Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

13.-25.11.2007 - Vystavovali:
    - kroužky Kolpingovy rodiny Blansko
    - Klub lodních modelářů Blansko
    - Junák Blansko
    - Dům dětí a mládeže Blansko
    - RC autoklub Blansko
    - Základní umělecká škola Blansko
    - Základní škola speciální Blansko
    - Oblastní charita Blansko
    - MěÚ Blansko, odbor sociálních věcí,
                            pečovatelská služba - Domovinka
    - občanské sdružení Filadelfia
    - Kart Klub Blansko
    - Městský klub důchodců
    - Společnost Katolického domu v Blansku

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Vánoční výstavka - Zlaté české ručičky

Zpět na fotografie roku 2007