Biřmování

7. 4. 2018

Mons. Jiří Mikulášek biřmoval mladé lidi z naší farnosti

Zpět na fotografie roku 2018