Milí farníci a všichni dobré vůle. Nezapomínejme, že služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří

Výročí Martini Bandu

Chrámová schola oslavila 50 let

Martiniband 25. října 2019

Fotogalerie 50. výročí Martinibandu (90 snímků)

V neděli 20.10. se uskutečnilo „Přátelské setkání“ k výročí 50 let blanenské scholy dnes fungující pod názvem Martini Band. Na akci byli zvaní nejen bývalí vedoucí a členové, ale všichni, kteří si rádi Martini Band poslechnou.

Hlavním bodem programu byl jak jinak než koncert, pomocí kterého se stručně prošla celá dosavadní historie scholy. Ten byl rozdělen na jednotlivá desetiletí, která byla zastoupena vždy třemi až čtyřmi písněmi, které se v dané době často zpívaly, což ocenili především pamětníci. Pro aktuální členy sboru to znamenalo především naučit se znovu staré a bohužel i zapomenuté písně. Toho se však mladí zpěváci chopili s grácií.

Celý koncert se snažil připomenout jednotlivé časové úseky nejen výběrem písní, ale i stylem doprovodu. První desetiletí bylo tedy doprovázeno zvukem varhan a klavíru, v dalších dvou desetiletích se přidaly kytary, na ně po pauze navázala dobře známá kapela, jenž doprovází Martini Band již téměř dvacet let. Na závěr koncertu se předvedla i nová kapela, která se scholou naopak předvedla dvě písně pro Blansko dosud nezpívané.

Celým programem provázely dvě šikovné moderátorky, zpěvačky a muzikantky Anička Sedláková a Štěpánka Zachovalová. Spolu s nimi se na podiu u mikrofonu vystřídali i bývalí vedoucí a pan farář Jiří Kaňa, kteří se podělili o svoje vzpomínky a odnesli si malý dárek.

Mimo programu čekala na všechny přítomné také budoucí kronika, do které mohli připsat svůj vzkaz, nebo si prohlédnout fotky od samého počátku scholy a občerstvení nachystané přímo členy Martini Bandu. Akce to byla sice dlouhá, ale dle všeho vydařená. Plná emocí, vzpomínek a radostného zpěvu. Dík patří všem, kteří přišli oslavit toto významné jubileum.

Závěrem nezbývá nic jiného než Martini Bandu popřát dalších úspěšných 50 let plných přátelství, radosti a zpěvu k Boží chvále.