První dětská mše

9.9.2016 První dětská mše svatá se scénkami z nedělního evangelia

Zpět na fotografie roku 2016