Fotografie roku 2007

Živý betlém
25.12.2007
v zámeckém parku v Blansku
Setkání současných i budoucích akolytů
8.12.2007
z blanenského děkanátu a z Pozořicka
Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky
13.-25.11.2007
Vystavovali:
    - kroužky Kolpingovy rodiny Blansko
    - Klub lodních modelářů Blansko
    - Junák Blansko
    - Dům dětí a mládeže Blansko
    - RC autoklub Blansko
    - Základní umělecká škola Blansko
    - Základní škola speciální Blansko
    - Oblastní charita Blansko
    - MěÚ Blansko, odbor sociálních věcí,
                            pečovatelská služba - Domovinka
    - občanské sdružení Filadelfia
    - Kart Klub Blansko
    - Městský klub důchodců
    - Společnost Katolického domu v Blansku
Martinské hody
11.11.2007
děkovná bohoslužba na svátek sv. Martina, patrona farnosti
První svaté přijímání
27.5.2007
Ministrantský den
19.5.2007
- setkání ministrantů blanenského děkanátu u Císařské jeskyně v Ostrově u Macochy

Zpět na seznam roků