Misijní neděle

21.-23.10.2022

V sobotu 22. 10. jsme se společně sešly k modltibě misijního růžence, vedenou Misijním klubkem naší farnosti, v kostele.

Během sobotního odpoledne děti z Misijního klubka věnovali svůj čas přípravě misijního jarmarku a kavárny. V neděli 23.10. jsme společně se sestrami misionářkami slavili mši svatou. A po ní se s nimi setkali na farní kavárně a misijním jarmarku.

Více v článku Misijní neděle: „Budete mými svědky“ Sk 1,8.

Zpět na fotografie roku 2022