Závěr školního roku

14.-17.6.2022

Druhý červnový týden ukončili výuku náboženství a katecheze děti a mládež z naší farnosti. Při závěrečných mších svatých O. Jiřího předal vysvědčení a upomínku. Po mši svaté následovalo agapé, kde byl prostor pro prohloubení vzájemných vztahů a navázání vztahů nových.

Více v článku Závěr školního roku.

Zpět na fotografie roku 2022