Milí farníci a všichni dobré vůle. Nezapomínejme, že služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří

Seznam galerií roku 2010

Vodní hrátky
19.12.2010
Outdoorový klub KR Blansko:
Pestrá směsice malých i větších dětí, mládeže a dospělých plně využila dvou hodin pronájmu bazénu. Mimořádně teplá voda i příjemná ohřívárna byly důvodem, že se snad nikomu ani nechtělo domů. Soutěž v házení barevných kuliček do plovoucího kruhu vystřídala vybíjená a potom kuličky zdobily celý bazén. Mezi nimi se proplétali nováčci i zkušení vodáci na kajacích. Vodní hladina byla protkána gejzíry vzduchových bublin. To jenom některý z adeptů potápění, kteří rejdili po dně bazénu, mohutně vydechl úžasem nad krásou volného a bezstarostného pohybu pod vodou.
Lezení na cvičné stěně v Kuřimi
17.11.2010
Outdoorový klub KR Blansko:
Jedenáct účastníků širokého věkového rozpětí se zúčastnilo lezení na cvičné stěně v Kuřimi. Venku bylo pochmurno, ale nám bylo v suchu a v teple moc dobře. Větší zdolávali cesty různých obtížností a menší navíc využili i lanový žebřík a skluzavku.
Dopoledne u koní
28.9.2010
Outdoorový klub KR Blansko:
Účastníci svatováclavského výletu už vědí, co je to ohlávka, udidlo, uzdečka, vodítko, podbřišník, latigo, kravata, třmeny, hřbílko, spěnka, korunka, kopyto, škára či kohoutek.
Paní Andrea nám ukázala práci ve stájích a pověděla, čím se koně krmí, napájejí a podestýlají. Protože dosti pršelo, koně přihnané z pastvy jsme nejprve vysušili, vykartáčovali a potom i sami osedlali. Pohladili jsme si i krásné hříbátko. Na závěr jsem se všichni na jedné mírné klisně projeli.
Víkend pro ministranty
17.-19.9.2010
v Adamově
Gardenparty (začátek školního roku)
3.9.2010
na hřišti v areálu Orla
Splutí řeky Salzy
22.-30.8.2010
Outdoorový klub KR Blansko:
Poslední týden prázdnin strávila naše skupina tábořením, splouváním řeky Salzy a pěšími výlety. První dny jsme si užívali sluníčka, skákali ze skokanských můstků i skalek do osvěžují řeky, objevili černé skalní mloky a prozkoumali závojové vodopády. Vyzráli jsme i na déšť a zajeli se podívat do dolu na železnou rudu. Zažili jsme podzemní odstřel rudy, pracovali s těžkou sbíječkou a svezli jsme se největším taxíkem na světě - uveze 77 tun a kola má 2,6 m vysoká. Potom jsme odjeli do benediktinského kláštera v Admontu, kde nás mnich fráter Augustinus provedl přírodovědeckými, historickými a výtvarnými sbírkami muzea. Ochutnali jsme klášterní stravu a vyřádili se v tělocvičně. Fr. Augustinus nám ukázal i největší klášterní knihovnu světa a dovolil prohlédnout i nejstarší knihy. Zúčastnili jsme se i významné slavnosti - skládání řeholních slibů.
Gardenparty (zakončení školního roku)
25.6.2010
na hřišti v areálu Orla
Lezecký den na Vysočině
12.6.2010
V sobotu 12. června jsme vyrazili do okolí Nového Města na Moravě. Instruktor Adam nám rozdal přilby, sedáky a lana, naučil nás správně navazovat na lano a seznámil nás se slaňovací brzdou. Na malé skalce jsme si vyzkoušeli slaňování a brzy jsme začali zdolávat první metry směrem vzhůru. Po této přípravě jsme vyrazili na 30 metrů vysokou Drátenickou skálu. Výstup byl náročný, ale díky bezpečnému jištění též úspěšný. Rozhled z vrcholu stál za tu únavu: zelené lesy, zvlněné louky, malá políčka, hnědé skály a stříbrné rybníky. A to nás ještě čekalo adrenalinové slanění do převisu! Protože stále svítilo sluníčko vykoupali jsme se na závěr v Milovském rybníce a málem chytili i jednoho kapra! Domů jsme přijeli bohatší o spoustu zážitků (a včas před večerní bouří.)  
Setkání ministrantů
15.5.2010
Císařská jeskyně u Ostrova u Macochy
Splutí Svitavy
25.4.2010
Outdoorový klub KR Blansko:
Jarní farní společenská a sportovní akce se konala za nádherného jarního sluníčka a za rekordní účasti dětí, mládeže a rodičů. U studánky pod Hradem nás čekali jáhen Oldřich a o. Jiří s ohníčkem, špekáčky a výborným chlebem. Mnozí z nás okusili i jarní lázeň ve Svitavě, ale v Adamově vystoupila jen hrstka účastníků a většina nadšeně využila nabídky splutí až do Babic.
Házení bumerangem
18.4.2010
Outdoorový klub KR Blansko:
V neděli 18. dubna v pravé poledne vyrazil předvoj outdoorového klubu na kolech na akci házení bumerangem s držitelem několika českých rekordů v této zajímavé disciplíně. Předseda České bumerangové asociace nás seznámil s historií a různými druhy kouzelných létajících tvarů a s technikou hodu. Byli jsme překvapeni, že nám po několika pokusech bumerangy skutečně létaly (a někomu se i vracely). Potom nám instruktor popsal a ukázal závodní disciplíny. Na závěr se konala dovednostní a znalostní soutěž, do jejíhož finále se probojovali Darka a jeden z nejmladších účastníků, Jeník.
Jarní prázdniny - Strážek
28.2.-5.3.2010
Strážek u Moravce (mladší školáci)
Cesta na Sibiř
12.-13.3.2010
Outdoorový klub KR Blansko:
Členové outdoorového klubu se v rámci tématické hry Cesta kolem světa zúčastnili Cesty na Sibiř. Účastníci se pohybovali po zasněžených pláních na sněžnicích, v lese si postavili přístřešek, museli si najít podle azimutu potraviny a ubránit se nebezpečné sibiřské šelmě. Naše družstvo ve dvou soutěžích přesvědčivě VYHRÁLO.
Dětský karneval
14.2.2010

