děti, výtěžek určen na misie
8. 5.
út

Minulost Farní pouť

Farnost

13. 5.
ne

Minulost Den maminek: parcour a divadlo

Farnost
v 9:50 na farním dvoře a v 10:00 na KD
Spojením divadelníků Společnosti katolického domu a Kolpingovy rodiny Blansko se podařilo nacvičit divadlo „O stromu, který dával“. Srdečně zveme všechny maminky a jejich rodiny! Začátek bude v 10:00 po mši svaté. V 9:50 na farním dvoře ukázka parcouru!
19. 5.
so

Minulost Křtiny - zásvětná pouť

Farnost

Pěší poutníci vyrážejí už ve 13:00 (!!) od Staré fary přes Klepačov. Autobus pojede v 16:30 od Billy.
22. 5.
út

Minulost Setkání dětí navštěvujících náboženství v blanenském děkanátu


Děti, které navštěvují ve školním roce náboženství mají připravenou odměnu. Nebude to tentokrát farní výlet, ale setkání s kamarády z půlky našeho okresu. V Bořitově bude připravený zajímavý program a oběd. Přihláška nutná (viz naše www). Odjezd v 8h od Telecomu, návrat kolem 13h k Bille.
25. 5.

Minulost Noc kostelů

Farnost

Ani v letošním roce nebude chybět program pro děti, prohlídka kostela, mše svatá se křtem dvou školaček, hudba i adorace. Novinkou letošního roku bude varhanní koncert a koncert skupiny Way to go. Kapela hraje převážně svoji vlastní tvorbu, kterou lze charakterizovat jako moderní. Na youtube najdete videoklipy k jejich písním Vodící pes, Padám.
27. 5.
ne

Minulost První svaté přijímání

Farnost
v Blansku
Při mši svaté v 8:45

Červen 2018

1. 6.

Minulost Večery mladých

ve Křtinách
2. 6.
so

Minulost Adorace - Olomučany

Farnost

Také letos se bude konat v kapličkách naší farnosti modlitba (adorace) před vystavenou Eucharistií. Jejím smyslem je modlitba za farnost a její obce. Prosíme zejména místní o zapojení se.
3. 6.
ne

Minulost Boží tělo

Farnost

Pokud počasí dovolí, oslavíme je pod širým nebem. Rodiče prosíme, aby vypravili děvčata za
družičky. S sebou košíček na okvětní plátky (ty dodáme) k sypání na cestu v průvodu.
10. 6.
ne

Minulost Olomučany - Božské Srdce

Farnost

Slavná mše svatá ke cti Božského Srdce Páně,
kterému je kostel zasvěcen
22. 6.

Minulost Gardenparty

Farnost
závěrečná dětská mše sv.
22. 6.
do 24. 6.

Minulost Kefasfest


7. ročník hudebně-divadelního křeštanského festivalu v nádherném areálu Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 22. - 24. června 2018. Festival Kefasfest je pro všechny věkové kategorie. Hlavními hosty jsou Pokáč, blanenská skupina HeSki a další… Můžete těšit na bohatý doprovodný program, zajímavé workshopy, výstavy, filmy, přednášky či sportovní vyžití. Více info na: www.kefasfest.cz.
23. 6.
do 24. 6.

Minulost Kněžská svěcení a sbírka na bohoslovce


Kněžské a jáhenské svěcení (současně) se bude konat v katedrále v sobotu 23 .6. od 9:00 hod. V neděli 24. 6. se bude konat diecézní sbírka na naše bohoslovce.
Děkujeme předem za vaše dary!
28. 6.
čt

Minulost Zpovídání před prázdninami

Farnost
14:30 - 17:45
Prosíme rodiče, aby vypravili školáky a motivovali
studenty k důležité svátosti smíření!

Červenec 2018

1. 7.
ne

Minulost Lažánky - hodová mše svatá

Farnost
10:30 mše svatá, do 14:00 adorace za farnost
Také letos se bude konat v kapličce svatých Cyrila a Metoděje v Lažánkách hodová mše svatá. Po ní následuje adorace za farost a požehnání (14:00h). Prosíme zejména místní o zapojení se.
1. 7.
ne

Minulost Lažánky

Farnost
v 10:30
V Lažánkách se bude slavit v kapli mše svatá ke cti svatých Cyrila a Metoděje, jimž je zasvěcená. Široká veřejnost oslaví tento svátek programem odpoledne 5. 7. v areálu hřiště Sokola.
27. 7.
do 3. 8.

