Vánoční schůzky ministrantů

22. 12. 2018 -

Mladší i starší ministranti měli vánoční schůzku

Vánoční schůzky ministrantů

Vánoční schůzky ministrantů

Vánoční schůzky ministrantů

Vánoční schůzky ministrantů

Vánoční schůzky ministrantů

Vánoční schůzky ministrantů

Vánoční schůzky ministrantů

Vánoční schůzky ministrantů

Vánoční schůzky ministrantů

Zpět na fotografie roku 2018