Tvoření kraslic

Na Staré faře se předávaly zkušenosti s tvorbou kraslic.

Kolpingova rodina 6. dubna 2019

Fotogalerie Tvoření kraslic (9 snímků)

Dne 6.4. 2019 odpoledne se na Staré faře konalo setkání s paní Dražilovou a paní Rybářovou. Zdobili jsme vajíčka a vytvářeli kraslice. Já jsem si to moc užila a ostatní určitě taky.

Takto prožila tvořivou dílnu školačka Jana. Celá řada účastníků napříč generacemi měla možnost si zkusit, jak se vytváří kraslice vykládané slámou. Výsledky stojí za to. Moc si vážíme toho, že zkušené babičky jsou ochotny předat bohatství lidových tradic dalším generacím. Děkujeme!