Sv. Štěpán - ministrování staré gardy

26. 12. 2018

Na svátek sv. Štěpána při latinské mši tradičně ministrovala tzv. stará garda

Zpět na fotografie roku 2018