Vánoční schůzky ministrantů

22. 12. 2018

Mladší i starší ministranti měli vánoční schůzku

Zpět na fotografie roku 2018