Maxispolčo

Manželé se sešli na Katolickém domě.

Farnost 3. října 2019

Fotogalerie Maxispolčo (10 snímků)

V nedělní podvečer v polovině září se sešla směsice farníků, aby vytvořila společenství v rámci konceptu Maxispolča, aneb setkání manželů zapojených do všech manželských společenství ve farnosti. 

V první části bylo zajištěno také hlídání dětí v sále Orlovny, aby se všichni mohli plně soustředit na motivační přednášku Otce Jiřího. Zde byla krásně popsána prostá a přitom mnohdy opomíjená myšlenka “multigenerace”, neboli život v pravém společenství. Pravá komunita a farní rodina totiž nehledí na výsledek, na stupně vítězů, na pomíjivé hodnoty “úspěchů”, které nám předkládá reklama. Pravá rodina přijímá všechny a vytváří trvalé pouto, které nepomine. Pouto, které není anonymní a není podmíněné vlastnostmi, schopnostmi, věkem, silou nebo zaměřením člověka. Podmínkou je snad jen samotná ochota patřit do této rodiny a přijímat právě takto ostatní členy společenství. 

V druhé části večera jsme se promíchali u stolů, abychom podebatovali nad fungováním jednotlivých skupinek manželských společenství. Povídali jsme si o jejich historii, náplni a klíčových pilířích. V závěru se již diskuze rozproudila všemi směry, sálem se linul zpěv a všichni odcházeli s úsměvem na rtech a s radostným pocitem sounáležitosti k jedné velké farní rodině.