Bezpečnost na vodě a u vody
14.2.2010
Outdoorový klub KR Blansko:
Druhou únorovou neděli se na bazéně sešli zájemci o bezpečné chování u vody případně o jarní a letní vodácké akce Klubu. Vyzkoušeli jsme si plavání v šatech (je to namáhavé, ale jde to) a různé druhy pomoci vyčerpanému plavci: hod záchrannou podkovou na cíl, hod házecím pytlíkem s plovoucí šňůrou do dálky, potápění pro puky, tažení figuríny tonoucího nebo sudu, práci se záchranářským pásem. Nejlepší plavkyně si úspěšně vyzkoušely i plavání se zátěží. Se správným prováděním nepřímé srdeční masáže a umělého dýchání nás seznámil instruktor Adam. Děkujeme Vodní záchranné službě Blansko za zapůjčení pomůcek a figurín.
Nepřístupná jeskyně Nad Švýcárnou
16.1.2010
Outdoorový klub KR Blansko:
V lednu vyrazil outdoorový klub Kolpingovy rodiny za slunečného zimního počasí na průzkum běžně nepřístupné jeskyně Nad Švýcárnou. Zde jsme obdivovali bělostnou sintrovou výzdobu. Procházeli jsme úzkými meandry obou větvích jeskyně a nacházeli množství spících netopýrů různých druhů. Po vylezení jsme měli možnost nahlédnout i do nově objevené jeskyně Na cestě.

Zpět na seznam roků