Minulost Letňáky

Farnost

Srpen 2018

4. 8.
so

Minulost Adorace - Ráječko

Farnost

Také letos se bude konat v kapličkách naší farnosti modlitba (adorace) před vystavenou Eucharistií. Jejím smyslem je modlitba za farnost a její obce. Prosíme zejména místní o zapojení se.
12. 8.
ne

Minulost Pouť Sloup

Farnost
v 10:00
Zásvětná mše naší farnosti

Září 2018

1. 9.
so

Minulost Diecézní pouť rodin

ve Žďáru n. S.
6. 9.
čt

Minulost Zpověď před školním rokem

Farnost
14:30 - 17:45
zejména pro školáky a studenty
7. 9.

Minulost Garden party

Farnost
17:45
Začátek školního roku oslavíme mší svatou s požehnáním prvňáčkům, oslavy pak budou pokračovat v prostorách farní zahrady.
8. 9.
so

Minulost Pouť Vranov

Farnost
v 18:00
Zásvětná mše naší farnosti
9. 9.
ne

Minulost PULSová farní kavárna

Farnost
od 9:30
Tradiční farní kavárna bude obohacena o aktuální informace o PULSu (Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze), nebude chybět možnost stát se donátorem přímo na místě, a také výtěžek celé akce bude věnován naší farnosti přes PULS.
14. 9.

Minulost První setkání spolča (12+)

Farnost
po mši
15. 9.
do 16. 9.

Minulost Dny Evropského (kulturního) dědictví

Farnost
od 9:00 do 17:00
V kostele a na dvoře. Letos bude prohlídka kostela obohacena o komentovanou prohlídku Katolického domu. Podrobnosti o European heritage days v našem kostele na: www.blansko.cz/kulturni-akce/.
16. 9.
ne

Minulost Adorace - Olešná

Farnost
před poutní mší v 15
Také letos se bude konat v kapličkách naší farnosti modlitba (adorace) před vystavenou Eucharistií. Jejím smyslem je modlitba za farnost a její obce. Prosíme zejména místní o zapojení se.

Na Olešné u kapličky (za deště v Obecním domě) se uskuteční poutní mše svatá ke cti Panny Marie Bolestné. Při ní požehnání křížku a praporu místního SDH. Po skončení pak občerstvení na Obecním domě (akce podpořena z dotace Města Blansko).
21. 9.

Minulost První setkání spolča (15+)

Farnost
po mši
23. 9.
ne

Minulost 20 let od znovuzaložení Orla

Orel

Zahájení v 10:00 hod. farní kavárnou. V areálu Orla Blansko za Katolickým domem se můžete těšit na vystoupení Aerobic teamu Orel Blansko, sportovní soutěže pro děti, občerstvení, prohlídku areálu. V rámci oslav proběhne na venkovním hřišti turnaj v malé kopané.
26. 9.
st

Minulost Svátost nemocných - Blansko

Farnost
v 17:45
27. 9.
čt

Minulost Setkání dětí “prvokomunikantů”

Farnost

Vypravíme se do Brna s dětmi, které letos byly u prvního svatého přijímání.
28. 9.

Minulost Svatováclavské hody v Olomučanech

Farnost

V rámci víkendového hodového programu bude v Olomučanech sloužena o slavnosti sv. Václava 28.9. mše svatá v 10:30 hod.

Říjen 2018

2. 10.
út

Minulost Svátost nemocných - Spešov

Farnost
v 18:00
3. 10.
st

Minulost Taneční kurzy

Katolický dům

Každou středu 3.10. – 21.11.2018 od 20:00 hod. Informace na: www.skdblansko.cz/tanecni
5. 10.
do 7. 10.

Minulost Víkendovka pro mládež

Farnost
na DCM Mamre
https://www.farnostblansko.cz/prihlaska/spolco-mamre
13. 10.
so

Minulost FestKaťák

Katolický dům

Multižánrový festival plný kapel, tanečníků, jídla a příjemného posezení s přáteli
14. 10.
ne

Minulost Svátost nemocných - Olomučany

Farnost
v 10:45
20. 10.
do 21. 10.

