Fotografie roku 2022

Slavnost Těla a Krve Páně
19.6.2022

V neděli 19. 6. se celá farnost společně sešla a slavila Slavnost Těla a Krve Páně. Při mši svaté jsme děkovali našemu Pánu za dary, které od Něj dostáváme. Dar, který nám byl Bohem do našeho společenství dán, je kněz. Společně jsme v modlitbě děkovali za 60 let života O. Jiřího Kani, 35 let pravdivého žití povolání kněžství a 20 let působení v naší farnosti. V radosti a slavení se nesl i čas farního dne, který následoval po mši svaté. Bohu díky!

Veškeré fotografie ze mše svaté, farního dne a rodiny "ve výklenku" (samostatně, s O. Jiřím) jsou ke shlédnutí a stažení zde

Závěr školního roku
14.-17.6.2022

Druhý červnový týden ukončili výuku náboženství a katecheze děti a mládež z naší farnosti. Při závěrečných mších svatých O. Jiřího předal vysvědčení a upomínku. Po mši svaté následovalo agapé, kde byl prostor pro prohloubení vzájemných vztahů a navázání vztahů nových.

Noc kostelů
10. 6. 2022

Díky podpoře města Blanska a zapojení mnoha dobrovolníků a spolupracujících škol příchozí návštěvníci prožili radostná setkání s hudbou a krásou, která nás přesahuje.

Děkanátní setkání mládeže
4. 6. 2022

Dobrá a radostná nálada byla přítomná celou dobu na děkanátním setkání mládeže, tentokrát při hlavní pouti ve Křtinách.

Farní pouť Nová Říše - Kostelní Vydří - Velké Meziříčí
7. 5. 2021

Společná farní pouť za našimi rodáky (jáhen Jiří Dyčka, otec Martin Mokrý) s modlitbou za všechny farníky.

Děkanántní výlet dětí z náboženství
30.4.2022

Děti z prvního stupně ZŠ blanenského děkanátu navštívili Olomouc: ZOO na Svatém Kopečku, baziliku na Svatém Kopečku a katedrálu sv. Václava a další místa v Olomouci.

Manželská procházka
1.5.2022

V neděli odpoledne mohli manželé nechat své děti na farním dvoře a vypravit se jen sami dva na procházku kolem kostela po značení trase. Na ní hledali slova z Bible do tajenky. I přes nečekanou přeháňku (kdy mnozí z nich promokli :) si to velmi užili. Jejich děti je pak přivítali vlastnoručně vyrobenými jednohubkami a kávou. Na závěr jsme se všichni pomodlili u lurdské jeskyňky Panny Marie.

Velikonoční vigilie 2022
Velikonoce 2022
Jarňáky
7. - 11. března 2022
Farní karneval
27. 2. 2022

Děti si užily masopustní odpoledne.

Tři králové v Betlémě i na ulicích
leden 2022

Školáci i mládež se vydali pomáhat s Charitou potřebným a sílu nabrali při mši svaté v kapli s Betlémem...

Zpět na seznam roků