Fotografie roku 2022

Farní pouť Nová Říše - Kostelní Vydří - Velké Meziříčí
7. 5. 2021

Společná farní pouť za našimi rodáky (jáhen Jiří Dyčka, otec Martin Mokrý) s modlitbou za všechny farníky.

Děkanántní výlet dětí z náboženství
30.4.2022

Děti z prvního stupně ZŠ blanenského děkanátu navštívili Olomouc: ZOO na Svatém Kopečku, baziliku na Svatém Kopečku a katedrálu sv. Václava a další místa v Olomouci.

Manželská procházka
1.5.2022

V neděli odpoledne mohli manželé nechat své děti na farním dvoře a vypravit se jen sami dva na procházku kolem kostela po značení trase. Na ní hledali slova z Bible do tajenky. I přes nečekanou přeháňku (kdy mnozí z nich promokli :) si to velmi užili. Jejich děti je pak přivítali vlastnoručně vyrobenými jednohubkami a kávou. Na závěr jsme se všichni pomodlili u lurdské jeskyňky Panny Marie.

Velikonoční vigilie 2022
Velikonoce 2022
Jarňáky
7. - 11. března 2022
Farní karneval
27. 2. 2022

Děti si užily masopustní odpoledne.

Tři králové v Betlémě i na ulicích
leden 2022

Školáci i mládež se vydali pomáhat s Charitou potřebným a sílu nabrali při mši svaté v kapli s Betlémem...

Zpět na seznam roků