Svatováclavské hody v Olomučanech

V neděli se v Olomučanech slavily Svatováclavské hody.

Ostatní 30. září 2019

Fotogalerie Svatováclavské hody v Olomučanech (19 snímků)

Olomučanská chasa spolu s dětmi z Kajesánku se ráno sešla s představiteli obce u školy a vydali se průvodem ke kostelu. Zde začala slavnostní bohoslužba, k jejíž sváteční atmosféře přispěla nejen nádherná výzdoba, ale také krojovaní stárci a stárky. Nejednalo se však pouze o nějakou tradici navenek. Všichni jsme si připomněli, že konat dobro a uchovávat je pro další generace je velká část naší víry.

Při mši svaté jsme také poděkovali za dary úrody a poprosili o ochranu pro všechny občany Olomučan. Po závěrečném požehnání dostali jako poděkování všichni krojovaní malý dárek od O. Jiřího. Je obdivuhodné, že se děti a mládež schází celý rok, aby připravily sváteční atmosféru a krásné folklorní vystoupení. Hody tak vyvrcholily posléze odpoledne, kdy za zvuku cimbálové muziky všichni předvedli, co celý rok trénovali.

Děkujeme všem, kdo se Kajesánku i stárkům obětavě věnují a také děkujeme za podporu obci i farnosti. Více fotografií z hodové mše naleznete v této galerii.