Výlet dětí do Bílé Vody

28. 4. 2018

Děti připravující se na první svaté přijímání navštívili výrobnu hostií v Bílé Vodě.

Více v článku Výlet do Bílé Vody.

Zpět na fotografie roku 2018