Farní pouť

Farní pouť přináší požehnání celé farnosti. Proběhla v sobotu 7. 5. 2022, tedy před nedělí Dobrého pastýře, a tak jsme také mohli společně poděkovat za kněze naší farnosti, kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za nová se společně po celou dobu pouti modlit. Při té letošní byla navštívena tato místa: Nová Říše, Kostelní Vydří a Velké Meziříčí. Radostné bylo setkání s našimi rodáky O. Martinem Mokrým, který za námi přijel do Kostelního Vydří a jáhnem Jirkou Dyčkou, kterého jsme navštívili ve Velkém Meziříčí.