Splutí řeky Salzy

22.-30.8.2010 - Outdoorový klub KR Blansko:
Poslední týden prázdnin strávila naše skupina tábořením, splouváním řeky Salzy a pěšími výlety. První dny jsme si užívali sluníčka, skákali ze skokanských můstků i skalek do osvěžují řeky, objevili černé skalní mloky a prozkoumali závojové vodopády. Vyzráli jsme i na déšť a zajeli se podívat do dolu na železnou rudu. Zažili jsme podzemní odstřel rudy, pracovali s těžkou sbíječkou a svezli jsme se největším taxíkem na světě - uveze 77 tun a kola má 2,6 m vysoká. Potom jsme odjeli do benediktinského kláštera v Admontu, kde nás mnich fráter Augustinus provedl přírodovědeckými, historickými a výtvarnými sbírkami muzea. Ochutnali jsme klášterní stravu a vyřádili se v tělocvičně. Fr. Augustinus nám ukázal i největší klášterní knihovnu světa a dovolil prohlédnout i nejstarší knihy. Zúčastnili jsme se i významné slavnosti - skládání řeholních slibů.

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Splutí řeky Salzy

Zpět na fotografie roku 2010