Fotografie roku 2016

Činnost v roce $rok finančně podpořili mimo jiné:

          

Štěpán - Stará garda
26.12.2016
Na svátek sv. Štěpána tradičně ministrovala "Stará garda".
Vánoční schůzka ministrantů
23.12.2016
Ministranti měli 23. prosince svou tradiční vánoční schůzku. Kromě her venku a vevnitř jim O. Jiří poděkoval za jejich službu u oltáře.
Noví ministranti
16.12.2016
Fotky z přijímání nových ministrantů.
Vánoční dílna
10.12.2016
Tradiční Vánoční dílna, kde děti měly možnost vyrábět dárky od srdce pro ostatní.
Vítání sv. Martina (průvod)
13.11.2016
Historický průvod a přivítání patrona města s družinou
Vítání sv. Martina (slavnostní mše svatá)
13.11.2016
Slavnostní mše svatá s poděkováním za dary země

Vítání sv. Martina (sobota)
12.11.2016
Přivítání sv. Martina na farním nádvoří

Výlet dětí z náboženství v Olomučanech
5.11.2016
V rámci "dušiček" navštívily děti z náboženství v Olomučanech místní hřbitov, kde vzpomněly na své předky. Společnou procházkou se přesunuly do kostela, který si prohlédly od sakristie až po kůr
Modlitba a jarmark pro misie v Blansku
23.10.2016
Farnost svatého Martina v Blansku se připojila k podpoře Papežského misijního díla dětí. Děti s pomocí maminek pekly a zdobily perníčky, dozdobily hezké svíčky. V sobotu večer se sešly v kostele i se svými rodiči k modlitbě Korunky Božího milosrdenství za misie. Při modlitbě děti před oltář postupně prostíraly šátky v barvách jednotlivých světadílů. V neděli po mši proběhl Misijní jarmark®. Poděkování patří všem malým i velkým misionářům, kteří se s velkou obětavostí a nadšením zapojili, a dárcům, kteří toto dílo svou štědrostí podpořili.
Šárka Daňková
Hody Olomučany
25.9.2016
Olomučanské hody - mše za obec.
První dětská mše
9.9.2016
První dětská mše svatá se scénkami z nedělního evangelia
Podzimní gardenparty
2.9.2016
Tradiční setkání farnosti na dvoře
Žehnání aktovek
2.9.2016
Žehnání aktovek prvňáků na začátku školního roku
SDM Krakov
25. - 31.7.2016
Fotky od blanenských ze Světového setkání mládeže v Krakově.
Jáhenské svěcení - František Klíč
18.6.2016
Jáhenské svěcení blanenského rodáka Františka Klíče mladšího.
Gardenparty na závěr školního roku
17.6.2016
Tradiční setkání lidí z farnosti na dvoře. Akce byla podpořena z rozpočtu města Blanska.
Boží tělo
29.5.2016
První svaté přijímání
22.5.2016
22 dětí z naší farnosti poprvé přijalo svátost smíření a svaté přijímání.
Setkání dětí z náboženství
21.5.2016
Více než 60 dětí z našeho děkanátu se sešlo u Císařské jeskyně, prožily společné dopoledne plné her a navázaly nová přátelství.
Farní pouť Turzovka
30.4.2016
Fotky z farní pouti
Farní splutí Svitavy
24.4.2016
Farní splutí řeky Svitavy, které organizoval Outdoorový klub Kolpingovy rodiny.
Výlet pro ministranty
16.4.2016
Výlet pro ministranty v Čechách pod Kosířem. Akce byla podpořena z rozpočtu města Blanska.
Velký pátek
25.3.2016
Akce pro mladší děti na Velký pátek. Akce byla podpořena z rozpočtu města Blanska.
Děkanátní setkání mládeže
9.duben 2016
Setkání mladých z našeho děkanátu v Jednovnicích.
J(f)arní hory
27.2.-5.3.2016
Fotky z Jarních / farních hor
Jarňáky
27.2. - 4.3.2016
Fotky z Jarňáků - farních jarních prázdnin pro mladší děti v Bedřichově
Víkend bohoslovců brněnské diecéze
26.-28.2.2016
O víkendu měli v Blansku setkání bohoslovci brněnské diecéze. Setkali se tu hlavně s O. Biskupem, který potom v naší farnosti sloužil mši svatou.

Dětský karneval
31.1.2016
Fotografie z dětského karnevalu, který organizovala Kolpingova Rodina Blansko a Společnost Katolického Domu
S Martini do nového roku
10.1.2016
Koncert farního sboru Martiniband a jejich hostí na Katolickém domě. Všechny fotografie jsou přístupné webu. Akce byla podpořena z rozpočtu města Blanska.
Tříkrálový koncert
3.1.2016
Tříkrálový koncert v kostele v Olomučanech

Zpět na seznam roků