Fotografie roku 2022

Vánoční dílna „Dárek od srdce potěší nejvíce“
3. adventní sobota

Dárek od srdce potěší nejvíce, to je motto vánoční dílny, která proběhla v sobotu 10. prosince po covidové pauze opět v Katolickém domě. Díky zapojení dobrovolníků z blanenské farnosti, Kolpingovy rodiny Blansko a Muzea Blanenska se podařilo připravit více než 15 tvořivých stolů. Poděkování patří také městu Blansko a JmK za dotační tituly, protože díky této podpoře může být vánoční dílna dostupná všem příchozím. Každé dítě tak odchází domů s dárečky pro všechny, které nosí v srdci. A zároveň se toho mnoho naučí a ve výrobě mnohdy pokračuje i doma.

 

Andělská sobota
2. sobota adventní

Dlouho plánovaný průvod andělů městem byl v letošním roce zrealizován. Žádná omezení už nezastavila myšlenku šíření dobra, a tak andělé prošli městem a potkali se s Mikulášem. Společně pak všem lidem popřáli sílu a odvahu nést dobro dál. A jak celá Andělská sobota probíhala se můžete podívat ve videu blanenské televize https://www.youtube.com/watch?v=7TXzwPsrPzg&feature=youtu.be

Jáhen Olda slaví narozeniny
1. neděle adventní

První adventní víkend byl spojen s mnoha zajímavými událostmi. Mohli jsme v písních společně s Vesmírnou kapelou chválit a oslavovat Boha. Společně při slavení sobotní mše svaté děkovat za dar života našeho jáhna Oldřicha Němce. V neděli jsme zapálili 1. adventní svíci a měli příležitost vnímat Boží slovo, a to slova Mariina chvalozpěvu - Magnificat, kterým nás provedla s. Michaela Zych.

Veškeré fotografie naleznete zde: (heslo=podoba jména, jak našemu jáhnovi říkáme, jsou to 4písmena :)

https://eu.zonerama.com/1SvPrBlansko2021/1021776

 

Vítání sv. Martina
listopad

V letošním roce jsme slavili památku patrona našeho kostela tak, jako před covidovou pauzou. Oslavy začaly čtvrtečním žehnáním vína a vyvrcholily nedělním slavením mše svaté. Na fotografie z těchto dní se můžete podívat zde: https://eu.zonerama.com/1SvPrBlansko2021/Album/9137681, https://eu.zonerama.com/1SvPrBlansko2021/Album/9137711, https://eu.zonerama.com/1SvPrBlansko2021/Album/9137708

V letošním roce nás v neděli navštívil také fotograf Radek Hanskut, který fotí pro web Člověk a víra, jeho fotografie jsou zde: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/e078a30b-4a29-49cd-9103-bc39cd4bbb50

 

Podzimní úklid
5.11.2022

Ten umí to a ten zas tohle, ale dohromady toho uděláme moc. Není důležité jak jsme velcí, ale kolik nás je.

Misijní neděle
21.-23.10.2022

V sobotu 22. 10. jsme se společně sešly k modltibě misijního růžence, vedenou Misijním klubkem naší farnosti, v kostele.

Během sobotního odpoledne děti z Misijního klubka věnovali svůj čas přípravě misijního jarmarku a kavárny. V neděli 23.10. jsme společně se sestrami misionářkami slavili mši svatou. A po ní se s nimi setkali na farní kavárně a misijním jarmarku.

Děkanátní setkání spolupracovníků v pastoraci farnosti
8.10.2022

Více fotografií ZDE

heslo: patron našeho kostela bez sv.

Svatováclavské hody v Olomučanech
2. 10. 2022

V neděli se v Olomučanech slavily Svatováclavské hody.

Slavnost Těla a Krve Páně
19.6.2022

V neděli 19. 6. se celá farnost společně sešla a slavila Slavnost Těla a Krve Páně. Při mši svaté jsme děkovali našemu Pánu za dary, které od Něj dostáváme. Dar, který nám byl Bohem do našeho společenství dán, je kněz. Společně jsme v modlitbě děkovali za 60 let života O. Jiřího Kani, 35 let pravdivého žití povolání kněžství a 20 let působení v naší farnosti. V radosti a slavení se nesl i čas farního dne, který následoval po mši svaté. Bohu díky!

Veškeré fotografie ze mše svaté, farního dne a rodiny "ve výklenku" (samostatně, s O. Jiřím) jsou ke shlédnutí a stažení zde

Závěr školního roku
14.-17.6.2022

Druhý červnový týden ukončili výuku náboženství a katecheze děti a mládež z naší farnosti. Při závěrečných mších svatých O. Jiřího předal vysvědčení a upomínku. Po mši svaté následovalo agapé, kde byl prostor pro prohloubení vzájemných vztahů a navázání vztahů nových.

Noc kostelů
10. 6. 2022

Díky podpoře města Blanska a zapojení mnoha dobrovolníků a spolupracujících škol příchozí návštěvníci prožili radostná setkání s hudbou a krásou, která nás přesahuje.

Děkanátní setkání mládeže
4. 6. 2022

Dobrá a radostná nálada byla přítomná celou dobu na děkanátním setkání mládeže, tentokrát při hlavní pouti ve Křtinách.

Farní pouť Nová Říše - Kostelní Vydří - Velké Meziříčí
7. 5. 2021

Společná farní pouť za našimi rodáky (jáhen Jiří Dyčka, otec Martin Mokrý) s modlitbou za všechny farníky.

Děkanántní výlet dětí z náboženství
30.4.2022

Děti z prvního stupně ZŠ blanenského děkanátu navštívili Olomouc: ZOO na Svatém Kopečku, baziliku na Svatém Kopečku a katedrálu sv. Václava a další místa v Olomouci.

Manželská procházka
1.5.2022

V neděli odpoledne mohli manželé nechat své děti na farním dvoře a vypravit se jen sami dva na procházku kolem kostela po značení trase. Na ní hledali slova z Bible do tajenky. I přes nečekanou přeháňku (kdy mnozí z nich promokli :) si to velmi užili. Jejich děti je pak přivítali vlastnoručně vyrobenými jednohubkami a kávou. Na závěr jsme se všichni pomodlili u lurdské jeskyňky Panny Marie.

Velikonoční vigilie 2022
Velikonoce 2022
Jarňáky
7. - 11. března 2022
Farní karneval
27. 2. 2022

Děti si užily masopustní odpoledne.

Tři králové v Betlémě i na ulicích
leden 2022

Školáci i mládež se vydali pomáhat s Charitou potřebným a sílu nabrali při mši svaté v kapli s Betlémem...

Zpět na seznam roků