Závěr školního roku

Vysvědčení, radost, pohoštění ...

Farnost 22. června 2022

Fotogalerie Závěr školního roku (15 snímků)

V druhém červnovém týdnu se sešly děti a mládež v kostele při závěrečné mši svaté. Společně poděkovaly za vše, co během školního roku prožily. O. Jiří všem dětem, mládeži, vyučujícím poděkoval za pravidelnou docházku a aktivitu na hodinách náboženství, katechezích, ministrantských schůzkách, zkouškách schóly, dětských mších svatých. Žáci na závěr dostali vysvědčení a upomínku z rukou O. Jiřího. Po skončení mše svaté pokračovalo setkání v neformálním prostředí s pohoštěním. Děti a mládež tak mohly prohlubit kamarádské vztahy, navázat nové, inspirovat se kamarády. V neformálním prostředí se také setkali rodiče a katecheté a společně sdíleli své zkušenosti.