Milí farníci a všichni dobré vůle.Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. A přesto bych chtěl Vás všechny povzbudit: nebojte se! Nedivejte se na televizi, statistiky a prognózy, ale druhým lidem do očí, na Pána Ježíše, na Matku Boží pod křížem a uvidíte,jak se bude všechno měnit k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří Více

Vnímáme Boha ve stvoření

2.5.2020 -

O 3. neděli velikonoční byly rodiny vyzvány k hledání a vnímání Boha kolem sebe...

Více v článku Minulý týden zněla výzva:

Vnímáme Boha ve stvoření

Vnímáme Boha ve stvoření

Vnímáme Boha ve stvoření

Vnímáme Boha ve stvoření

Zpět na fotografie roku 2020