Modlitba za zemřelé

Modlitba u hrobů zesnulých naší farnosti

Farnost 11. listopadu 2019

Fotogalerie Modlitba za zemřelé (10 snímků)

V neděli 3. 11. 2019 se na hřbitově uskutečnila ekumenická modlitba za zemřelé. Akci začínající o půl třetí odpoledne hudebně doprovázel i náš Martini Band.

Po ukončení oficiální akce následovala modlitba u hrobů zesnulých naší farnosti. Té se zúčastnila nejen mládež a děti, které byly obzvláště pozvány, ale i řada dospělých farníků, díky čemuž jsme utvořili krásné mezigenerační společenství. Dušičkové věnce, které se společně se zapálenými hřbitovními svícemi kladly na hroby, byly vytvořeny dětmi z náboženství, včelařského kroužku a také ministranty.

Díky výkladu otce Jiřího u každého jednotlivého hrobu jsme se mohli dozvědět, co daní zemřelí pro naši farnost vykonali. Jednalo se však nejen o osoby zasvěceného života, ale i o laiky. O lidi, kteří dosáhli požehnaného věku, nebo o ty, co zahynuli jako velmi mladí či tragickou nehodou. Inspirativní byl nejenom příběh jejich života, ale i široké spektrum osobností, o které se jednalo. Někteří darovali svůj majetek pro stavbu nové fary, další pořádali akce pro mládež, nechyběli ani studenti, kostelníci či ministranti. 

V atmosféře prvního listopadového týdne spojeného se vzpomínkami na ty, co nás již opustili, se zároveň jednalo o velké povzbuzení. V zakusení společenství s těmi, kterým za mnoho vděčíme a fyzicky jim poděkovat již nemůžeme. Ve vědomí, že na dobro vykonané během života se nezapomíná. A v kráse jedinečnosti každého člověka.

PB