Misijní neděle: „Budete mými svědky“ Sk 1,8

Farnost Přidáno: 24. října 2022

Kdo může být misionářem?

„Každý křesťan je povolán být misionářem a svědkem Kristovým... Od křesťanů se žádá, aby svůj osobní život žili v misijní perspektivě. To znamená, že křesťan je z definice misionář. Všichni křesťané musí být misionáři. Všichni jsme proto povoláni svědčit o Kristu svým životem tam, kde se nacházíme (v jeho domě, na jeho pracovišti, ve škole, kdekoli se nacházíme).“ papež František
Modleme se ke svaté Terezii z Lisieux, patronce misií, a blahoslavené Pauline Jaricot, aby v nás znovu rozdmýchaly svou misijní horlivost.

Misijní neděli, 23. 10. 2022, jsme v našem kostele přivítali sestry misionářky, které přijely z Brna. Společně s námi slavily mši svatou a svým zpěvem ji doprovodily. Samy o sobě řekly:

Mnozí z vás nás pravděpodobně znají. Jmenujeme se Pracující Misionářky Neposkvrněné Panny Marie společnosti apoštolského života Donum Dei. Jak vidíte, jsme mezinárodní společenství. Naše brněnská komunita má sestry z Vietnamu, Konga, Filipín, ostrovů Wallis a Futuna a Burkiny Faso. A jak naznačuje naše jméno, jsme zde v České republice, abychom odpověděli na naše misijní povolání. Jsme zde proto v kontextu poslání hlásat evangelium. Na Petrově jsme od roku 2004 a jsme velmi rády, že můžeme být tuto misijní neděli mezi vámi, abychom s vámi prožili tento velmi významný den, který slaví celá univerzální církev. Naše země původu přijaly víru od evropských misionářů: francouzští, belgičtí a španělští misionáři, motivovaní láskou k Bohu, šli sdělit Kristovu lásku do Konga, Vietnamu, Burkiny Faso, na Filipíny a na ostrovy Wallis a Futuna. Jsme v Brně,  protože jsme křesťané; a jsme tu křesťané s vámi. Jako pokřtění se zde cítíme jako rodina, křesťanská rodina, kterou je církev. Jsme tu, abychom se s vámi podělili o naši zkušenost s vírou. Jsme tu v Brně, abychom s vámi byli solí, která všem dává chuť a světlem, které svítí."

Jejich přítomnost v naší zemi je důkazem toho, jak je dobré oživovat misijní rozměr církve a to i v místní církvi. Děkujeme jim za jejich čas, který zde prožily a společně s námi strávily na farní kavárně a misijním jarmarku.

Za přípravu kavárny a misijního jarmarku děkujeme Misijnímu klubku naší farnosti a všem rodičům dětí, kteří se do příprav zapojili. Děkujeme také všem, kteří jste o víkendu 21. – 23. 10. 2022 vzpomněli v modlitbě na misionáře, na misijní povolání každého z nás.

Poté, co jsme byli evangelizováni evropskými misionáři, jsme dnes mezi vámi, abychom s vámi v jednotě a bratrství mohli společně svědčit o naší víře v toho, kdo nám dává spásu. Zejména na Petrově je naším specifickým posláním přivítat všechny v restauraci Eau Vive, která si klade za cíl být místem tělesného i duchovního omlazení pro všechny. Bez rozdílu rasy, náboženství nebo kultury. To je poslání  Eau-Vive.