Fotografie roku 2015

Činnost v roce 2015 finančně podpořili mimo jiné:

dotace 200 tisíc na ošetření a konzervaci střechy a fasády kostela a fary, napadené mechy a houbami, a na úpravu okolí pamětní desky biskupa Jindřicha Zdíka

dotace 90 tisíc na ošteření a konzervaci střechy a fasády kostela napadené mechy a houbami

dotace 5 tisíc na akci: Noc kostelů, dotace 8 tisíc na akci: Vánoční dílna-Dárky od srdce potěší nejvíce, dotace 9 tisíc na zajištění letních průvodcovských služeb ve věži kostela a dotace 21 tisíc na kroužky náboženství a další výchovnou činnost
Živý Betlém
25.12.2015
Fotky z živého Betlému v Zámeckém parku
Noví ministranti
11. a 18.12.
Fotky z přijímání nových ministrantů.
Divadlo
13.12.2015
Divadlo O Černobílovi v provedení Divadelního kroužku KR Blansko
Vánoční dílna
12.12.2015
Tradiční Vánoční dílna, kde děti měly možnost vyrábět dárky od srdce pro ostatní.
Hody: Průvod městem
15.11.2015
Hody: Domov důchodců
15.11.2015
Návštěva v domově důchodců.
Hody: Mše svatá
15.11.2015
Hlavním celebrantem byl olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Hody: Vítání sv. Martina
14.11.2015
Hodová mše v Olomučanech
28.9.2015
Hodová mše v Olomučanech při oslavách svátku sv. Václava.
Gardenparty - podzim
4.9.2015
Gardenparty na začátek školního roku
Žehnání prvňákům
4.9.2015
Žehnání prvňákům
Kněží jubilanti
2.9.2015
Setkání kněží - jubilantů, kteří působili v naší farnosti.
Závěr dětských mší
19.6.2015
Poslední dětská mše ve školním roce, kdy se děti seznamovaly s životem svatých.
Garnedparty - léto
19.6.2015
Gardenparty na konci školního roku
Olomučany - 75. let od posvěcení
14.6.2015
V Olomučanech jsme oslavili 75. výročí posvěcení kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Po mši se vzpomnělo na úsilí místní kostelní jednoty, která se zasadila o zbudování kostela. Lidem a spolkům, kteří se zasloužili o chod místního společenství, nebo jejich potomkům, se poděkovalo a předala se upomínka v podobě modelu vitráže kostela. Následovala beseda na zahradě a celou akci zakončil koncert Martinibandu.
První svaté přijímání - Boží tělo
7.6.2015
Fotky z prvního svatého přijímání a oslavy Božího těla na farním dvoře
Křty katechumenů
4.4.2015
Biřmování
12.4.2015
Biřmovanci se 2 roky připravovali na přijetí svátosti biřmování. Svátost jim udělil brněnský generální vikář, který působil i v Blansku, Mons. Jiří Mikulášek.
Víkend pro ministranty
20. - 22. 3. 2015
Fotky z ministrantského víkendu
Dětský karneval
8.2.2015
Dětský karneval, který pořádala Kolpingova rodina ve spolupráci se Společností katolického domu.
Otevření pekárny
5.1.2015
V galerii můžete vidět fotografie ze slavnostního otevření pekárny blanenské Kolpingovy rodiny v domečku u Katolického domu. V pekárně se budou péct slavné blanenské koláčky v rámci mezigeneračního kroužku Udržování tradic.
S Martini do nového roku
11.1.2015
Koncert naší chrámové scholy Martiniband a jejich hostí. V plné kvalitě na vojtamrazek.zonerama.com
Tříkrálový koncert
4.1.2015
Benefiční tříkrálový koncert Martinibandu a dalších umělců

Zpět na seznam roků