Minulost Misijní neděle

Farnost

** 20. října 2018 v sobotu večer: modlitba Misijního klubka v kostele
** 21. října 2018 ** Misijní neděle – misijní farní kavárna, nabídka výrobků misijního klubka ve prospěch misií
30. 10.
út

Minulost Dušičková svátost smíření

Farnost
14:30 - 17:45
Tento den jsou sice ještě podzimní prázdniny, ale jiný volný termín se nenašel. Svátost smíření je jedním z projevů naší lásky k zemřelým. Když v období 1. až 8. listopadu přijmeme svaté přijímání, pomodlíme ten den na úmysly Svatého Otce a navštívíme hřbitov, kde pomodlíme za zemřelé, můžeme pro ně získat tzv. odpustky - usmíření se všemi lidmi.

Listopad 2018

3. 11.
so

Minulost Vzpomínka za padlé světových válek

Farnost

3. listopadu 2018 se bude při příležitosti oslav vzniku Československa konat v podvečer v našem kostele vzpomínkový obřad za všechny padlé v obou světových válkách. Začátek v 17 hod. Do kostela bude přinesen i historický prapor blanenských vysloužilců, nalezený před někoika lety na faře.
4. 11.
ne

Minulost Dušičkové pobožnosti

Farnost
v 14:30 a 15:00
Tradiční setkání k modlitbě za zemřelé na hřbitovech naší farnosti: 14:30 Blansko (ekumenická) a 15:00 Ráječko, Spešov, Lažánky, Klepačov, Olomučany.
9. 11.
do 11. 11.

Minulost Oslava Sv. Martina

Farnost

V rámci oslav patrona naší farnosti a našeho města se opět uskuteční různé akce:
9. 11. PÁTEK! průvod světýlek (od 17 hod.) a přivítání sv.Martina, na farním nádvoří (v 18 hod.)
10. 11. mimořádné prohlídky kostela a věže (celý den), akce ve městě a Martinské hody na KD (ve 20 hod.)
11. 11. slavnostní mše svatá (v 9 hod.), po ní tradiční historický průvod (v 11 hod.) a večer beseda u cimbálu (od 17 hod.)
10. 11.
so

Minulost Martinské hody

Katolický dům
od 20 hod.
Tradiční zábava s kapelou Pohoda, bohatou tombolou a domácí kuchyní.
Rezervace míst na http://www.skdblansko.cz/akce/hody-2018
11. 11.
ne

Minulost Beseda u cimbálu

Katolický dům
od 17 hodin
Cimbálová muzika Grajcar z Dolních Bojanovic, posezení a přátelské besedování u sklenky vína.
13. 11.
út

Minulost Pchjongčchang

Katolický dům
18:00
Poutavé vyprávění zážitků olympijského kaplana otce Oldřicha Chocholáče.
Se kterými sportovci si nejvíce popovídal? S čím se mu svěřili a co je nejvíce trápilo? Na tyto otázky Vám v rámci zpovědního tajemství neodpoví, ale zato nám přiblíží atmosféru Olympiády jako právoplatný člen týmu, který má nejraději skryté uličky mimo hlavní koridory a ví tak o Pchjongčchangu více než sportovci, nebo běžní diváci.
17. 11.
so

Minulost Neváhej dosáhnout vysoko

Kolpingova rodina
sraz v 9:15 hod. u lázní, odjezd v 9:30 hod.
Výprava na lezeckou stěnu v Brně pro děti a mládež od 10 do 20 let, návrat kolem 15. hodiny. Mladší děti po domluvě nebo v doprovodu rodičů. Přihlášky kolping.blansko@seznam.cz
20. 11.
út

Minulost Charitativní hudební kavárna "pro Šimona"

Katolický dům
od 19. hod.
Zaběhnutý styl Hudebních kaváren: sál naplní stolečky pro posezení a popovídání. Dobrovolné vstupné a výtěžek z občerstvení bude určen desetiletému Šimonovi na vozíčku (díky křehkým kostem) na nákup dospělácké tříkolky, která mu umožní další rozvoj a širší samostatný pohyb.

Rezervujte si tedy úterý 20. 11. od 19 hodin, pozvěte známé a přijďte povzbudit dobrou věc.

Hudebně nás večerem provedou dvě brněnské kapely - Duffy a také Two basses.
24. 11.
so

Minulost Vánoční dílna pro dospělé... a 24 hodin na faře pro děti

Farnost

Pro školáky z naší farnosti je připravený pestrý program, hry, modlitba, zábava, pečení pro osamělé dědečky a babičky a mnoho dalšího...
V sobotu dopoledne bude pro rodiče připravená Vánoční dílna, na které budou moci vyrobit pro své děti i blízké vánoční dárek!
28. 11.
st

Minulost Sběrný den šatstva

Charita
10-12 a 15-18
Naše Charita opět prosí o darování použitelného šatstva a domácích potřeb. Vybírat je bude v čajovně na farním dvoře - možný příjezd autem - a také na několika dalších místech ve městě.
30. 11.

