Setkání pomocníků v pastoraci blanenského děkanátu

O setkání pastoračních pomocníků našeho děkanátu informoval i Katolický týdeník.

Farnost 23. února 2019

Fotogalerie Setkání pomocníků v pastoraci blanenského děkanátu (32 snímků)

V uplynulém týdnu se v Blansku sešli kostelníci, akolyté, katechetky, vedoucí ministrantů, lektoři i varhaníci, zkrátka všichni, kdo pomáhají kněžím v pastoraci všech farností děkanství… „Na těchto setkáních vždy zazní duchovní slovo a několik přednášek na zajímavá témata. Hlavní je ale dát našim spolupracovníkům pocit, že jejich službu vnímáme a že jsme za ni vděční,“ uvádí děkan.

Všech 160 aktivních zástupců několika generací odcházelo domů zvesela. „Na závěr totiž mezi nás přijel pomocný biskup Pavel Konzbul a jak jej známe, nešetřil humorem. I k tomu směřovalo naše setkání. Naplnit všechny, kdo něco dělají pro dobro ostatních, radostným optimismem,“ dodává P. Trmač.

(Zdroj: Katolický týdeník, zkráceno)