Modlitba a jarmark pro misie v Blansku

23.10.2016 Farnost svatého Martina v Blansku se připojila k podpoře Papežského misijního díla dětí. Děti s pomocí maminek pekly a zdobily perníčky, dozdobily hezké svíčky. V sobotu večer se sešly v kostele i se svými rodiči k modlitbě Korunky Božího milosrdenství za misie. Při modlitbě děti před oltář postupně prostíraly šátky v barvách jednotlivých světadílů. V neděli po mši proběhl Misijní jarmark®. Poděkování patří všem malým i velkým misionářům, kteří se s velkou obětavostí a nadšením zapojili, a dárcům, kteří toto dílo svou štědrostí podpořili.
Šárka Daňková

Zpět na fotografie roku 2016