Výlet do Bílé Vody

Děti připravující se na První svaté přijímání navštívily výrobnu hostií v Bílé Vodě.

Farnost 9. května 2018

Fotogalerie Výlet dětí do Bílé Vody (16 snímků)

Děti, které letos poprvé přijmou Pána Ježíše v eucharistii, se společně vydaly do výrobny hostií v Bílé Vodě (okr. Jeseník). Celou výpravu vedl O. Jiří a děti vždy doprovázel jeden z jejich rodičů. Hlavním bodem programu byla výrobna, ve které se kromě hostií připravují i oplatky, jaké děti znají z různých poutních míst a lázeňských měst. Výrobna je v místech, kde byly za totality internovány řádové sestry. Proto všichni poutníci navštívili i památkově chráněný hřbitov sestřiček, aby si připomněli tuto kapitolu dějin. Cesta byla završena návštěvou mariánského poutního kostela v Králíkách.

Cestou se tak děti dozvěděly, jak se hostie vyrábí, podívaly se na zajímavá místa a poznaly něco z naší nedávné historie.