Noc kostelů 2019

Jeden z mnoha dojmů, které v návštěvnících zanechala Noc kostelů, bylo vystoupení žáků Základní školy Salmova.

Ostatní 30. května 2019

Letošní sváteční atmosféru Noci kostelů ve farnosti v Blansku obohatil svým premiérovým vystoupením Pěvecký sbor při ZŠ Salmova. Nově vzniklý 50členný sbor složený převážně z žáků vyšších tříd této základní školy vede její ředitel Mgr. Josef Škvařil a odborný učitel Mgr. Tomáš Barták. Duchovní písně s klavírním a flétnovým doprovodem byly vhodně doplňovány písněmi lidovými i tvorbou současných autorů. Průvodní slovo s úryvky čteného textu i recitace známých i méně známých autorů, které s žáky nacvičila paní učitelka Mgr. Vlasta Plchová, podnětně přispěly k hlubšímu zamyšlení nad smyslem lidského života a jeho pochopením. Je velmi potěšitelné, že se takto na ZŠ Salmova, která se více zaměřuje na výuku exaktních věd, projevuje snaha cílevědomě rozvíjet estetické a humanitní poznávání. Toto metodické zaměření přispívá k základnímu všestrannému rozvoji žáků na této škole.

L. Magniová (redakčně upraveno)

Za všechny farníky všem zúčastěným ze ZŠ Salmova moc děkujeme!