Milí farníci a všichni dobré vůle.Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. A přesto bych chtěl Vás všechny povzbudit: nebojte se! Nedivejte se na televizi, statistiky a prognózy, ale druhým lidem do očí, na Pána Ježíše, na Matku Boží pod křížem a uvidíte,jak se bude všechno měnit k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří Více

Photos of the church

St. Martin church
photos of the church
New organs
photos of the organs in the church
Old organs
photos of old organs which were replaced in 2003 by the new one

Years list (description in Czech)

Year 2020
Contains 22 galleries
Year 2019
Contains 25 galleries
Year 2018
Contains 37 galleries
Year 2017
Contains 35 galleries
Year 2016
Contains 30 galleries
Year 2015
Contains 23 galleries
Year 2014
Contains 18 galleries
Year 2013
Contains 18 galleries
Year 2012
Contains 10 galleries
Year 2011
Contains 13 galleries
Year 2010
Contains 16 galleries
Year 2009
Contains 22 galleries
Year 2008
Contains 20 galleries
Year 2007
Contains 6 galleries
Year 2006
Contains 3 galleries
Year 2003
Contains 2 galleries
Year 2001
Contains one gallery