Minulost Taneční zábava

Katolický dům
19:00
V rámci Dokončené lekce tanečního kurzu pro dospělé s živou kapelou Another way.
Akce je určena pro veřejnost.

Prosinec 2018

1. 12.
do 2. 12.

Minulost Požehnání adventních věnců

Farnost

Při bohoslužbách o prvním adventním víkendu (sobota 1. 12. večer a neděle 2. 12.) si můžete přinést k požehnání své rodinné adventní věnce.
2. 12.
ne

Minulost Prague Cello Quartet

Katolický dům
16:00
Již tradiční Adventní koncert, na který tentokrát přijala pozvání čtveřice mladých umělců.
Neformální, dynamičtí a inovativní – tak se dá charakterizovat violoncellisty Prague Cello Quartet, kteří přicházejí do Blanska přinést pohodové, odlehčené a pozitivně laděné melodie.
Rezervace míst na http://is.skdblansko.cz/akce/pcq-2018
7. 12.

Minulost Svatý Mikuláš

Farnost

Letos přivítáme svatého Mikuláše v kostele po dětské mši svaté (ta začíná v 17,45 hod.)
10. 12.
do 21. 12.

Minulost Kostelní betlém

Farnost
po-pá 9-12
Rodiče s dětmi a také školky si mohou prohlédnout kostelní betlém, připravený na Vánoce.
Větší skupiny prosíme o nahlášení na tel. 608 405 990.
15. 12.
so

Minulost Vánoční dílna

Farnost
8-12 hod
Dárky od srdce potěší nejvíce. Příležitost pro děti, vyrobit, zabalit a darovat (pod stromeček) vlastnoručně vyrobený dárek.
16. 12.
ne

Minulost Neváhej zajet na hlubinu

Kolpingova rodina
od 14:15 (instruktáž zájemců o potápění) resp. od 14:45 hod.
pronájem celého bazénu pro různé hrátky (chození po vodě, lodičky, skluzavka), ale především potápění s potápěčským přístrojem pro přihlášené na kolping.blansko@seznam.cz
Akce končí v 17:00 hodin (rodiče s mladšími dětmi mohou přijít kdykoliv později, vstup do šaten je volný).
16. 12.
ne

Minulost Farní divadélko

Farnost
v 10:00
Divadelní kroužek KR si připravil pro malé i velké divadlo hned po druhé nedělní mši svaté.
16. 12.
ne

Minulost Vánoční svátost smíření

Farnost
14:30 - 17:30
Srdečně zveme ke svátosti smíření. Kněží budou zpovídat v kostele a na Katolickém domě v sále. V předsálí bude probíhat prodej křesťanské literatury.
Svátost smíření (pro nestíhající :-) bude také v Jedovnicích v sobotu 22. 12. od 10:00 do 12:00 hod.
22. 12.
so

Minulost Ministrantská vánoční schůzka

Ministranti

25. 12.
do 26. 12.

Minulost Kostelní betlém

Farnost
10 - 16
Vstup zdarma, pro děti připraven dárek. Pozvěte i své známé a spolužáky ze školy i ze školky!
25. 12.
út

Minulost Živý betlém

Farnost
14:30
Tradiční sváteční setkání u „Živého betléma“. Svatou rodinu letos představí manželé Harestovi s Damiánem. Rodiče opět prosíme, aby vypravili kluky za pastýře a děvčata za selky. Sraz je v 14:25 u vstupu do Zámku. Odtud se půjde průvodem do blízkého parku. Kromě farních oveček a vánoční scénky vystoupí Drahánek ze sZUŠ a sbor Martini Band. Pro všechny zajištěn horký čaj.
26. 12.
st

Minulost RASTISLAV- vánoční koncert

v 16:00
Tradiční vánoční koncert. V předprodeji (Info kancelář Blanka) místenky k sezení.
31. 12.
po

Minulost Farní silvestr

Farnost

Podrobnosti v plášti. Program: 9:00 výšlap, 15:00 společný oběd, 17:00 mše svatá, 18:00 bohatý program na Katolickém domě, 22:00 adorace v kostele, 23:59:59 sledování ohňostroje....