Seznam galerií roku 2007

Živý betlém
25.12.2007
v zámeckém parku v Blansku
Setkání současných i budoucích akolytů
8.12.2007
z blanenského děkanátu a z Pozořicka
Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky
13.-25.11.2007
Vystavovali:
     - kroužky Kolpingovy rodiny Blansko
     - Klub lodních modelářů Blansko
     - Junák Blansko
     - Dům dětí a mládeže Blansko
     - RC autoklub Blansko
     - Základní umělecká škola Blansko
     - Základní škola speciální Blansko
     - Oblastní charita Blansko
     - MěÚ Blansko, odbor sociálních věcí,
                             pečovatelská služba - Domovinka
     - občanské sdružení Filadelfia
     - Kart Klub Blansko
     - Městský klub důchodců
     - Společnost Katolického domu v Blansku
Martinské hody
11.11.2007
děkovná bohoslužba na svátek sv. Martina, patrona farnosti
První svaté přijímání
27.5.2007

Ministrantský den
19.5.2007
- setkání ministrantů blanenského děkanátu u Císařské jeskyně v Ostrově u Macochy

Zpět na seznam roků