Farní pouť Nová Říše - Kostelní Vydří - Velké Meziříčí

7. 5. 2021

Společná farní pouť za našimi rodáky (jáhen Jiří Dyčka, otec Martin Mokrý) s modlitbou za všechny farníky.

Více v článku Farní pouť.

Zpět na fotografie roku 2022