Fotografie roku 2018

Činnost v roce $rok finančně podpořili mimo jiné:

          

Sv. Štěpán - ministrování staré gardy
26. 12. 2018

Na svátek sv. Štěpána při latinské mši tradičně ministrovala tzv. stará garda

Vánoční schůzky ministrantů
22. 12. 2018

Mladší i starší ministranti měli vánoční schůzku

Betlémské světlo v kostele
21. 12. 2018

Na mši bylo přineseno betlémské světlo

Vánoční dílna pro děti
15. 12. 2018

Děti ručně vyráběly dárky pro své blízké.

24 hodin na faře
24.-25.11.2018

Děti společně prožily den na faře a v jejím okolí.

Návštěva sv. Mikuláše
7.12.2018

Návštěva sv. Mikuláše na dětské mši svaté.

Vánoční dílna pro rodiče
24.11.2018

Během akce 24 hodin na faře bylo postaráno o děti, a tak jejich rodiče mohli na vánoční dílně vyrobit hezké dárky. Vedoucí jednotlivých dílniček pro ně měli připravené mnoho zajímavých činností.

Vítání sv. Martina (slavnostní mše svatá)
11.10.2018

Slavnostní mše svatá s poděkováním za dary země, bohoslužba slova v Senior Centru a historický průvod městem

Vítání sv. Martina (pátek)
9.11.2017

Přivítání sv. Martina na farním nádvoří

Misijní neděle
21. 10. 2018

Děti se zapojily do misijního díla.

Hody Olomučany
28. 9. 2018

Svatováclavské hody v Olomučanech - další fotky ke stažení.

PULSová farní kavárna
9. 9. 2018

Kavárna na podporu fondu PULS.

Pouť Olešná
16. 9. 2018

Pouť na Olešné a žehnání praporu hasičů.

Žehnání aktovek, podzimní gardenparty
7. 9. 2018

Školní rok byl zahájen požehnáním prvňáčkům a gardenparty.
 

Beseda o Mongolsku
20.8.2018

Beseda s otcem Jaroslavem Vracovským (salesián, misionář v Mongolsku)

Letňáky
27. 7. do 3. 8. 2018

Děti z naší farnosti společně prožily týden prázdnin.

Boží Tělo
3. 6. 2018

Farnost prožila slavnost Božího Těla pod širým nebem.

Všechny fotografie v plném rozlišení můžete stahovat ze Zoneramy a Rajčete.

Noc kostelů
25. 5. 2018

Tradiční noc kostelů.

První svaté přijímání
27. 5. 2018

24 dětí poprvé přijalo eucharistii

Setkání dětí z náboženství v Bořitově
22. 5. 2018

130 dětí z našeho děkanátu se setkalo v Bořitově.

Májové pobožnosti
květen 2018

V květnu jsme v naší farnosti slavili májové pobožnosti

Farní pouť
8. 5. 2018

Jednodenní farní pouť

Misijní kavárna
5. a 6. 5. 2018

Děti pomáhaly dětem - připravily koláče na kavárnu, jejíž výtěžek se poslal na misie

Výlet dětí do Bílé Vody
28. 4. 2018

Děti připravující se na první svaté přijímání navštívili výrobnu hostií v Bílé Vodě.

Filipojakubská noc
30.4.2018

Poslední dubnový den se sešly rodiny s dětmi na farním dvoře.

Biřmování
7. 4. 2018

Mons. Jiří Mikulášek biřmoval mladé lidi z naší farnosti

Křest katechumenů
31. 3. 2018

Devět katechumenů přijalo křest.

Velikonoční prázdniny
29. - 30. 3. 2018

Školáci prožili Velikonoce na faře.

Úklid před Velikonocemi
17. 3. 2018

Farníci pomáhali s úklidem

Duchovní obnova farnosti
3. - 5. března

Farnost měla příležitost se duchovně připravit na Velikonoce.

Noví ministranti
16. 2. 2018

Ministranti do svých řad přijali 10 nových kamarádů.

Hory
3. - 9. 2. 2018

Starší školáci strávili jarní prázdniny v Krkonoších.

Jarňáky
3. - 9. 2. 2018

Děti z naší farnosti prožily společně týden v Ochozu u Brna.

Dětský karneval
11. 02. 2018

O masopustní neděli patřil Katolický dům dětem v maskách.

Děkanátní setkání spolupracovníků v pastoraci
10. 2. 2018

V sobotu 10. února zaplnili Katolický dům pastorační spolupracovníci.

Tříkrálový koncert
14. 1. 2018

Charitativní koncert pro Tříkrálovou sbírku

S Martini do nového roku
7. 1. 2018

Již tradičně se na Katolickém domě konal novoroční koncert našeho sboru S Martini do nového roku.

Zpět na seznam roků