Fotografie roku 2020

Advent a Vánoce 2020
prosinec 2020

I když letošní advent a Vánoce byly ovlivněny aktuální situací, snažili jsme se dle možností tento čas prožít co možná nejlépe.

Andělská sobota
6.12.2020

O Andělské sobotě v Blansku se to Andělskými hvězdičkami a dobrými lidmi opravdu hemžilo (aspoň na farním dvoře :) A o dalších adventních sobotách dokázali dobří andělé z naší farnosti projasňovat tváře kolemjdoucích i v nevlídném počasí...

Vítání svatého Martina
08.11.2020

Přes všechny kovidové komplikace se přeci jen podařilo důstojně oslavit patrona kostela i našeho města, svatého Martina. Ať už slavnostní mší svatou nebo jeho následným přivítáním u kostela.

10x se svatým Martinem
Listopad 2020
Společně u jednoho stolu
podzim 2020
Pouť na Olešnou
13.9.2020

Také letos jsme se mohli sejít u kapličky Panny Marie Bolestné na Olešné a prožít krásné duchovní i lidské setkání. Díky tak všem, kdo se zasloužili o opravu kaple!

Pouť do Sloupa
16.8.2020

Pěšky, kolmo, autem, ale všichni spolu za jedním cílem: sejít se u Panny Marie Bolestné ve Sloupě k zásvětné pouti naší farnosti.

Putování o prázdninách 2020
13.7.2020

Obrázky z prázdninových putování rodin naší farnosti.

Primiční mše O. Martina
27. 6. 2020

Naše farnost se rozrostla o jáhna Jiřího Dyčky a kněze Martina Mokrého.

Novokněžské požehnání O. Martina a vítání jáhna Jiřího
21. 6. 2020
Boží Tělo - první svaté přijímání
14. 6. 2020
Kadidlo jako desinficiens
08.05.2020

Kadidlo jako historicky ověřené účinné desinficiens..

Vnímáme Boha ve stvoření
2.5.2020

O 3. neděli velikonoční byly rodiny vyzvány k hledání a vnímání Boha kolem sebe...

Hadi, štíři (slepýši) a jarní úklid
1.5.2020

Připravujeme dvůr na nával velkých i malých. Pomáhal uklízet, kdo jen mohl. Třeba ekologicky rozebrat staré autíčko...

Luštění puzzle a kvízů na našich www
1.5.2020

Luštění, luštění... Barča, Domča, Terka...

Obnova v kostele
28.4.2020

Období karantény se dá využít všelijak. Třeba k natírání podlah v kostelních lavicích. Jindy, než teď, by to asi určitě snad možná nikdy nebylo možné... Díky obětavému týmu dobrovolných natěračů a natěraček!

Okna milosrdenství
25.4.2020

Děti se snažily celý týden o skutky milosrdenství a za svou snahu mohly nechat rozkvést okna svého domova.

Kříže v rodinách
10.4.2020

Děkujeme rodinám, které se rozdělily o fotku jejich křížů při bohoslužbě na Velký pátek.

Velikonoční svíčka v rodině
9.4.2020

Pro Bílou sobotu, na noční vigilii si k obnově křestních slibů připravují rodiny své velikonoční svíčky.

Superroušky pro děti
20.3.2020
Jehňata jaro 2020
Jaro 2020

Letošní jarní přírustky na farní zahradě pro potěšení malých i velkých, smutných u ztrápených :)

Misijní putování do Černé Hory
29. 2. 2020

Misijní klubko a další přátelé misií se tentokrát vypravili po Hořickém hřebeni do Černé Hory.

Dětský karneval
23. 2. 2020

Rekordní počet účastníků zaplnil masopustně vyzdobený sál Katolického domu. Všechny najdete fotky na Zoneramě.

Jarňáky 2020
16. - 21. 2. 2020

Děti společně strávily jarní prázdniny v Bedřichově.

Spolupracovníci v pastoraci našeho děkanátu
22.02.2020

V Blansku na Katolickém domě se konalo opět po roce setkání pro ty, kdo pravidelně slouží v pastoraci farností blanenského děkanátu. Tématu "různá společenství ve farnosti" se ujal Otec Jan Kotík, farář z Řečkovc.

Misijní vycházka do Olomučan
18.1.2020

Členové Misijního klubka se vypravili pěšky do Olomučan.

Tříkrálový koncert
5. 1. 2020

Charitativní koncert pro Tříkrálovou sbírku v Olomučanech

Zpět na seznam roků