Dětský karneval

Dětský karneval navštívilo téměř 300 účastníků.

Kolpingova rodina 4. března 2019

Fotogalerie Dětský karneval (30 snímků)

Děti v maskách a jejich doprovod opět po roce zaplnili Katolický dům. Kolpingova rodina Blansko a Společnost katolického domu opět spojily své síly a připravily pro děti odpoledne plné zábavy. Noví moderátoři se své role ujali skvěle a přivítali jak všechny farníky, tak i přespolní, kteří na karneval zavítali.

Tato akce je otevřena široké veřejnosti, která má tak možnost poznat Katolický dům i vedoucí kroužků z Kolpingovy rodiny. Ti se pro toto odpoledne proměnili v animátory her na podiu a v přísálí, nebo v milou obsluhu v dětském baru plném dobrot. Nechyběla také bohatá tombola plná hodnotných výher. Novinkou byla i krásná masopustní výzdoba sálu.

Děkujeme všem organizátorům i zúčastněným za příjemné odpoledne.